Ericsson Nikola Tesla ostvario rast prihoda 26 posto

Ericsson Nikola Tesla ostvario rast prihoda 26 posto

Foto: Dražen Tomić / Tomich Productions

U prvom tromjesečju ove godine Ericsson Nikola Tesla Grupa ostvarila je solidne rezultate s ograničenim utjecajem COVID-19. Prihodi od prodaje porasli su 26 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine na 487,7 milijuna kuna, čemu je pridonio značajan porast prihoda od prodaje na domaćem tržištu u operatorskom segmentu. U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta čini 41 posto, usluge za Ericsson 45,8 posto, dok ostala izvozna tržišta sudjeluju s 13,2 posto.

Na domaćem tržištu prihodi od prodaje iznose 199,9 milijuna kuna u odnosu na 91,5 milijuna kuna u istom razdoblju prošle godine i veći su 118 posto u odnosu na prethodnu godinu. Bruto marža iznosila je 10,2 posto, operativna dobit 33,5 milijuna kuna, dobit prije oporezivanja 34,6 milijuna kuna, a neto dobit 29,6 milijuna kuna.

„Početak 2020. godine pamtit ćemo po pandemiji COVID-19 koja je promijenila naš svakodnevni način života i poslovanja. S ciljem ograničenja širenja virusa, Hrvatska i zemlje diljem svijeta uvele su brojne mjere fizičkog distanciranja, što je usporilo i/ili zaustavilo kretanja ljudi i opreme, odrazilo se na usporavanje realizacije ugovorenih projekata te investicije kupaca. Budući da Ericsson Nikola Tesla Grupa posluje globalno, procjenjujemo kako bi se utjecaj navedenog mogao negativno odraziti na dio našeg poslovanja, usporiti investicije, realizaciju ugovorenih poslova te dinamiku naplate potraživanja.2, ističe predsjednica kompanije Gordana Kovačević.

Osim pandemije COVID-19, Zagreb i okolicu je krajem ožujka pogodio najrazorniji potres u posljednjih 140 godina, magnitude 5,5 po Richterovoj ljestvici, koji je dodatno otežao poslovanje i u ovako složenim okolnostima te prouzrokovao štete na zgradama i opremi, objašnjava Gordana Kovačević.

„U ovoj situaciji kod donošenja poslovnih odluka prioritet nam je zdravlje i sigurnost naših zaposlenika, kupaca, partnera i dobavljača. Stoga smo, gdje je to moguće, pravovremeno omogućili našim zaposlenicima rad na daljinu. Ponosni smo na njihovu predanost i angažman u pružanju usluga/podrške našim kupcima. Posebne zahvale idu Kriznom stožeru Ericsson Nikola Tesla Grupe koji, uz svoje redovne obveze, kvalitetno i timski od 25. veljače 2020. godine, s puno entuzijazma i motivacije pruža podršku zaposlenicima, donosi odluke, osigurava potrebnu zaštitnu opremu te redovito i transparentno komunicira sa svim zaposlenicima Ericsson Nikola Tesla Grupe“, ističe Gordana Kovačević.

Uz pojačane aktivnosti na modernizaciji i proširenju kapaciteta mreža domaćih operatora ona ističe da su početkom godine od korporacije Ericsson preuzeli punu odgovornost za isporuku usluga upravljanja Hrvatskom Telekomu, koju realizira kompanija kćer Ericsson Nikola Tesla Servisi.

Na izvoznim tržištima tijekom prvog tromjesečja potpisali su ugovore vezane uz proširenja mobilnih mreža koji će se realizirati tijekom 2020. godine ovisno o situaciji na tržištima vezano uz COVID-19 te održavanje mreža s operatorima HT Eronet (Bosna i Hercegovina), Crnogorski Telekom (Crna Gora), beCloud (Bjelorusija) i IDC (Moldavija).

Centar za istraživanje i razvoj (R&D centar) uspješno balansira između postojećih i novih odgovornosti te doprinosi financijskoj stabilnosti ukupnog poslovanja, objašnjava Gordana Kovačević i dodaje da unatoč izvanrednim okolnostima, sve razvojne aktivnosti kao i aktivnosti u globalnim i regionalnim ekspertnim centrima za usluge i rješenja, odvijaju se u većoj mjeri prema planu.

