Nastavak rasta prihoda Ericsson Nikole Tesle za 7,8 posto

Nastavak rasta prihoda Ericsson Nikole Tesle za 7,8 posto

Foto: Dražen Tomić / Tomich Productions

Ericsson Nikola Tesla Grupa je u prvom polugodištu 2019. godine ostvarila prihode od prodaje u iznosu od 821,7 milijuna kuna, što je 7,8 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U usporedbi s prvim polugodištem prethodne godine, bruto marža niža je jedan postotni poen kao posljedica daljnjeg povećanja angažmana i radnog kapitala na projektima s ključnim kupcima.

Operativna dobit na razini je dobiti ostvarene u istom razdoblju prethodne godine. Dobit prije oporezivanja veća je 2,5 posto, a neto dobit veća je 15,6 posto. Ostvaren je pozitivan novčani tok od poslovnih aktivnosti od 32 milijuna kuna, a ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu krajem polugodišta iznose 221,5 milijuna kuna. Učinkovitost obrtnog kapitala mjerena u danima vezivanja obrtnih sredstava iznosi 42 dana, a ako isključimo usluge za Ericsson učinkovitost obrtnog kapitala iznosi 113 dana. Stopa konverzije novca je 23 posto.

Sukladno našim planovima, prodaja usluga za Ericsson bilježi porast kao rezultat širenja poslovanja i dobivanja novih odgovornosti, prije svega u području 4G i 5G, ističe predsjednica Ericsson Nikole Tesle Gordana Kovačević i dodaje da u skladu s time nastavljamo zapošljavati, ulagati u opremu i ispitne sustave te razvoj stručnih kompetencija naših zaposlenika u razvojno-istraživačkom centru kao i u ekspertnim centrima za usluge i rješenja.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu bilježe pad u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, što je posljedica dinamike u realizaciji projekata. S Hrvatskim Telekomom u tijeku su intenzivne aktivnosti na modernizaciji radijske pristupne mreže što će znatno povećati kapacitet mreže te omogućiti uvođenje 5G tehnologije u trenutku kada se za nju dodijeli potrebni radio-frekvencijski spektar.

S A1 Hrvatska ENT nastavlja suradnju na realizaciji višegodišnjeg okvirnog ugovora koji obuhvaća modernizaciju i proširenja njihove radijske pristupne mreže kako bi bila spremna za efikasno i brzo uvođenje 5G. Također, A1 Hrvatska pustio je u rad NB-IoT (Narrowband Internet of Things) uslugu za poslovne korisnike temeljenu na Ericssonovom rješenju u dijelu radijske pristupne mreže. Riječ je o tehnologiji za sigurno i pouzdano bežično povezivanje velikog broja uređaja koju zbog naprednih karakteristika svrstavamo u 5G tehnologiju.

Značajan pozitivan utjecaj na poslovni rezultat na domaćem tržištu imaju projekti u području Industrije i društva. U tijeku je niz aktivnosti na projektima informatizacije zdravstva, zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra te nadzora državne granice.

„Na izvoznim tržištima prihodi od prodaje bilježe rast u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Fokus je na implementaciji projekata modernizacije mobilnih mreža s kupcima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu i Bjelorusiji. Kako bismo ojačali tržišnu poziciju nastavljamo s planiranim marketinško-prodajnim aktivnostima u poslovnim područjima sukladno našoj strategiji. Na Međunarodnom sajmu gospodarstva – Mostar 2019 prezentirali smo rješenja za potrebe digitalnog društva, a za našu kompaniju od posebnog značaja bila je i promocija 4G mreže našeg kupca HT Eroneta budući da su u Bosni i Hercegovini tek nedavno izdane dugo iščekivane licence za uvođenje četvrte generacije mobilnih telekomunikacija. Treba istaknuti kako je HT Eronet pustio u komercijalni rad 4G mrežu odmah po dobivanju licence“, ističe Gordana Kovačević.

U skladu sa strategijom, ENT ostaje fokusiran na razvoj rješenja i prodaju u području mobilnog širokopojasnog pristupa internetu (4G/5G mobilna rješenja), digitalne transformacije i upravljanja mrežama, Industrije i društva (zdravstvo, javna sigurnost, e-poslovanje) te na jačanje pozicije kroz pružanje usluga za Ericsson.

„Pokrenuli smo i program Digitalne transformacije na razini Ericsson Nikola Tesla Grupe kako bismo dodatno pojednostavili kompanijske procese i upravljanje poslovanjem/projektima primjenom naprednih tehnologija i automatizacijom. Ubrzane tehnološke promjene i potrebe korisnika zahtijevaju kontinuirane prilagodbe tržišnom okruženju kako nas tako i naših kupaca. Ovi procesi se dodatno ubrzavaju uvođenjem 5G tehnologije, Interneta stvari i Oblaka. Intenzivno radimo na strateškim ugovorima te nastavljamo ulagati u 5G, što će se kratkoročno odraziti na marže, ali će dugoročno ojačati našu poziciju na tržištu. Kako bismo osigurali daljnji razvoj poslovanja i bili konkurentni u središtu naše pozornosti i dalje ostaje troškovna i operativna učinkovitost te strateško upravljanje rizicima“, pojašnjava Gordana Kovačević.

