Optima Telekom bilježi pad prihoda 14 posto, a EBITDA marža raste 3,1 postotna poena

Optima Telekom bilježi pad prihoda 14 posto, a EBITDA marža raste 3,1 postotna poena

Optima Telekom Grupa u 2020. u odnosu na 2019. godinu bilježi pad EBITDA-e prije jednokratnih stavki nakon najmova od 3,4 posto što je primarno rezultat većih negativnih utjecaja MSFI 15 i nižeg ostvarenja kapitalizacije vlastitih troškova rada, dok istodobno bilježi rast EBITDA marže od 3,1 postotna poena, pa ista iznosi 28,0 posto. U istom periodu bilježi se smanjenje prihoda za 14,0 posto u odnosu na 2019. godinu, većim dijelom zbog smanjenja obima poslovanja na području međunarodnog tranzita govornih usluga. Konsolidirana kapitalna ulaganja u 2020. godini iznosila su 86,1 milijuna kuna dok neto dobit iznosi 1,7 milijuna kuna.

U rezidencijalnom segmentu poslovanja u 2020. godini najveći naglasak smo stavili na očuvanje korisničke baze i rast njezine vrijednosti. Odljev korisnika u 2020. u odnosu na 2019. godinu je značajno smanjen, ali je unatoč tome ukupan broj korisnika usluga (IPTV, Internet, JGU) na godišnjoj razini manji za 4,3 posto. što je rezultiralo smanjenjem prihoda od telekomunikacija za 5,4 posto u rezidencijalnom segmentu. Smanjenje korisničke baze usluga (IPTV, Internet, JGU) u 2020. godini u odnosnu na 2019. godinu odnosi se na segment javne govorne usluge i interneta što je velikim dijelom uzrokovano nastavkom trenda supstitucije uslugama baziranim na mobilnoj tehnologiji te je djelomično kompenzirano rastom korisnika u IPTV segmentu usluga.

U poslovnom segmentu 2020. godina obilježena je aktivnostima vezanim za prodaju telekomunikacijskih usluga kod korisnika u sklopu cjelokupnih ICT projekata, obnovom ugovornih odnosa s postojećim korisnicima, te realizacijom ICT projekata koji se dijelom financiraju iz bespovratnih EU sredstava. U poslovnom segmentu u 2020. godini ukupni prihodi od ICT i telekomunikacijskih usluga zajedno bilježe rast od 6,4 posto. Na godišnjoj razini od prodaje ICT rješenja i usluga ostvaren je prihod od 19,4 milijuna kuna što predstavlja rast od 64,6 posto u odnosu na 2019. godinu, dok su prihodi od telekomunikacijskih usluga u poslovnom segmentu u istom periodu smanjeni za 1,2 posto kao posljedica manjeg broja korisnika usluga u segmentu javne govorne usluge, interneta i IPTV-a.

U 2020. godini ukupni prihodi od veleprodaje su 54,1 posto manji u odnosu na prethodnu godinu. Najveći razlog smanjenja prihoda od veleprodaje je smanjenje obima poslovanja na području međunarodnog tranzita govornih usluga. Prihodi od tranzita su ove godine pali za 70,3 posto u odnosu na prethodnu godinu. Predmetno smanjenje prihoda prati proporcionalno smanjenje troškova tranzita, te je utjecaj istog na EBITDA zanemariv.

Konsolidirana kapitalna ulaganja u 2020. godini iznosila su 86,1 milijuna kuna od čega je 28,8 milijuna kuna uloženo u kapitalizaciju IPTV sadržaja, 21,3 milijuna kuna u izgradnju optičke infrastrukture, pristupnu mrežu i jezgru mreže, 17,5 milijuna kuna u korisničku opremu za pružanje usluga rezidencijalnim i poslovnim korisnicima, 17,6 milijuna kuna u IT sustave te 0,9 milijuna kuna u opće investicije.

U 2020. godini, Grupa je ostvarila neto dobit u iznosu od 1,7 milijuna kuna, a Društvo u iznosu od 1,6 milijuna kuna. Ostvarenje neto dobiti na razni Grupe i Društva pod utjecajem je manje EBITDA-e prije jednokratnih stavki nakon najmova i veće amortizacije što je djelomično ublaženo pozitivnim utjecajem financijskog rezultata i manjim oporezivanjem.