Na razini Grupe, bruto marža bilježi smanjenje na 10,2 posto, kao posljedica poslovnog miksa uslijed preuzimanja pune odgovornosti za usluge upravljanja, troškova restrukturiranja te utjecaja COVID-19 u ožujku ove godine. Prodajni i administrativni troškovi viši su 23 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanog angažmana na pretprodajnim aktivnostima vezano uz 4G/5G radijske pristupne i jezgrene mreže. Operativna dobit niža je 17,8 posto te iznosi 33,5 milijuna kuna, uslijed niže bruto dobiti i većih prodajnih i administrativnih troškova. Neto dobit iznosi 29,6 milijuna kuna, a povrat od prodaje 6,1 posto.

Kraj tromjesečja zaključili su sa solidnom bilancom i udjelom vlastitog kapitala u ukupnoj imovini od 32,7 posto. Ostvaren je i pozitivan novčani tok od poslovnih aktivnosti u iznosu od 18,1 milijun kuna, kao rezultat viših priljeva od naplate potraživanja od kupaca te prolongiranja pojedinih plaćanja zbog COVID-19.

Ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu krajem tromjesečja iznose 154,1 milijun kuna. Učinkovitost obrtnog kapitala Grupe mjerena u danima vezivanja obrtnih sredstava iznosi 44 dana, a ako isključimo usluge za Ericsson učinkovitost obrtnog kapitala iznosi 101 dan. Stopa konverzije novca je 40 posto.

„U krizi s kakvom se susrećemo, važnost tehnologije i implementacije ICT rješenja u sklopu digitalne transformacije društva je neosporna, stoga vjerujemo da je poticanje ulaganja u rješenja kao što su 5G i rješenja za digitalnu transformaciju društva pravi odgovor za ubrzani oporavak ekonomije. Naši stručnjaci kontinuirano surađuju s kupcima na nadzoru i održavanju njihovih mreža te na implementaciji novih rješenja, kako bi omogućili povezanost i pravovremenu razmjenu informacija“, pojašnjava Gordana Kovačević.

U trenutku objave poslovnih rezultata, kriza izazvana pandemijom COVID-19 se nastavlja te je teško predvidjeti razmjere njenog negativnog utjecaja na poslovanje, pojašnjava Gordana Kovačević i dodaje da zbog novonastalih okolnosti snažno su fokusirani na još detaljnije planiranje poslovanja, praćenje i upravljanje rizicima, troškovnu i operativnu učinkovitost te poduzimamo adekvatne mjere kako bi osigurali nastavak stabilnog poslovanja. „Smatramo da uz spomenuti fokus Grupa ima dostatna sredstva i mogućnosti na financijskom tržištu te da može odgovoriti na ove izazove. Što se tiče dugoročnih izgleda ostajemo pozitivni, ali u narednom razdoblju očekujemo slabije rezultate zbog izazova i neizvjesnosti uslijed COVID-19. Nadalje, vjerujemo kako su ulaganja u kvalitetu i proširenja kapaciteta mreža najbolji odgovor na višestruki porast potražnje krajnjih korisnika za telekomunikacijskim uslugama. Novonastala situacija pokazala je prednosti koje donosi digitalizacija usluga, stoga dugoročna strategija Grupe ostaje nepromijenjena i stavlja naglasak na rješenja i prodaju u području mobilnog širokopojasnog pristupa internetu (4G/5G mobilna rješenja), segment Industrije i društva (zdravstvo, javna sigurnost, e-poslovanje), rješenja za digitalnu transformaciju i upravljanje mrežama“, zaključuje Gordana Kovačević.

Sa strateškim partnerom Hrvatskim Telekomom (HT) nastavljena je suradnja u području radijske pristupne mreže s fokusom na dodatno povećanje kapaciteta te osiguranje spremnosti za komercijalno uvođenje 5G tehnologije kada se za nju dodijeli radio-frekvencijski spektar i ostvare potrebni uvjeti.

Osim segmenta pokretne telekomunikacijske mreže nastavili smo višegodišnju suradnju u segmentima nepokretne telekomunikacijske mreže te isporuke usluga izgradnje i održavanja telekomunikacijske infrastrukture HT-a (usluge upravljanja mrežom).

Osim utjecaja COVID-19, što zahtjeva rad u posebnim okolnostima, događaj koji je obilježio prvo tromjesečje je potres u Zagrebu uslijed kojeg je oštećena zgrada Hrvatskog Telekoma te je u požaru stradao dio opreme vezan uz pružanje usluge pristupa internetu. Stručnjaci Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. u suradnji sa stručnjacima HT-a u ovoj kriznoj situaciji osigurali su promptnu reakciju te vratili sustav u prvobitno stanje, osiguravajući time dostupnost usluge krajnjim korisnicima te zadovoljstvo kupca.

