Optima Telekom bilježi pad prihoda 16 posto i malen rast EBITDA u prvoj polovici godine

Optima Telekom bilježi pad prihoda 16 posto i malen rast EBITDA u prvoj polovici godine

Ukupni prihodi od telekomunikacijskog poslovanja u prvoj polovici 2020. godine bilježe pad od 16,0 posto u odnosu na isti period prethodne godine. U istom periodu Optima Telekom Grupa bilježi rast operativne dobiti (EBITDA) prije jednokratnih stavki nakon najmova od 0,7 posto i rast EBITDA marže od 4,6 postotna poena te ista iznosi 27,9 posto. Konsolidirana kapitalna ulaganja u prvih šest mjeseci 2020. godine iznosila su 51,5 milijuna kuna dok je neto dobit negativna i iznosi -1,7 milijuna kuna.

Smanjenje prihoda najviše je pod utjecajem manjih prihoda od interkonekcijskog poslovanja od 64,9 posto kao rezultat smanjenja obima poslovanja na području međunarodnog tranzita govornih usluga. Predmetno smanjenje prihoda od tranzita prati proporcionalno smanjenje troškova tranzita te je utjecaj na EBITDA marginu zanemariv.

Zahvaljujući kontinuiranim marketinškim i prodajnim aktivnostima te kreiranjem ponuda atraktivnih za nove i postojeće korisnike, u rezidencijalnom IPTV segmentu nastavljamo bilježiti rast korisničke baze od 15,2 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U odnosu na prethodni kvartal povećanje iznosi 0,9 posto. Prihodi od multimedije porasli su za 12,3 posto u usporedbi s istim razdobljem prošle godine te za 2,5 posto u odnosu na prvi kvartal 2020. godine.

U rezidencijalnom segmentu broj korisnika širokopojasnog pristupa internetu manji je za 4,3 posto u odnosu na isto razdoblje 2019. godine i to primarno zbog povećanog korištenja interneta putem pokretnih mreža, što je rezultiralo i padom prihoda od 5,4 posto. U odnosu na prethodni kvartal stanje korisničke baze ostaje približno isto uz povećanje prihoda od 0,5 posto uslijed migracije na pakete s većom internetskom brzinom.

Pad broja rezidencijalnih korisnika nepokretne javne govorne usluge nastavlja se i u ovom kvartalu. Supstitutivne tehnologije su i dalje dominantni pokretači tog trenda te je broj rezidencijalnih korisnika nepokretne javne govorne usluge manji za 8,0 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a prihod od nepokretne javne govorne usluge manji je za 13,9 posto. Zabilježen je pad broja korisnika od 1,2 posto s padom prihoda za 3,6 posto u odnosu na prethodni kvartal, što ukazuje na smanjeni pad korisnika i prihoda u odnosu na prethodna razdoblja.

Aktivnosti u poslovnom segmentu  i dalje su usmjerene na ciljanu akviziciju telekomunikacijskih usluga kod korisnika u sklopu cjelokupnih ICT projekata, obnovu ugovornih odnosa s postojećom korisničkom bazom te na prodaju portfelja ICT usluga i rješenja.

U drugom kvartalu 2020. godine, Optima Telekom nastavlja bilježiti pozitivne trendove u segmentu prodaje ICT rješenja i usluga uz ostvareni prihod od oko 4,1 milijuna kuna i maržu od 21,6 posto. Rezultat je ostvaren uslijed snažne orijentiranosti na prodaju ICT rješenja i usluga te kvalitetne suradnje sa ICT partnerima, liderima u pojedinim ICT segmentima.

U segmentu širokopojasnog pristupa internetu, u odnosu na prvi kvartal 2020.godine, zabilježen je blagi pad prihoda od 0,3 posto, dok je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine prihod manji za 3,0 posto. Korisnička baza širokopojasnog pristupa internetu je u odnosu na isto razdoblje 2019. godine manja za 5,9 posto, a u odnosu na prvi kvartal 2020. godine za 0,2 posto.

U segmentu podatkovnih usluga Optima Telekom i dalje bilježi značajan rast korisničke baze od 34,5 posto kao i rast prihoda u odnosu na isti kvartal prethodne godine u iznosu od 10,5 posto. U odnosu na prvi kvartal 2020. godine, u istom segmentu vidljiv je rast prihoda od 8,6 posto.

U segmentu javne govorne usluge u odnosu na prvi kvartal 2020. godine zabilježen je rast prihoda od 1,7 posto, dok su prihodi u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji za 3,3 posto. Korisnička baza u segmentu javne govorne usluge je u odnosu na prvi kvartal 2020. godine manja za 1,4 posto, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjenje iznosi 8,6 posto.

Navedeni pad ponajviše je rezultat nacionalnog trenda smanjenja korištenja javne govorne usluge, supstitucije fiksne govorne usluge govornom uslugom u pokretnoj mreži te migracije korisnika Optima Telekoma na naprednija rješenja i pakete.

Smanjenje obujma poslovanja na području međunarodnog tranzita govornih usluga uz zanemariv utjecaj na EBITDA maržu, uzrok je pada prihoda od 24,4 posto na području terminacije u ovom kvartalu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine dok su prihodi od VAS usluga su u drugom kvartalu 2020. godine manji su za 4,9 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Optima Telekom Grupa je prvoj polovici 2020. godine ostvarila rast operativne dobiti (EBITDA) prije jednokratnih stavki nakon najmova od 0,7 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine dok za Društvo to povećanje za isti period iznosi 0,9 posto. Ovaj rast u prvoj polovici 2020. godine prati i EBITDA marža koja je za Optima Grupu veća za 4,6 postotna poena i iznosi 27,9 posto dok je za Društvo u tom period EBITDA marža veća za 4,7 postotna poena i iznosi 28,0 posto.

