Nastavak rasta digitalnih rješenja

Nastavak rasta digitalnih rješenja

U Erste banci smo zadovoljni poslovnim rezultatima ostvarenim tijekom 2022. godine u svim segmentima poslovanja, s posebnim naglaskom na rast ukupnih kredita uz postojan rast depozita, priljev novih klijenata te povećanje broja korisnika digitalnih rješenja, George on-line bankarstva i KEKS Pay aplikacije.

Rezultati Erste banke ostvareni u 2022. godini zaokruženi su dobivanjem dvaju vrijednih priznanja: Zlatne kune za najuspješniju hrvatsku banku, koje dodjeljuje Hrvatska gospodarska komora, te „Bank of the Year“ nagrade koju dodjeljuje ugledni magazin The Banker. Cilj Erste banke i dalje će biti isti: poticanje prosperiteta zaposlenika, klijenata te hrvatskog društva u cjelini.

Pozitivna odluka o ulasku Republike Hrvatske u monetarnu uniju s prvim danom iduće godine te ulazak Hrvatske utzv. Schengenski prostor, svakako su jedne od najvažnijih vijesti koje su obilježile 2022. godinu, a dovest će do daljnje integracije hrvatskog gospodarstva u europske financijske i gospodarske tokove, djelovati pozitivno na povećanje njegove konkurentnosti te atraktivnosti za ulagače, a što će naposlijetku osigurati dodatno intenziviranje procesa konvergencije. Istovremeno, zahtjevni kriteriji koje je Hrvatska morala ispuniti u okviru samog procesa uvođenja eura, pozitivno će doprinijeti ostvarivanju osnovnog cilja - kvalitetne i dugoročno održive pozicije hrvatskog gospodarstva zasnovane na zdravim temeljima. U tom kontekstu, daljnje unaprjeđenje investicijske i pravne sigurnosti ostaje temeljni preduvjet dugoročno održivog gospodarskog rasta te iskorištavanja potencijala koji stoje pred Hrvatskom i svima nama.

Uvođenje eura donosi i praktičnu eliminaciju valutnog rizika, kojem je Hrvatska zbog visoke euroiziranosti, kroz bilančne ranjivosti bila visoko izložena, što je od iznimne važnosti za gospodarstvo, poduzetnike i građane u kontekstu upravljanja njihovim osobnim financijama. Nadalje, uvođenje eura u srednjoročnom razdoblju trebalo bi pozitivno utjecati i na razinu kamatnih stopa. Ipak, u kratkoročnom razdoblju kamatne stope prvenstveno će slijediti politike središnjih banaka te se i u Hrvatskoj može očekivati određeni porast. Međutim, upravo zbog ulaska u eurozonu, Hrvatska je u puno boljem položaju u odnosu na mnoge druge europske zemlje, poput primjerice Češke ili Mađarske, gdje je zabilježen vrlo snažan rast kamatnih stopa. Već sada Hrvatska spada u red europskih zemalja s nižim prosječnim kamatnim stopama na kredite, a porast koji se očekuje uvelike će biti ublažen zbog učinaka uvođenja eura.

Kada je riječ o digitalnim rješenjima Erste banke, George on-line bankarstvo i KEKS Pay aplikacija tijekom 2022. godine bilježe kontinuirani rast. George on-line bankarstvo na kraju 2022. godine bilježi ukupno gotovo 425 tisuća korisnika, 24,3% više u odnosu na kraj 2021. godine, kada ih je bilo oko 342 tisuće. Ukupan volumen transakcija tijekom 2022. godine dosad je iznosio oko 32,2 milijarde kuna, 109,1% više u odnosu na 15,4 milijardi kuna tijekom 2021. Istovremeno, KEKS Pay aplikacija, koju je Erste banka lansirala prije četiri godine, krajem 2022. godine bilježi gotovo 320 tisuća korisnika, od kojih su njih 76% klijenti drugih banaka. U odnosu na oko 233 tisuće korisnika, koliko ih je bilo na kraju 2021. godine, radi se o povećanju od 37,3%. Od početnog slanja i primanja novca među prijateljima, aplikacija KEKS Pay u posljednjih se četiri godine razvila do raznih mogućnosti koje trenutno nudi, pri čemu su samo neke od njih plaćanje cestarina i parkinga, mogućnost uplaćivanja donacija i plaćanje u webshopovima i trgovinama koje podržavaju plaćanje KEKS Payem. Jedna od najpopularnijih funkcionalnosti ove aplikacije je besplatno plaćanje komunalnih usluga više od 65 izdavatelja računa u preko 20 hrvatskih gradova, a kontinuirano se usluzi KEKS Pay režije uključuju novi izdavatelji računa, primarno jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća, vrtići.