Sa strateškim partnerom A1 Hrvatska nastavljene su aktivnosti na dodatnoj modernizaciji i proširenju radijske pristupne mreže. Ericsson Nikola Tesla pokazao se kao pouzdan partner A1 Hrvatska osiguravajući visoku kvalitetu mreže kako bi u ovim kriznim vremenima A1 Hrvatska zadovoljio povećane potrebe korisnika usluga. Također, nastavljena je i suradnja u područjima jezgrene mreže te transportne telekomunikacijske mreže što doprinosi povećanoj kvaliteti mreže i novim uslugama za krajnje korisnike.

S mobilnim operatorom Tele2 radili smo na proširenju mikrovalne transportne mreže te nastavili pružati usluge podrške za govornu jezgrenu mrežu kao i za softversko rješenje za oblikovanje podatkovnog prometa.

S tvrtkom RUNE Crow u tijeku su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije vezane uz implementaciju ultra-brze širokopojasne svjetlovodne infrastrukture za korisnike u ruralnim područjima Hrvatske (Primorsko-goranske i Istarske županije).

U segmentu ICT rješenja za Industriju i društvo nastavljena je nadogradnja Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS). S Ministarstvom uprave Republike Hrvatske potpisan je ugovor vezan uz uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu. U suradnji s Ministarstvom zdravstva, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Agencijom za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, nadogradili smo CEZIH. Ove nadogradnje posebno se odnose na sigurnosnu strukturu CEZIH-a, kako bi omogućile implementaciju novih web aplikacija u borbi protiv COVID-19.

Na izvoznim tržištima (bez Ericssonova tržišta) prihodi od prodaje bilježe porast od 47 posto u odnosu na isto

razdoblje prethodne godine te iznose 64,4 milijuna kuna (1. tromjesečje 2019.: 43,8 milijuna kuna).

Tijekom prvog tromjesečja na tržištima Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Bjelorusije i Moldavije, Ericsson Nikola Tesla potpisao je u operatorskom segmentu nove ugovore ukupne vrijednosti oko 85 milijuna kuna. Ugovori pokrivaju proširenja mobilnih mreža te održavanje mreža u narednom razdoblju.

S bosansko-hercegovačkim operatorom HT Eronetom ugovoreno je održavanje mreže u razdoblju od dvije godine, s moldavskim operatorom IDC-om virtualizacija IP multimedijskog podsustava (IP Multimedia Subsystem – IMS), a s bjeloruskim BeCloudom proširenje LTE mreže. S Crnogorskim Telekomom potpisan je ugovor za produljenje podrške za Contact Centar platformu u sljedeće tri godine te se kontinuirano radi na modernizaciji radijske pristupne mreže.

U segmentu ICT rješenja za Industriju i društvo u sklopu projekta informatizacije zdravstvenog sustava u Kazahstanu u suradnji s Ministarstvom zdravstva Republike Kazahstan u tijeku su aktivnosti na održavanju nacionalnog informacijskog zdravstvenog sustava. Nastavljene su i aktivnosti na održavanju sustava zdravstva za potrebe Ministarstva zdravstva Armenije.

Realizacija ugovora na izvoznim tržištima u značajnoj mjeri ovisi o razvoju situacije oko COVID-19 u navedenim zemljama.

Na Ericssonovom tržištu ostvareno je 223,4 milijuna kuna prihoda od prodaje (1. tromjesečje 2019.: 252,9 milijuna kuna), što je 12 posto manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zbog promjene poslovnog modela vezano za usluge upravljanja mrežom HT-a u 2020. godini. Za usporedne stavke, bez usluga upravljanja, prihodi bilježe porast od 4,6 posto.

Centar za istraživanje i razvoj (R&D) Ericssona Nikole Tesle nastavio je s tekućim poslovima i projektima. U radijskom razvoju unutar poslovnog segmenta Mreža završen je i isporučen niz značajnih funkcija vezanih za 5G proizvode. U segmentu jezgrenih mreža uspješno su isporučeni elementi vezani za modernizaciju (IPv6) te MSC (Mobile Switching Centre) virtualizaciju za kupca CMCC (China Mobile Communication Company). U okviru sustava za tzv. „funkcije u oblaku“ proširena je odgovornost Ericssona Nikola Tesle te je u tijeku i prijenos odgovornosti za CUDB (Centralized User Database) čvorove,

Sredinom ožujka održan je redovni polugodišnji pregled poslovanja R&D centra s predstavnicima svih organizacija korporacije Ericsson s kojima stručnjaci iz našeg R&D centra surađuju. Na sastanku su naglašeni kvaliteta i inovativnost naših timova te postignuti rezultati, što daje dobru osnovu za daljnji razvoj i poslovanje R&D-a.