Konsolidirana kapitalna ulaganja u prvih šest mjeseci 2020. godine iznosila su 51,5 milijuna kuna od čega je 6,3 milijuna kuna uloženo u korisničku opremu za rezidencijalne i poslovne korisnike. U optičku infrastrukturu, pristupnu mrežu i jezgru uloženo je 13,3 milijuna kuna, dok je 31,8 milijuna kuna usmjereno u proširenje usluga korisnicima i IT sustave.

Izgradnja mreže obuhvaća i nadogradnju glavnih IP/MPLS čvorišta u mreži Optima Telekoma u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci, što ujedno osigurava i proširenje transportnih kapaciteta 100Gb/s telekomunikacijskim vezama. U sklopu razvoja IP/MPLS mreže, na nove usmjernike prebačeni su mrežni čvorovi u Zadru, Šibeniku, Puli i Pazinu dok su gradovi Knin i Sinj dodatno prošireni sa 10Gb/s telekomunikacijskim vezama.

U drugom kvartalu izgrađeno je ukupno 13,2 km nove svjetlovodne mreže koju čine 43 nova svjetlovodna priključka, a nastavljene su aktivnosti i na proširenju ULL mreže i povećanju pristupnih VDSL sučelja za 2,0 posto u odnosu na broj dostupnih sučelja u prvom kvartalu, odnosno 12,6 posto u prvoj polovici 2020. godine.

U ovom kvartalu nastavljene su i najvećim dijelom dovršene aktivnosti na ACS sustavu za automatsku konfiguraciju terminalnih uređaja, što će omogućiti bolju detekciju smetnji i njihovo promptno rješavanje te podići razinu kvalitete na strani korisnika.

Neto dobit u prvoj polovici 2020. godine u odnosu na prošlu godine niža je za 6,7 milijuna kuna te iznosi -1,7 milijuna kuna. Primarni razlog su veći financijski rashodi (neto), veća razina amortizacije i umanjenja vrijednosti imovine uslijed značajnih kapitalnih ulaganja u prethodnom razdoblju te većeg utjecaja MSFI 16 stavki.

“Sve aktivnosti kompanije i dalje su usmjerene na povećanje zadovoljstva naših korisnika za koje ćemo nastaviti kreirati nove usluge, ali i poboljšavati procese koristeći napredne alate kako bismo bili spremni odgovoriti na sve izazove vremena u kojem živimo. Ne možemo zanemariti snažan utjecaj pandemije virusa COVID-19 koji je u cijelosti obilježio drugi kvartal, promijenio uvjete rada, direktno utjecao na rezultate u pojedinim segmentima, ali i stvorio neke nove baze znanja i naprednije modele poslovanja za budućnost. Uspješnu kompaniju čine njeni zaposlenici koji se mogu brzo prilagoditi novim okolnostima i u njima dati najbolje od sebe te osigurati, svatko u svom dijelu, efikasno odvijanje poslovnih procesa i ostvarenje ciljeva. Ponosan sam na svoje kolege koji su održali visoku razinu usluge prema korisnicima, pokazali veliku kolegijalnost i kreativnost te smo zajedničkim snagama ostvarili dobar rezultat i u proteklom razdoblju”, izjavio je Boris Batelić, predsjednik Uprave Optima Telekoma.

Još iz kategorije

Ericsson isporučuje cloud native dvojnu 5G jezgrenu mrežu SoftBanku

Ericsson isporučuje cloud native dvojnu 5G jezgrenu mrežu SoftBanku

06.08.2020. komentiraj

SoftBank odabrao je Ericsson za isporuku cloud native dvojne 5G jezgrene mreže za svoju samostalnu 5G mrežu. Rješenje, koje uključuje Ericsson Cloud Packet Core, Ericsson Cloud Unified Data Management and Policy, kao i Ericsson NFVI, igrat će ključnu ulogu u operativnoj transformaciji SoftBanka. Zero-touch rad nudi neprekinute procese isporuke i integracije (CI / CD), uz pomoć kontejnerski temeljene arhitekture mikrousluga i automatizacije koju ona omogućuje.

Samsung otkriva viziju 6G budućnosti - hologrami dostupni masama do 2030.

Samsung otkriva viziju 6G budućnosti - hologrami dostupni masama do 2030.

06.08.2020. komentiraj

Telekomunikacijske kompanije diljem svijeta marljivo rade na širenju 5G mreže, ali neke od njih gledaju već podosta unaprijed i pripremaju se za razvoj 6G tehnologije, koja bi trebala donijeti jednu potpuno novu razinu po pitanju mogućnosti koje će nuditi.

5G tehnologija će značajno smanjiti potrošnju energije i emisiju stakleničkih plinova

5G tehnologija će značajno smanjiti potrošnju energije i emisiju stakleničkih plinova

05.08.2020. komentiraj

5G tehnologija predstavlja jednu od ključnih poluga za smanjenje globalne potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova, zaključak je Green 5G white papera kojeg su predstavili Huawei i Analysys Masona, globalna savjetodavna i istraživačka organizacija specijalizirana za telekomunikacije, medije i digitalne usluge. U dokumentu su predstavljena očekivanja implementacije nove tehnologije te znanstvena procjena njenog utjecaja na okoliš, s obzirom da će utjecaj 5G-a biti puno istaknutiji u odnosu na prethodne generacije mobilnih mreža, i to ne samo u ICT industriji već i u čitavom nizu drugih industrija. Huawei procjenjuje da će do 2025. godine biti postavljeno 6,5 milijuna 5G baznih stanica, a širom svijeta bit će 2,8 milijardi 5G korisnika.