Korisnici žele pakete usluga

Korisnici žele pakete usluga

Najnoviji podaci domaćeg telekomunikacijskog regulatora Hrvatske agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) pokazuju kako se i u trećem kvartalu nastavlja tranzicija korisnika iz sfere jednostavnih paketa usluga prema uslugama u paketima s više usluga.

Međutim vidljiv je jedan zanimljiv trend da neki korisnici, i to njih sve više na godišnjoj razini, čak 12,36 posto, žele samo samostalnu uslugu pristupa internetu. Tih je korisnika sada 163,44 tisuće.

Najveći broj korisnika je i dalje je u segmentu 4D paketa odnosno (telefonija fiksna, telefonija mobilna, Internet, IPTV) kojih je 338 tisuća uz godišnji rast od 6,16 posto.

Broj korisnika 2D paketa je također rastao na godišnjoj razini od 4,26 posto na 322,48 tisuća. Ovaj paket uključuje Internet i fiksnu telefoniju. Pada broj korisnika 3D paketa (fiksna telefonija, Internet i IPTV usluge) kojih je na kraju trećeg kvartalu 264,2 tisuće što je pad na godišnjoj razini od 4,66 posto. Većina ovih korisnika se okrenula 4D paketima zbog tarifa i opcija koje nude domaći telekom Hrvatski Telekom, A1 Hrvatska i Telemach Hrvatska.