„Proteklu 2020. godinu su zasigurno najviše obilježili snažni potresi i pandemija COVID-19 koja je zahvatila sve segmente društva te posljedično svjedočimo velikim promjenama u načinu života, privredi, edukaciji, zdravstvu i prometu, a čiji intenzitet prije godinu dana nismo mogli niti zamisliti. U Optima Telekomu smo sve aktivnosti i procese prilagodili novim uvjetima i za veliku većinu zaposlenika od sredine ožujka organizirali rad od kuće. Okolnosti uzrokovane pandemijom dodatno su nas potaknule da ubrzamo digitalizaciju i optimizaciju vlastitih procesa kako bi našim korisnicima omogućili stabilno funkcioniranje usluga za nesmetan rad i život. Intenzivirali smo komunikaciju s korisnicima putem digitalnih kanala komunikacije te svjedočimo višestrukom povećanju broja korisničke interakcije putem digitalnih platformi. Svakako je naš primarni fokus i dalje ostao održati kvalitetu pružene usluge i korisničke podrške u okolnostima u kojima i naši zaposlenici u korisničkom centru rade iz vlastitih domova“, ističe Boris Batelić, predsjednik Uprave Optima Telekoma.

Prema njegovim riječima u 2020. godini pokrenuli su i završili niz projekata s ciljem unaprijeđena korisničkog iskustva, povećanja kapaciteta i efikasnosti mrežne infrastrukture i IT sustava te povećanja efikasnosti prodajnih kanala. Uspjeli su, tvrdi Batelić, kreirati i veliki broj vrlo atraktivnih ponuda i marketinških kampanja za nove i postojeće korisnike koje su na tržištu vrlo dobro prihvaćene.

„Unaprijedili smo proces i alate za upravljanje vrijednošću korisnika. Sve navedene aktivnosti dovele su do povećanja zadovoljstva korisnika, značajnog smanjenja odljeva korisnika, povećanja udjela korisnika na naprednijim uslugama, povećanja prosječnog prihoda po korisniku te do povećanja udjela korisnika s minimalnim ugovornim trajanjem. U potpuno novim i vrlo izazovnim uvjetima naši zaposlenici su pokazali kako se velikim angažmanom, timskim radom te afirmativnim stavom i u najtežim okolnostima mogu ostvariti dobri rezultati. Jako sam ponosan na zaposlenike Optima Telekoma i zahvaljujem im se na njihovom izvanrednom doprinosu i svemu što smo zajedno postigli. U 2021. godini planiramo nastavak aktivnosti na projektima poboljšanja korisničkog iskustva, digitalizaciji procesa i interakcija te daljnjem rastu ICT poslovanja“, zaključio je Batelić.

Još iz kategorije

Ericsson predstavio rješenje za “sjeckanje” RAN-a unutar 5G mreža

Ericsson predstavio rješenje za “sjeckanje” RAN-a unutar 5G mreža

02.03.2021.

Ericsson je predstavio rješenje za “sjeckanje” Radio pristupnih mreža (RAN) unutar 5G mreža, koje omogućava poslužiteljima komunikacijskih usluga dostavu prilagođenih 5G usluga s garantiranim performansama.

World Teleport Association dodijelila najvišu razinu izvrsnosti A1 Aflenz satelitskoj zemaljskoj postaji

World Teleport Association dodijelila najvišu razinu izvrsnosti A1 Aflenz satelitskoj zemaljskoj postaji

02.03.2021.

A1 Telekom Austra Grupa dobila je najviši mogući, Tier 4  certifikat kao potvrdu izvrsnosti za satelitsku zemaljsku postaju Aflenz u Austriji. Certifikacija je provedena prema strogim kriterijima World Teleport Association (WTA), udruženja pružatelja satelitskih komunikacijskih usluga i vrijedi tri godine.

Hrvatski Telekom započeo testiranja 5G mreže na 3,5 GHz frekvencijskom pojasu

Hrvatski Telekom započeo testiranja 5G mreže na 3,5 GHz frekvencijskom pojasu

01.03.2021.

Najjači domaći telekom operator HT danas je prvi započeo s uključivanjem komercijalnih korisnika u testiranja na 3,5 GHz frekvencijskom pojasu koji će omogućiti nove mogućnosti 5G mobilne mreže s dva do tri puta većim brzinama i veće mogućnosti upotrebe u brojnim sektorima, brojne inovacije te razvoj pametnih industrija, modernih gradova i društva budućnosti.