DIGITALNA TRANSFORMACIJA GRADOVA

Softverski roboti, umjetna inteligencija, IoT rješenja, upravljanje podacima ključ uspjeha digitalne transformacije gradova

Softverski roboti, umjetna inteligencija, IoT rješenja, upravljanje podacima ključ uspjeha digitalne transformacije gradova
Denijel Bolfan, ICT Smart Solutions Sales Coordinator, A1 Hrvatska

Primjećujemo da nivo digitalizacije i digitalne transformacije gradskih poduzeća u Hrvatskoj uvelike ovisi o angažmanu pojedine jedinice lokalne uprave i samouprave., ističe za ICTbusiness.info Denijel Bolfan, ICT Smart Solutions Sales Coordinator, A1 Hrvatska i dodaje da imamo niz primjera gradova i općina gdje se na odgovarajući način primjenjuju digitalne tehnologije te se uvelike promišlja i kvalitetno planira primjena digitalnih rješenja i u budućnosti.

Prema njegovim riječima S druge strane, ne mali je broj JLS-ova gdje je proces uvođenja novih tehnologija na relativno niskoj razini i tu vidimo mjesta za napredak, a vjerujemo da će se u budućnosti sve više resursa ulagati upravo u rješenja koja omogućuju automatizaciju procesa i prikaze podataka u realnom vremenu.

Koja su to rješenja koja vidite kao ključna za nova IT rješenja? Koja su trenutno vodeća IT rješenja za upravljanje poslovanjem gradskih poduzeća? Koje funkcionalnosti pružaju ta rješenja i kako doprinose efikasnijem upravljanju gradskim poduzećima?

Od početka djelovanja na hrvatskom tržištu, A1 Hrvatska postavlja trendove u telekomunikacijskoj tehnologiji, inovativnosti i digitalnoj transformaciji. Stalno slušamo potrebe tržišta i na izazove naših korisnika reagiramo s konkretnim rješenjima. Ključnim vidimo primjenu komunikacijskih tehnologija koje omogućavaju optimalizaciju, veću učinkovitost i točnost uz povećanje brzine izvršenja zadatka. Jedno od takvih rješenja koje je primjenjivo u gradskim poduzećima i javnoj upravi je zasigurno Robotic Process Automation (RPA). Naime,  poslovni procesi u gradskim poduzećima jako često uključuju „ručne“ unose i dohvate raznih podataka, što zahtjeva visok nivo vremenskog angažmana djelatnika uključenih u ove procese. Primjenom RPA tehnologija, softverskog „robota“ možemo naučiti da umjesto djelatnika obavi jednostavne poslove premještanja i/ili dohvata podataka. Potom računalni softver odrađuje strukturirane, standardizirane i repetitivne procese koji prate određena pravila, odnosno, tehnologiju koristimo za ponavljajuće radnje a djelatnicima ostavljamo više vremena za poslove koji zahtijevaju ljudsku pažnju i kreativnost.

Nadalje, pojava IoT tehnologija omogućila nam je da ponudimo prikaz podataka i informacija u realnom vremenu koje su do jučer bile nezamislive. Svaki senzor ili uređaj danas može komunicirati s internetom, što nam daje uvid u cijeli niz parametara okoline realnog svijeta, a u svrhu donošenja ispravnih odluka te optimalizacije i ubrzanja nadgledanih procesa.  Jedan od brojnih primjera primjene ovakvih tehnologija je daljinsko očitanje raznih brojila pod ingerencijom komunalnih poduzeća, gdje će primjenom IoT tehnologija korisnik efikasnije upravljati vremenom i radom svojih djelatnika. Velike benefite primjene pametnih rješenja direktno mogu iskusiti i sami krajnji korisnici (građani) u prometnim sustavima, gdje se prometom u mirovanju i kretanju može bolje i pravilnije upravljati i to na način da su onome tko donosi odluku bitne informacije dostupne na dohvat ruke. Mogućnosti primjene su brojne, a jedna od mogućih primjena je sustav pametnog parkinga gdje krajnji korisnik u realnom vremenu ima informaciju o slobodnom parkirnom mjestu uz mogućnost navigacije putem aplikacije.  

