Projekt prebacivanja CEZIH-a u CDU vrijedan 8,62 milijuna kuna

Projekt prebacivanja CEZIH-a u CDU vrijedan 8,62 milijuna kuna
Dražen Tomić / Tomich Productions

Hrvatska Vlada je na posljednjoj sjednici usvojila na prijedlog Ministarstva zdravstva Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za sklapanje ugovora za nabavu usluge prilagodbe i migracije aplikativnog sustava CEZIH i pripadajućih podataka sa stare strojne i programske osnovice u Centar dijeljenih usluga te testiranje i paralelni rad postojećeg i novog sustava.

Cijeli je projekt vrijedan 8,62 milijuna kuna bez PDV-a što znači da će podaci i infrastruktura, odnosno jedan njezin dio biti preseljen u državni oblak odnosno o Centar dijeljenih usluga (CDU) koji se nalazi u APIS IT-u.

Kako stoji u obrazloženju Ministarstvo zdravstva u suradnji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje proveo je postupak nabave usluge prilagodbe i migracije aplikativnog sustava CEZIH i pripadajućih podataka sa stare strojne i programske osnovice s lokacije HZZO-a (Zagreb, Klovićeva 1 i Rijeka, Slogin kula 1) u Centar dijeljenih usluga (CDU) te testiranja i paralelni rad postojećeg i novog sustava.

Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske (CEZIH) je izrazito složen informacijski sustav i predstavlja jednu integracijsku platformu s nizom implementiranih aplikacija i integriranih podsustava, stoji u pojašnjenju.

Moderniziranu okosnicu informacijskog podsustava Programske osnovice središnjeg dijela integralnog informacijskog sustava CEZIH na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite, koji predstavlja najveći dio središnjeg dijela sustava CEZIH-a čini skup Oracle proizvoda, no s obzirom na dugo razdoblje tijekom kojeg se CEZIH izgrađivao (17 godina) putem niza nadogradnji, CEZIH se sastoji i od čitavog niza drugih tijesno isprepletenih tehnologija. Projekt migracije i konsolidacije središnjeg dijela CEZIH-a, kao dijela zdravstvene informacijske infrastrukture potrebno je izvesti kako bi se ostvarili ciljevi koji uključuju konsolidaciju i migraciju sustava, osiguranje podataka i njihov backup te nadzor sustava.

Kao dio usluga vezanih uz provedeni natječaj nije potrebno uključiti dodatno aplikativno, adaptivno i korektivno održavanje sustava CEZIH i pripadnih sustava nakon izvršene usluge migracije. Održavanje i usluge životnog ciklusa sustava CEZIH i svih pripadnih povezanih sustava te adaptivnog i korektivnog održavanja sustava CEZIH nakon migracije u podatkovne centre Centra dijeljenih usluga, HZZO će zasebno regulirati kroz ugovor o CEZIH održavanju ili kroz ugovore o održavanju povezanih sustava.

Sredstva za realizaciju navedenog ugovora u ukupnom iznosu od 10.775.000,00 kuna s PDV-om osigurana su u Financijskom planu HZZO-a za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. godinu („Narodne novine“, br. 140/21., 62/22. i 131/22.), na Aktivnosti A600008 Administracija i upravljanje obveznim zdravstvenim osiguranjem, poziciji 3238 - Računalne usluge.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva nositelj je projekta investicije C.2.3. R3-14 „Konsolidacija sustava zdravstvene informacijske infrastrukture CEZIH“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (u daljnjem tekstu: Projekt ).

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Ministarstvo zdravstva i HZZO potpisali su 15. studenoga 2022. Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta C.2.3. R3-14 „Konsolidacija sustava zdravstvene informacijske infrastrukture CEZIH“ u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. - 2026.