Izgradnja i upravljanje Cloud Native Platformom

Izgradnja i upravljanje Cloud Native Platformom
Dražen Tomić / Tomich Productions

VMware je najavio poboljšanja svog VMware Tanzu cloud native app portfolija i VMware Aria cloud menadžment platforme. U kombinaciji, oni omogućuju cloud-smart pristup razvoju, isporuci i upravljanju cloud-native aplikacijama i pružaju korisničku podršku u bilo kojem Kubernetesu i bilo kojem oblaku.

Najvažnije novosti su lansiranje beta verzije VMware Image Buildera, koji automatizira stvaranje sigurnih, pouzdanih softverskih artefakata koji se mogu kontinuirano održavati u skladu s korporativnim standardima usklađenosti. Dostupnost nove besplatne ponude

Kako tvrde u VMwareu otvoreni kod je u središtu inovacija poduzeća s brzim usvajanjem tehnologije, ali upotreba u proizvodnji je usporena zbog zabrinutosti oko upravljanja sigurnošću i životnim ciklusom, kao što je objavljeno u VMware-ovoj anketi o stanju sigurnog lanca opskrbe u 2022.

Za rješavanje rastućih potreba oko upravljanja sadržajem koji ulazi u lanac nabave korporativnog softvera, VMware će najaviti pokretanje beta verzije VMware Image Buildera, Bitnami motora koji pokreće automatizaciju iza pakiranja, provjere i distribucije podataka VMware Application Catalog.

VMware Image Builder prvo je API-je SaaS rješenje koje omogućuje automatizaciju stvaranja sigurnih, pouzdanih i kontinuirano održavanih softverskih rješenja u skladu s korporativnim standardima usklađenosti za objavljivanje programerima kao građevne elemente u procesu razvoja.

VMware Image Builder omogućuje pakiranje podataka  u više formata (kontejneri, Helm, Carvel, OVA), nakon čega slijedi mogućnost pokretanja niza verifikacijskih testova uključujući provjeru sukladnosti, funkcionalne testove, testove performansi i skeniranje ranjivosti na raznim Kubernetes distribucijama i VMware vSphere na svim većim platformama u oblaku.