Koje su ključne karakteristike softverskih platformi namijenjenih upravljanju gradskim poduzećima? Kako se ta rješenja prilagođavaju specifičnim potrebama različitih vrsta gradskih poduzeća (npr., vodovod, električna energija, promet)?

Bitno je za naglasiti da je gotovo cijeli portfelj A1 pametnih rješenja u potpunosti skalabilan i modularan, što našim korisnicima daje mogućnost postepene tranzicije i financijski olakšava primjene željenih digitalnih tehnologija. Svako se rješenje u potpunosti prilagođava željenom tempu i obimu uvođenja koje diktira korisnik. To u praksi znači da gradsko poduzeće može željeno rješenje uvoditi u svoj sustav na optimalan način i u skladu sa svojim mogućnostima. Nadalje, ključna je karakteristika softverskih platformi omogućavanje pravilne interpretacije velikog broja podataka uz mogućnost djelovanja u realnom vremenu. Tako se primjenom daljinskih očitanja trenutno može reagirati na puknuće cijevi jer će se automatizmom registrirati povećan protok vode, o čemu će u stvarnom vremenu biti obaviještene dežurne i zadužene osobe. To sve pridonosi velikim uštedama i znatnom smanjenju gubitaka. Isto tako, primjenom sustava Air Quality možemo brzo reagirati na informaciju o zagađenju zraka.

Kakva su očekivanja i izazovi prilikom implementacije IT rješenja za upravljanje gradskim poduzećima?

Postoji veliki izazov u integraciji SMART City tehnologije s postojećim IT rješenjima za upravljanje poslovanjem gradskih poduzeća zbog same kompleksnosti, starosti  i različitosti u implementiranim IT rješenjima. Samim time količina vremena uloženog u trajanje integracije može postati veća od planirane jer se može dogoditi da implementacija projekta konzumira više vremena nego što je prvotno planirano. A1 stručnjaci kontinuirano rade na predlaganju novih metodologija i načina rješavanja ovakvih izazova, a zadovoljstvo naših korisnika  pruža nam veliki poticaj za daljnji angažman na ovom polju.

Kako se mjeri uspjeh implementacije i koje su najčešće koristi koje gradovi ostvaruju nakon uvođenja ovakvih rješenja?

Uspjeh implementacije možemo najčešće izmjeriti vremenom povrata investicije, odnosno uštedom na broju radnih sati. Osim vrlo lako mjerljivih ušteda korisnik je u mogućnosti brže reagirati na nepredviđene okolnosti, ali i ima puno bolji uvid u događanja s terena. Primjenom rješenja iz sfere digitalizacije, gradsko poduzeće može bitno podignuti kvalitetu života svojih stanovnika. Tako se na primjer implementacijom rješenja pametnog pješačkog prijelaza podiže sigurnost svih sudionika u prometu, a pogotovo najugroženijih skupina poput djece ili biciklista. Uspjeh implementacije uvelike će ovisiti i o angažiranosti uključenih dionika u primjeni rješenja.

Koje vrste analitika i izvještavanja pružaju ova rješenja, te kako pomažu u donošenju odluka na razini gradskih poduzeća?

Teško je jednoznačno odgovoriti na ovo pitanje jer su mogućnosti neograničene i često nemamo ograničavajući faktor kod primjene i uvođenja novih i digitalnih rješenja. Ono što možemo tvrditi sa sigurnošću jest da primjena IoT tehnologija u kombinaciji s danas dostupnim softverskim i hardverskim rješenjima uvelike olakšava donošenje pravilnih i pravovremenih odluka.

Kako se integriraju smart city tehnologije s postojećim IT rješenjima za upravljanje poslovanjem gradskih poduzeća? Kakvu ulogu imaju smart city rješenja u upravljanju gradskim poduzećima?

Integracija SMART City tehnologija s postojećim rješenjima za upravljanje poslovanjem gradskih poduzeća dovodi do jednoznačne interpretacije informacija koje se skupljaju iz velikih i brojnih izvora podatka. To zapravo znači da je primjena i korištenje SMART City rješenja danas neizostavni dio poslovanja gotovo svakog komunalnog poduzeća, odnosno implementirana softverska platforma postaje nezamjenjiv alat pri donošenju ispravnih i pravovremenih odluka.