Potražnja za stručnjacima Ericssona Nikole Tesle od strane Ericssonovih globalnih / regionalnih organizacija i dalje

je velika, međutim u realizaciji poslova prisutna su ograničenja zbog nemogućnosti putovanja uzrokovanih COVID-

19. Stručnjaci Centra za usluge i rješenja za Mreže, uz projekte za kupce Ericsson Nikola Tesla Grupe, uključeni su u aktivnosti integracije i optimizacije različitih tehnologija za Ericssonove kupce u SAD-u, Kini, Japanu, Brazilu, Meksiku, Nigeriji, Egiptu, Njemačkoj, Sloveniji, Danskoj, Norveškoj, Finskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj, Australiji, Vijetnamu i Turskoj. Također, angažirani su na podršci švicarskom operatoru Swisscomu za održavanje

„Najbolje mreže u svijetu“ po P3 mjerenjima. Nastavljen je i rad na razvoju i implementaciji softverskih alata za upravljanje i optimizaciju mobilnih mreža.

Stručnjaci Centra za usluge i rješenja iz područja Digitalnih servisa, Medije i Operacija uz projekte za naše kupce, radili su na projektima za potrebe Ericssonovih kupaca u Austriji, Njemačkoj, Švedskoj, Švicarskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nizozemskoj, Belgiji, Danskoj, Finskoj, Francuskoj, Irskoj, Norveškoj, Litvi, Italiji, Sloveniji, Češkoj, Albaniji, Meksiku i Bahreinu. Riječ je o složenim projektima uvođenja 5G tehnologije, sustava operativne i poslovne podrške, kao i projektima uvođenja jezgrenih rješenja u oblaku.

Timovi koji rade u jedinici za Informacijsku tehnologiju i usluge inženjeringa ostvaruju izvrsne rezultate na projektima upravljanja testnim okolinama i upravljanja IT operacijama. Naši stručnjaci pokazali su izvrsnost, proaktivnost, brzinu i kvalitetu u organiziranju potrebne opreme i tehničkih uvjeta za rad od kuće te osposobljavanje kompanijske IT opreme uništene tijekom potresa. Segment ICT za Industrije i društvo postiže kvalitetne rezultate na projektima u području IoT platformi i povezanom urbanom prometu te razvoju rješenja u borbi protiv COVID-19.

U području inovacija nastavljamo s implementacijom najboljih ideja proizašlih iz inovacijskog natječaja naše jedinice za Istraživanje i razvoj na temu jezgrenih mreža te jedinice za Industriju i društvo na temu primjene novih mogućnosti koje donosi 5G u okviru rješenja za Industriju i društvo.

Još iz kategorije

Dodijeljeni novci tvrtkama koje su dobile natječaj za inovacije

Dodijeljeni novci tvrtkama koje su dobile natječaj za inovacije

28.05.2020. komentiraj

Ministar Darko Horvat dodijelio je prvih 28 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za pozitivno evaluirane projekte u sklopu poziva „Inovacije u S3 područjima“. Cilj je ovog natječaja potaknuti nova ulaganja u provedbu rješenja – inovativnih proizvoda ili usluga malih i srednjih poduzetništva (MSP) u S3 područjima kroz dvije vrste inovacijskih aktivnosti: ulaganja u inovacije procesa i/ili organizaciju poslovanja.

Tri četvrtine zaposlenika ne želi se vratiti nazad na puno radno vrijeme u ured

Tri četvrtine zaposlenika ne želi se vratiti nazad na puno radno vrijeme u ured

27.05.2020. komentiraj

Zaposleni diljem svijeta jako su se brzo navikli na nove prilike, izazvane pandemijom koronavirusa, te se u velikoj mjeri ne žele vraćati na radna mjesta ako ne moraju. Konkretnije, prema istraživanju kompanije Okta, oko 75 posto njih voljelo bi ostati u ovoj situaciji, odnosno, voljeli bi nastaviti raditi na daljinu.

Huawei izgubio milijune korisnika zbog sankcija SAD-a

Huawei izgubio milijune korisnika zbog sankcija SAD-a

26.05.2020. komentiraj

Huawei se nalazi u ozbiljnijim problemima no što se moglo misliti jer američke sankcije ostavljaju sve jasniji trag. I to ne na 5G poslovanje te kineske kompanije, već na poslovanje s pametnim telefonima.