Na domaćem tržištu prihodi od prodaje iznose 177,0 milijuna kuna (1. polugodište 2018.: 190,6 milijuna kuna), što je smanjenje od 7,1 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Sa strateškim partnerom A1 Hrvatska nastavlja se uspješna realizacija višegodišnjeg okvirnog ugovora koji obuhvaća modernizaciju i proširenja radijske pristupne mreže koristeći najnovije proizvode iz Ericssonovog portfelja. Nastavljena je i suradnja u područjima jezgrene mreže te transportne telekom mreže.

Tijekom drugog tromjesečja A1 Hrvatska pustio je u rad NB-IoT mrežu dostupnu na području cijele Republike Hrvatske, što predstavlja jedan od važnijih tehnoloških iskoraka u proteklih nekoliko godina, bitan za daljnji razvoj

IoT-a. Riječ je o radijskoj tehnologiji koja omogućuje velikom broju uređaja (senzora) slanje informacija potrebnih za funkcioniranje određenog sustava, i to s lokacija koje su do sada bile nedostupne.

Sa strateškim partnerom Hrvatskim Telekomom intenzivne su aktivnosti na modernizaciji mobilne mreže, projektu koji obuhvaća cjelokupnu modernizaciju infrastrukture, transportnih kapaciteta i radijske opreme, prema SRAN konceptu – tehnologiji koja osigurava koegzistenciju 2G, 3G, 4G i 5G mreže na istoj opremi, utrostručuje kapacitet 4G mreže i osigurava podršku za IoT. Mreža je do sada modernizirana u Istri, Zagrebačkoj županiji, Gradu Zagrebu i duž čitave obale te na tim područjima omogućuje znatno veće brzine.

Ericsson Nikola Tesla i Hrvatski Telekom nastavljaju suradnju u područjima nepokretne telekomunikacijske mreže te isporuke usluga izgradnje i održavanja telekomunikacijske infrastrukture.

S mobilnim operatorom Tele2 smo ugovorili isporuku, implementaciju i podršku softvera za oblikovanje podatkovnog prometa kojim se povećava prosječna silazna brzina po korisniku. Isporučili smo i opremu za proširenje mikrovalne transportne mreže te povećali kapacitet baze podataka s 4G korisničkim informacijama. Nastavili smo pružati usluge podrške za govornu jezgrenu mrežu.

S tvrtkom RUNE Crow potpisan je ugovor vezan uz implementaciju pristupa širokopojasne svjetlovodne mreže u ruralnim područjima Istarske i Primorsko-goranske županije, koja trenutno nisu pokrivena svjetlovodnom infrastrukturom i gdje ne postoji komercijalni interes postojećih davatelja internetskih usluga.

Na području ICT rješenja za Industriju i društvo nastavljene su aktivnosti na projektu nadogradnje centralnog zdravstvenog sustava Republike Hrvatske (CEZIH), implementaciji i nadogradnji Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) te provedbi projekta nadzora državnih granica.

S Ministarstvom pravosuđa i Državnom geodetskom upravom (DGU) potpisan je okvirni dvogodišnji sporazum vezan uz usluge održavanja ZIS-a (osnovno održavanje, adaptivno i perfekcijsko održavanje, posebne usluge i podrška digitalnog geodetskog elaborata). U suradnji s DGU-om razvijen je i novi portal katastar.hr koji daje uvid u različite prostorne informacije na temelju trenutne lokacije.

S Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske potpisan je ugovor vezan uz nastavak  provedbe projekta

„Zelene granice“ koji ima za cilj uspostavu sustava nadzora državne granice sukladno schengenskim standardima.

Na izvoznim tržištima (bez Ericssonova tržišta) prihodi od prodaje viši su 28,6 posto u odnosu na prethodnu godinu te iznose 115,7 milijuna kuna (1. polugodište 2018.: 90,0 milijuna kuna).

S operatorom HT Eronet (Bosna i Hercegovina) ugovoreno je proširenje i modernizacija sustava za nadzor mobilne mreže, proširenje IMS sustava kao i novo proširenje radijske pristupne mreže. Dobra suradnja nastavljena je i s operatorima Crnogorski Telekom (Crna Gora) i IPKO (Kosovo) na modernizaciji i održavanju telekomunikacijskih mreža. S IPKO-om je uspješno završen projekt promjene međunarodnog pozivnog broja (country code). S operatorom beCloud (Bjelorusija) ugovoreno je proširenje LTE mreže (turn-key) u četiri regije.

Nastavljene su i aktivnosti na projektu informatizacije zdravstvenog sustava u Kazahstanu u suradnji s Ministarstvom zdravstva Republike Kazahstan.

