HAKOM: Odgovornima u HT-u prijeti kazna od 700 tisuća kuna, kompaniji čak milijun kuna

HAKOM: Odgovornima u HT-u prijeti kazna od 700 tisuća kuna, kompaniji čak milijun kuna
Fotolia

Najnovije rješenje Hrvatske agencija za poštu i elektroničke komunikacije, od 6. ožujka, izrijekom kaže kako HT nije u potpunosti postupio po točki II. rješenja s kraja veljače i najjačem domaćem telekomu se nalaže da odmah po primitku rješenja isplatiti H1 Telekomu iznos koji se ne navodi u rješenju, a sve na ime  naknade za kašnjenje u isporuci reguliranih veleprodajnih usluga i naknade za otklanjanje smetnji i kvarova u isporuci reguliranih veleprodajnih usluga H1 Telekoma, ili izvršiti prijeboj svojih nespornih i dospjelih potraživanja s H1 Telekomom za taj iznos.

U slučaju ne postupanja po rješenju, inspektor elektroničkih komunikacija izreći će odgovornoj osobi HT-a upravnu mjeru u iznosu do deset prosječnih godišnjih bruto plaća ostvarenih u Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno riječ je oko 700 tisuća kuna. U slučaju daljnjeg neispunjavanja obveze iz ovog rješenja, izreći će se druga, veća novčana kazna unutar utvrđenog raspona, objašnjava se u rješenju. Uz to, inspektor će predložiti HAKOM-u podnošenje optužnog prijedloga iz članka 119. Zakona o elektroničkim komunikacijama koji predviđa kaznu od milijun kuna.

Kako tvrde u HAKOM-u, jasno je da obveze koje su dospjele na naplatu ranije predstavljaju veći teret za dužnika te da sa stanovišta H1 Telekoma, postoji opravdani interes za određivanje redoslijeda naplate prema vremenu nastanka obveze.

Pritom, naglašava se da dopuštajući HT-u da iskoristi institut prijeboja radi ispunjenja svog novčanog duga na način kako je to navedeno u rješenju, HAKOM nije imao namjeru otežati poziciju H1 Telekoma, već je institutom prijeboja namjeravao olakšati strankama u postupku ispunjenje međusobnih novčanih obveza na način da svoje tražbine obračunavaju (prebijaju).

„Da je HT u prijeboj uključio obveze H1 Telekoma koje su nastale ranije, postigao bi istu svrhu u pogledu ostvarivanja svojih potraživanja. Stoga je inspektor donio rješenje kojim je obvezao HT izmijeniti izjavu o prijeboju na način da obuhvati ranije dospjele obveze H1 Telekoma, odnosno one obveze zbog kojih je došlo do blokade računa. Nadalje, kako je HT ispunjenjem novčane obveze u potpunosti izvršio svoje trenutne novčane obveze prema H1 Telekomu, odnosno obveze koje proizlaze iz rješenja), neopravdano se pozvao na Zakona o obveznim odnosima“, zaključuju u HAKOM-u.