HT ulazi na tržište električne energije

HT ulazi na tržište električne energije
Dražen Tomić

Na pozivu za Glavnu skupštinu dioničara HT-a koja bi se prema planu trebala održati 17. lipnja stoji da će se mijenjati članak 5. statuta kompanije gdje se dodaju nove djelatnosti kojima će se ovaj najveći telekom baviti.

Tako će HT ući na tržište električne energije, o čemu se u kuloarima spekulira već neko vrijeme, te iz HT-a na upit ICTbusiness.info iz HT-a kažu da promjene vezane uz doregistraciju djelatnosti odnose se na projekte koje potencijalno planiramo pokrenuti u budućnosti. "Doregistracijom navedenih djelatnosti stvaraju se pravni preduvjeti za eventualnu implementaciju određenih poslovnih odluka koje mogu biti donošene u narednom periodu", ističu HT-u.

Tako u prijedlogu za Glavnu skupštinu HT-a stoji prijedlog da se u statut u članak 5.stavku 1. dodaju se nove alineje 38-61 koje glase:

 • proizvodnja električne energije- opskrba električnom energijom
 • trgovina električnom energijom
 • prijenos električne energije
 • distribucije električne energije
 • organiziranje tržišta električnom energijom
 • proizvodnja toplinske energije
 • distribucija toplinske energije
 • opskrba toplinskom energijom
 • organizacija tržišta plina
 • trgovina plinom
 • opskrba plinom
 • posredovanje na tržištu plina
 • zastupanje na tržištu plina
 • distribucija plina
 • dobava plina
 • umjeravanje i održavanje mjernih uređaja
 • projektiranje, proizvodnja, održavanje sustava za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
 • usluge izvršenja platnih transakcija, uključujući prijenos novčanih sredstava na račun za plaćanje kod korisnikova pružatelja platnih usluga ili
 • kod drugog pružatelja platnih usluga:
 • izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge
 • usluge izvršenja platnih transakcija u kojima su novčana sredstva pokrivena kreditnom linijom za korisnika platnih usluga:
 • izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog sredstva
 • usluge novčanih pošiljaka
 • računovodstveni poslovi
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka.“

Bit će zanimljivo vijdeti čime će se to HT baviti, iako se spekulira na tržištu kako je ponajviše riječ o namjeri da se bave pametnim brojilima i naplatom za druge na tržištu, iako nije isključeno da će i oni sami kupovati i kroz druge tvrtke i sustave distribuirati električnu i drugu energiju.