Država će moći pratiti građane putem mobitela

Država će moći pratiti građane putem mobitela

Foto: Dražen Tomić / Tomich Productions

Izmjenama Zakona o elektroničkim komunikacijama država će u posebnim slučajevima pratiti građane prema lokaciji njihova mobilnog telefona, ističe se u donesenim promjenama članka 104. navedenog zakona koji je jučer potvrdila Vlada RH na svojoj sjednici.

Naime, člankom 104. Zakona o elektroničkim komunikacijama određuje se da se "podaci o lokaciji bez prometnih podataka, koji se odnose na pretplatnike ili korisnike javnih komunikacijskih mreža ili javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga, mogu obrađivati samo u slučaju kada su učinjeni neimenovanima, ili na temelju prethodne privole pretplatnika ili korisnika usluga, na način i u razdoblju potrebnom za pružanje usluge s posebnom tarifom".

Važno je za naglasiti da se postojećim zakonom odredbama članka 104. nisu obuhvaćene situacije obrade podataka koji označavaju zemljopisni položaj terminalne opreme korisnika javno dostupne elektroničke komunikacijske usluge ("podaci o lokaciji") bez prometnih podataka kada ta obrada podataka može pomoći u brzoj i učinkovitoj zaštiti zdravlja i života građana.

Promjena Zakona o elektroničkim komunikacijama koje Vlada predlaže na donošenje Saboru predlaže se dopuniti odredbom članka 104.a, koja bi iznimno dopustila obradu podataka o lokaciji bez prometnih podataka u cilju zaštite nacionalne ili javne sigurnosti, i to u precizno i jasno određenim slučajevima kada je Vlada Republike Hrvatske proglasila prirodnu nepogodu ili katastrofu, ili kada je ministar nadležan za zdravstvo proglasio epidemiju zarazne bolesti ili opasnost od epidemije zarazne bolesti, sve u skladu s posebnim propisima, a pri čemu se zdravlje i životi građana bez obrade tih podataka ne bi mogli učinkovito zaštititi.

Predviđena dodatna iznimka od opće zabrane obrade podataka o lokaciji bez prometnih podataka ograničena je na usko, jasno i precizno definirane situacije, koje predstoje isključivo u skladu s posebnim propisima, i to samo kada se zdravlje i životi građana ne bi mogli učinkovito zaštititi na neki drugi način, ističu u pojašnjenju Vlade.

Tako definirana dodatna iznimka u članku 104.a Zakona o elektroničkim komunikacijama udovoljava zahtjevu da ograničenja pojedinih osobnih prava moraju biti propisana normom zakonske razine te da se mogu propisati samo iznimno i ako su ona nužna radi zaštite sloboda i prava drugih ljudi te radi zaštite javnog zdravlja, tvrde u Vladi.

Odredba predloženog članka 104.a udovoljava i kriteriju razmjernosti jer se ocjenjuje da je obrada podataka koji označavaju samo zemljopisni položaj terminalne opreme korisnika javno dostupne elektroničke komunikacijske usluge, bez prometnih podataka, dakle bez bilo kojih podataka obrađenih u svrhu prijenosa komunikacije elektroničkom komunikacijskom mrežom, ili u svrhu obračuna i naplate troškova, razmjerna potrebi zaštite zdravlja i života građana, i to isključivo u situacijama kada je ta potreba dosegnula takvu razinu ugroze da je Vlada Republike Hrvatske proglasila prirodnu nepogodu ili katastrofu, ili je ministar nadležan za zdravstvo proglasio epidemiju zarazne bolesti ili opasnost od epidemije zarazne bolesti.

Odredba predloženog članka 104.a u skladu je i s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka koja navodi da "Obrada osobnih podataka trebala bi se također smatrati zakonitom ako je potrebna za zaštitu interesa koji je neophodan za očuvanje života ispitanika ili druge fizičke osobe. Obrada osobnih podataka na temelju životno važnih interesa druge fizičke osobe u načelu bi se smjela obavljati samo ako se obrada očito ne može temeljiti na drugoj pravnoj osnovi. Neke vrste obrade mogu poslužiti i za važne potrebe javnog interesa i životno važne interese ispitanika kao, na primjer, ako je obrada potrebna u humanitarne svrhe, među ostalim za praćenje epidemija i njihovog širenja ili u humanitarnim krizama, posebno u slučajevima prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem".

 

Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama s konačnim prijedlogom zakona.

Još iz kategorije

Ipak bi moglo biti nekog povrata novca za MWC 2020

Ipak bi moglo biti nekog povrata novca za MWC 2020

27.03.2020. komentiraj

Pandemija koronavirusa utjecala je na svakodnevicu i uzdrmala brojne industrije, a prvo veće otkazivanje nekog događaja zbog straha od širenja zaraze bilo je ono u Barceloni. Mobile World Congress (MWC) nije se održao prvi put u svojoj povijesti, izgubljeno je oko pola milijarde eura prihoda, a organizator GSMA je sve “začinio” vijesti da povrata novca neće biti. Ipak, to se možda promijenilo.

Telekomi u iščekivanju 5G mreže

Telekomi u iščekivanju 5G mreže

27.03.2020. komentiraj

Pokušali smo saznati kako domaći telekom operateri vide odgodu otvaranja druge digitalne dividende odnosno odluku HAKOM-a da se odgodi uvođenje DVBT-2 tehnologije koja bila predviđena potkraj svibnja taman prije Europskog nogometnog prvenstva.

Prelazak na novi sustav DVB-T2/HEVC odgođen za najmanje 6 mjeseci

Prelazak na novi sustav DVB-T2/HEVC odgođen za najmanje 6 mjeseci

25.03.2020. komentiraj

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) zbog mjera u suzbijanju epidemije koronavirusa odgađa krajnji rok prestanaka odašiljanja televizijskih signala u sustavu DVB-T/MPEG-2 i potpuni prelazak na novi sustav DVB-T2/HEVC za najmanje 6 mjeseci.