Na Ericssonovom tržištu ostvareno je 529,0 milijuna kuna prihoda od prodaje (1. polugodište 2018.: 481,8 milijuna kuna), što je porast od 9,8 posto u odnosu na prethodnu godinu. Doprinos kompanije Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o., kompanije kćeri Ericssona Nikole Tesle d.d., prihodima u ovom tržišnom segmentu iznosi 98,6 milijuna kuna (1. polugodište 2018.: 92,9 milijuna kuna).

U Centru za istraživanje i razvoj (R&D centar) projekti u svim domenama odvijaju se prema planu. U segmentu Mreža R&D centar je na tržište uspješno isporučio niz novih funkcionalnosti za najmodernije radijske sustave. Također, centar kontinuirano širi svoje odgovornosti pa su tako dobivene i dodatne odgovornosti za platformu proizvoda u oblaku. Uz odgovornosti za razvoj 4G i 5G tehnologija, izabrani smo kao konsolidacijska točka za 2G i 3G usluge radijske pristupne mreže, što je osnažilo dugoročnost dijela poslova vezanih uz proizvode na kraju životnog ciklusa (tzv. sun-set proizvode).

Stručnjaci Centra za usluge i rješenja za Mreže, uz projekte za Ericsson Nikola Tesla Grupu, radili su na projektima za potrebe Ericssonovih kupaca u Brazilu, Kataru, Nigeriji, Njemačkoj, Pakistanu, Švicarskoj, Saudijskoj Arabiji i drugdje. Radi se o složenim poslovima stručne analize, kreiranja novih inovativnih rješenja, optimizacije i nadogradnje postojećih mreža te konzultantskim uslugama. Nastavljen je rad na razvoju i implementaciji softverskih alata za upravljanje i optimizaciju mobilnih mreža.

Stručnjaci Centra za usluge i rješenja iz područja Digitalnih servisa i Operacija radili su na projektima za potrebe Ericssonovih kupaca u Austriji, Danskoj, Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Irskoj, Luksemburgu, Njemačkoj, Nizozemskoj, Norveškoj, Švicarskoj, SAD-u, Sloveniji, Srbiji, Švedskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i drugdje. Riječ je o složenim projektima uvođenja 5G tehnologije, sustava operativne i poslovne podrške, kao i brojnim projektima uvođenja jezgrenih rješenja u oblaku. Naši stručnjaci sudjelovali su u nizu projekata transformacije kod najvećih operatera u Europi, a jedan od zadnjih primjera je i dodjela važne uloge u transformaciji jezgrene mreže Telenora prema virtualnim 5G rješenjima u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj.

Timovi koji rade u jedinicama za Informacijsku tehnologiju i usluge inženjeringa te Industriju i društvo postižu kvalitetne rezultate na projektima upravljanja testnim okolinama, upravljanja IT operacijama, IoT platformi te povezanom urbanom prometu.

Stručnjaci Ericsson Nikola Tesla Servisa radili su na realizaciji usluga nadzora, održavanja i izgradnje telekomunikacijske mreže Hrvatskog Telekoma. U 2. tromjesečju ove godine intenzivirani su radovi na izgradnji optičkih distribucijskih mreža kako bi se osigurao široko-pojasni internet korisnicima.

Još iz kategorije

Žene i dalje rijetko dospjevaju na rukovodeće pozicije u Europi

Žene i dalje rijetko dospjevaju na rukovodeće pozicije u Europi

20.01.2020. komentiraj

Žene čine trećinu pozicija u upravnim odborima europskih kompanija, ali istovremeno zauzimaju daleko manji dio rukovodećih pozicija u njima. Potvrdila je to kroz istraživanje neprofitna organizacija European Women on Boards sponzorirana od strane Europske unije.

Uspješna digitalna transformacija moguća je i u Hrvatskoj

Uspješna digitalna transformacija moguća je i u Hrvatskoj

19.01.2020. komentiraj

Jedna od neizostavnih tema današnjice je digitalna transformacija koja obuhvaća uporabu digitalnih tehnologija i promjenu modela poslovanja te u potpunosti mijenja naše gospodarstvo. Procjena je da će se vrijednost digitalne ekonomije u Hrvatskoj do 2025. godine povećati četiri puta.

Bisnode najprestižniji certifikat – Platinasta bonitetna izvrsnost 2019

Bisnode najprestižniji certifikat – Platinasta bonitetna izvrsnost 2019

18.01.2020. komentiraj

U međunarodnom okruženju certificiranje je uobičajena praksa i na taj način tvrtke dodatno jačaju svoj ugled i povjerenje u domaćem i stranom poslovnom okruženju. Iznad svega ovo priznanje izvrsnosti potvrda je dugogodišnjeg sustavnog i kvalitetnog rada koji dobitnike ove nagrade svrstava u sam vrh domaćeg gospodarstva, uz bok poduzećima iz Europske unije jer se primjenjuju isti rigorozni i dokazani kriteriji.