HZZO nabavlja sustav eLijekovi putem javne nabave, Cuspis kojeg proziva državna revizija najjeftiniji

HZZO nabavlja sustav eLijekovi putem javne nabave, Cuspis kojeg proziva državna revizija najjeftiniji
DepositPhotos / Ilustracija

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje raspisao se je IT javnu nabavu pod nazivom „Izgradnja integriranog sustava za upravljanje lijekovima“ čija je procijenjena vrijednost 8,376 milijuna kuna bez PDV-a koji će se sufinancirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova odnosno Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Planirano trajanje projekta je 18 mjeseci od potpisa ugovora s HZZO-om i izdavanja naloga za početak rada, a partner projekta je HALMED - Agencija za lijekove i medicinske proizvoda.

Javno otvaranje ponuda bilo je 29. ožujka, a kako stoji u zapisniku o javnom otvaranju ponuda javila su se tri ponuditelja i to zajednica ponuditelja koju zajednički čine Ericsson Nikola Tesla, IN2 i MCS Grupa, Teched savjetodavne usluge te kao treći ponuditelj tu je i Cuspis.

Najvišu cijenu ponudila je zajednica ponuditelja Ericsson Nikola Tesla, IN2 i MCS Grupa i to 7,88 milijuna kuna bez PDV-a, nižu cijenu nudi Teched savjetodavne usluge i to 4,95 milijuna kuna bez PDV-a. Najnižu cijenu ponudio je Cuspis i to tek nešto više od 4,1 milijuna kuna.

Problemi na pomolu?

U igri su dakle poznati igrači s domaće IT scene koji su se već bavili rješenjima u segmentu zdravstva ili javnih usluga. Bit će zanimljivo tko će dobiti ovaj natječaj, obzirom, upozorava izvor ICTbusiness.info s IT tržišta, kako je Državni ured za reviziju našao probleme u poslovanju Cuspisa s Ministarstvom zdravstva i to je evidentirano u revizorskom izvješću za 2020. godinu gdje se upozorava se i je 9. prosinca 2020. zaključen Ugovor o javnoj nabavi usluga korektivnog i adaptivnog održavanja CUS-a u iznosu od 5.998.500,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno u iznosu od 7.498.125,00 kn s porezom na dodanu vrijednost.

Radi jasnoće treba navesti sljedeće: „Ugovorene su usluge podrške i korektivnog održavanja programske osnovice centralnog upravljačkog sustava za upravljanje organizacijskom strukturom zdravstvenog sustava, centralnog sustava komunikacije s bolnicama, sustava za automatsko dnevno prikupljanje svih zdravstvenih indikatora, rudarenja podataka, strukturirane objave na internetu iz svih bolnica u Republici Hrvatskoj te nadogradnje sustava fakturiranja iz bolnica (CUS) za 17 mjeseci u iznosu od 3.748.500,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost (mjesečno 220.500,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost) te 7 500 sati usluga adaptivnog održavanja aplikativnog dijela središnjeg dijela centralnog upravljačkog sustava za upravljanje organizacijskom strukturom zdravstvenog sustava, centralnog sustava komunikacije s bolnicama, sustava za automatsko dnevno prikupljanje svih zdravstvenih indikatora, rudarenja podataka, strukturirane objave na internetu iz svih bolnica u Republici Hrvatskoj te nadogradnje sustava fakturiranja iz bolnica (CUS) u iznosu od 2.250.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost (cijena sata 300,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost).“, stoji u izvješću.

Samo 7 dana nakon prvog ugovora točno 16. prosinca 2020. godine dogodilo se sljedeće: „Pružatelj usluga je 16. prosinca 2020. sastavio Analizu zahtjeva za promjenom - Nadogradnja sustava br. 1 2020. Centralnog upravljačkog sustava za upravljanje organizacijskom strukturom zdravstvenog sustava (CUS) koji sadrži promjene sustava koje će se implementirati u okviru ugovora. Za provedbu planiranih promjena sustava planirano je utrošiti 5 000 radnih sati, odnosno troškovi zahtjeva za promjenom iznose 1.875.000,00 kn s porezom na dodanu vrijednost.“

Tako se upozorava na projekt usluga adaptivnog održavanja Centralnog upravljačkog sustava (CUS) u iznosu 1,875.000 kuna za 5000 radnih sati jer samo 5 dana kasnije točnije 21. prosinca ispostavljen računa za taj posao.

