Podatkovni centri

Čarobnih pet devetki: što one znače i kako ih data centri postižu

Čarobnih pet devetki: što one znače i kako ih data centri postižu
Dostupnost od 99,999% je sveti gral IT usluga, ali onima izvan industrije nije uvijek jasno što ta brojka točno znači i kako do nje doći
Dražen Tomić / Tomich Productions

Dostupnost od pet devetki (engl.: five nines), također poznata kao dostupnost od 99,999%, izraz je koji se koristi za opisivanje razine neprekidnog rada ili pouzdanosti koju sustav ili usluga mogu pružiti. Smatra se zlatnim standardom za dostupnost i ključni je zahtjev za kritične aplikacije, kao što su sustavi kontrole zračnog prometa, obrada financijskih transakcija i komunikacijske mreže za hitne slučajeve.

U praktičnom smislu, postizanje dostupnosti od pet devetki znači da je sustav ili usluga dostupna 99,999% vremena u određenoj godini ili da nema više od 5,26 minuta prekida rada godišnje. "Pet devetki za pet minuta godišnje" također predstavlja dobar mnemotehnički trik za pamćenje značenja pet devetki. Ova razina dostupnosti postiže se kombinacijom redundancije, tolerancije na greške i proaktivnog održavanja i nadzora.

Redundancija je praksa ugradnje više komponenti u sustav kako bi se osigurala rezerva u slučaju kvara. Na primjer, klaster poslužitelja može imati više čvorova koji mogu preuzeti ako jedan čvor zakaže. Redundancija se također može ugraditi u mrežu, napajanje, pohranu i druge kritične komponente.

Tolerancija na greške je sposobnost sustava da nastavi funkcionirati čak i kada jedna ili više komponenti zakažu. To se postiže kombinacijom redundancije i inteligentnih mehanizama za preokret. Na primjer, baza podataka u klasteru može automatski usmjeravati upite na drugi čvor ako jedan čvor zakaže.

Proaktivno održavanje i nadzor ključni su za osiguravanje da sustav ostane spreman i radi. To uključuje redovita ažuriranja hardvera i softvera, sigurnosne zakrpe i provjere ispravnosti sustava. Alati za praćenje mogu se koristiti za otkrivanje problema prije nego što postanu kritični I za pokretanje upozorenja za timove za održavanje.

Dostupnost od pet devetki često se mjeri pomoću sporazuma o razini usluge (Service Level Agreement – SLA), koji je ugovorni sporazum između pružatelja usluga i njegovih korisnika. SLA definira razinu dostupnosti koju pružatelj usluge jamči i ocrtava naknadu koju će korisnik primiti ako dostupnost padne ispod dogovorene razine

Važnost postizanja dostupnosti od pet devetki ne može se precijeniti, posebno za tvrtke koje se oslanjaju na kritične sustave i usluge za rad. Zastoj može rezultirati gubitkom prihoda, smanjenom produktivnošću, štetom za ugled tvrtke, a u nekim slučajevima i sigurnosnim rizicima. Na primjer, prekid rada sustava u bolnici mogao bi imati posljedice opasne po život za pacijente čiji liječnici trebaju pristup podacima o pacijentu i rezultatima testova kako bi donijeli odluku o liječenju.

Nekoliko je izazova povezanih s postizanjem dostupnosti od pet devetki. Jedan od najvećih izazova su troškovi. Ugradnja redundancije i otpornosti na pogreške u sustav može biti skupa, a održavanje takvog sustava zahtijeva stalna ulaganja u hardver, softver i osoblje. Osim toga, postizanje dostupnosti od pet devetki nije uvijek izvedivo ili potrebno za sve sustave ili usluge. Na primjer, osobni blog ili mala web stranica za e-trgovinu možda neće zahtijevati dostupnost od pet devetki.

Drugi izazov je složenost. Kako se broj komponenti u sustavu povećava, tako se povećava i složenost održavanja i nadzora tog sustava. To može otežati prepoznavanje i brzo rješavanje problema, što može povećati vrijeme prekida rada.

Podatkovni centri Digital Realtyja, uključujući podatkovni centar u Zagrebu, svojim korisnicima standardno nude dostupnost od pet devetki.

Standard za data centre, ANSI/TIA-942-2005 Standard telekomunikacijske infrastrukture za podatkovne centre, koji je izdao Telecommunications Industry Association, koristi razinsku klasifikaciju za opisivanje i razlikovanje pogona što se tiče dostupnosti. Data centri koji ispunjavaju zahtjeve zadnje razine, Rated-4, pružaju dostupnost od pet devetki.

Zaključno, dostupnost od pet devetki ključni je zahtjev za kritične aplikacije i sustave. Iako postoje izazovi povezani s postizanjem dostupnosti pet devetki, prednosti koje uključuju poboljšano vrijeme neprekidnog rada, smanjeno vrijeme zastoja i povećano zadovoljstvo korisnika, čine ga vrijednom investicijom za tvrtke koje se oslanjaju na kritične sustave i usluge.