HGspot se prodaje za 560 tisuća kuna

HGspot se prodaje za 560 tisuća kuna
Fotolia

Prema oglasu objavljenom u Večernjem listu tvrtka HGspot Nekretnine koja je vlasnik jedinog profitabilnog dijela HGspota prodaje se za 559.798,55 kuna, što je procijenjena vrijednost kompanije koja ima nominalnu vrijednost od 51,5 milijuna kuna. Rok za podnošenje ponuda je osam dana od objave oglasa.

Nekad vrlo uspješan HGspot, kojeg su osnovali Saša Lončar i Hrvoje Prpić danas poslovni anđeo, nakon što je imao problema s isplatama vjerovnicima zbog obveznica, promjenama vlasničke strukture, otišao je prošle godine u stečaj i tako došao na bubanj.

Još je 22. siječnja skupština vjerovnika dala suglasnost stečajnom upravitelju Zdravku Mitaku za prodaju HGspot Nekretnine koje drže trenutno jedini profitabilni dio HGspot Informatiku koja prema dostupnim informacijama nema dugova osim prema dobavljačima. HGspot Informatika prema tim istim podacima završila je prošlu poslovnu godinu s 42 milijuna kuna prihoda. Prodaja se obavlja po principu "viđeno - kupljeno", a sve eventualne troškove predviđene i nepredviđene snosi kupac.

Visoki gubici

Prema objavljenim podacima iz godišnjeg financijskog izvješća za prošlu godinu HGspot d.d. završio je sa samo 436 tisuća kuna prihoda i 4,12 milijuna kuna rashoda, te godinu zaključio s gubitkom od 54,7 milijuna kuna prije svega zbog financijskih rashoda od 51 milijun kuna.

Dugotrajna imovina tvrtke smanjena je sa 70,4 milijuna kuna s kraja 2011. na 31,3 milijuna kuna i to prije svega zbog otpisa vrijednosti dionica kod povezanih poduzetnika u iznosu od 38 milijuna kuna i to u tvrtki HGspot Nekretnine koja je vlasnik trenutno jedinog profitabilnog dijela nekad uspješnog HGspota koji posluje pod imenom HGspot informatika.

Pritom je preneseni gubitak snažno porastao sa 173,72 milijuna kuna iz 2011. na ogromnih gotovo 204 milijuna kuna na kraju prošle godine. Dugoročne obveze HGspot d.d. povećane su tek neznatno na 55,3 milijuna kuna, dok su pak kratkoročne obveze dosegnule 202 milijuna kuna i to prije svega zbog obveza prema bankama i drugim financijskim institucijama koje su prošle godine iznosile 146,9 milijuna kuna.