U nalazu državne revizije stoji: „Dana 21. prosinca 2020. isporučitelj usluga ispostavio je račun za realiziranih 5 000 radnih sati usluga adaptivnog održavanja Centralnog upravljačkog sustava (CUS-a) u iznosu od 1.875.000,00 kn s porezom na dodanu vrijednost s rokom dospijeća plaćanja navedenim na računu 20. siječnja 2021. Istog dana sastavljeni su i potpisani Zapisnik o primopredaji ispunjenja obveza iz Zahtjeva za promjenom (Zahtjev za promjenom br. 1 - Nadogradnja sustava br. 1 2020) i Zapisnik o primopredaji svake pojedine funkcionalnosti iz Zahtjeva za promjenom br. 1 - Nadogradnja sustava br. 1 2020, koje su potpisali predstavnici Ministarstva i pružatelja usluga. Prema knjigovodstvenoj kartici Ministarstva, navedeni račun plaćen je dobavljaču 31. prosinca 2020. odnosno prije roka dospijeća plaćanja navedenog na računu (20. siječnja 2021.).“

Uz to, upozorava se i na posao adaptivnog održavanja aplikativnog sustava eCEZDLIH i eCIJEPIH vrijedno 875 tisuća kuna. Naime, nalaz Državnog ureda za reviziju govori kako plaćanja nisu obavljena na temelju uredne dokumentacije (knjigovodstvenih isprava) koja potpuno i istinito odražava nastali poslovni događaj.

Tko će na kraju dobiti posao?

Vratimo se novom projektu HZZO-a koji se financira EU novcem. Njegova je svrha ostvariti integrirano upravljanje podacima o lijekovima na nacionalnoj razini kako bi se omogućila jednostavna i sigurna razmjena informacija o lijekovima među raznim dionicima zdravstvenog sustava, racionalizirali resursi, unaprijedila sigurnost primjene lijekova i doprinijelo daljnjem unapređenju čitavog zdravstvenog sustava.

Opseg projekta uključuje sve lijekove dostupne u RH, neovisno o postupku davanja odobrenja za stavljanje u promet (registracija) i financiranju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Ovim projektom mora se, tvrdi se u dokumentaciji, ponuditi građanima eUslugu u sustavu eGrađani koja je prijavljena u projektu, a koja će omogućiti provjeru podataka o statusu lijeka na osnovnoj i dopunskoj listi HZZO-a za lijekove koje pacijent uzima ili ih je uzimao u posljednjih 6 mjeseci. Dodatno će pacijentu biti omogućeno da za lijekove u primjeni provjeri Uputu o lijeku u elektroničkom obliku. Pacijentu će biti omogućena i jednostavna prijava sumnje na nuspojavu lijeka, vrlo važna za trajnu procjenu sigurnosnog profila svakog lijeka na tržištu.  Cilj e-usluge je ojačati ulogu pacijenta u procesu liječenja i razinu brige o vlastitom zdravlju te potaknuti zdravstvenu pismenost.

Prema raspisanom javnom natječaju, koji je objavljen i u veljaču, provedeno je javno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i to u listopadu prošle godine, te krajem siječnja ove godine. Planirano je da će sustav eLijekovi bit će smješten u Centar dijeljenih usluga gdje se nalazi računalna strojna oprema, sistemska i standardna programska oprema, specijalistička programska rješenja, lokalna mreža i informatička sigurnosna oprema, te telekomunikacijska oprema i veze prema javnom Internetu i HITRONET-u. Zahtjevi za računalno-mrežnu infrastrukturu u CDU ne razmatraju se, jer su oni unaprijed definirani, zadani i izvedeni funkcionalnošću CDU.

Ponuditelji su morali potvrditi i funkcionalnosti i značajke sustava koji potvrđuju da će sustav omogućavati provjeru interakcija za lijekove/tvari  koji se ne propisuju na recept HZZO-a bez da liječnici/ljekarnici moraju napuštati aplikacije kroz koje obavljaju svoje poslovne procese, da sustav može prilagoditi razinu upozorenja ovisno o ozbiljnosti interakcija, odnosno razini dokaza tako da prikazuje samo klinički značajne interakcije, da sustav prikazuje i dupliciranje terapije te broj punih licenci za pristup bazi interakcija unutar jamstvenog roka.

Ponuditelji su morali dostaviti i izjave stručnjaka kojima se u svojstvu voditelja projekta potvrđuje njihovo iskustvo u provođenju IT projekta, završeni IT projekti te njihova vrijednost i tko je bio naručitelj istih.

Nakon javnog otvaranja ponuda ostaje da se vidi tko će na kraju dobiti ovaj važan posao sustava koji će omogućiti upravljanje lijekovima na nivou cijele Hrvatske.

Cjelokupnu domunetaciju možete pronaći ovdje.