Ključni elementi izrade product roadmap-a za digitalne produkte

Ključni elementi izrade product roadmap-a za digitalne produkte

Foto: DepositPhotos

Kod plasiranja novih digitalnih produkata i usluga, sa željom što brže distribucije na tržište, razvoj se odvija ubrzano - proces razvoja se maksimalno krati, štedi se na vremenu i budžetu, izostavljaju neke aktivnosti. Jedna od posljedica skraćivanja procesa jest pad kvalitete ili izostanak komunikacije (#nitkominijeposlaomail J). Tako dolazimo do situacije da razvijamo produkt od strateške važnosti, a istovremeno mnogi u organizaciji zapravo nemaju jasnu sliku produkta i njegov kontekst.

Kada nešto ne znamo onda pretpostavljamo... Tako će na primjer, razvojni tim razviti funkcionalnosti za koje pretpostavlja da korisniku baš trebaju, a marketing tim će dizajnirati slogan koji „ne priča jezikom“ ciljanog segmenta. To su situacije koje često viđamo i naravno posljedice se kasnije mjere kroz nerealizirane prihode ili nezadovoljstvo korisnika.

Product roadmap je fantastičan komunikacijski alat za dobivanje jasne slike, ciljeva i konteksta produkta. Koristan je svim dionicima produkta. Neizostavni je dio procesa razvoja novih produkata i usluga, planning artifact s kojim planiramo dugoročni razvoj produkta, planiramo poslove i resurse, planiramo produkciju, planiramo budžet, i više od toga.

Postoje različiti formati roadmap-a i u pravilu nema univerzalnog rješenja. Kao i svaki drugi alat, tim ga treba prilagoditi potrebama korisnika i specifičnostima produkta/usluge. Ipak, postoje neki osnovni elementi zajednički svim industrijama koje preporučuje struka, a donosim ih u nastavku:

TKO JE KORISNIK PRODUKTNOG ROADMAP-A?

Prvo pitanje koje treba postaviti jest tko će sve koristiti produktni roadmap?

Vlasnik ovog alata je u pravilu vlasnik produkta ili Product manager. Međutim, produktni roadmap je u službi mnogih korisnika, onih koji su direktno ili indirektno uključeni u razvoj i kasnije u produkciju - prodajni timovi, podrška korisnicima, marketing, projektni tim, razvojni tim, PMO / Strateški ured, vlasnik produkta, menadžment, kontroling, B2B klijent, itd.

Važno je mapirati sve dionike i nadalje uzeti u obzir njihove potrebe. Svi koji su na bilo koji način povezani s produktom i doprinose njegovoj održivosti tako će imati jasnu svrhu i kontekst produkta.

STRATEGIJA TVRTKE → STRATEGIJA PRODUKTA → PRODUKTNI ROADMAP

Odluka o razvoju svakog novog produkta mora biti bazirana na strateškim odrednicama tvrtke odnosno poslovanja.

To je logična postavka. Jer, ako plasiramo produkt koji nije u skladu s vizijom tvrtke, nije u skladu s organizacijskom kulturom koja može taj produkt iznjedriti ili pak ne odgovara potrebama korisnika tvrtke, fail produkta je neizbježan. To znači da smo ulagali novac i resurse u posao koji ne stvara vrijednost tvrtki.

Product roadmap mora biti procesno povezan s drugim aktivnostima tvrtke i mora biti komplementaran s ostalim produktnim i projektnim alatima i sustavima. Za roadmap se može razviti prilagođeni sustav, ali jednako učinkovito se mogu koristiti neki od poznatih rješenja kao što su Kanban board, Excel, MS project, Trello i drugi alati.

SADRŽAJ PRODUKTNOG ROADMAP-A

Kod modeliranja roadmap-a nema univerzalnog rješenja i vlasnik produkta ga treba prilagoditi potrebama ključnih dionika. Neizostavni elementi roadmap-a su: produktna strategija i vizija, ciljani segment korisnika, isporuke (funkcionalnosti) i vremenska komponenta (npr. kvartali, godine).

Postoje različiti tipovi ovog alata, a najčešće se prepoznaju ovi tipovi:

- Roadmap baziran na postizanju specifičnih ciljeva iz čega se nadalje deriviraju funkcionalnosti (Goal based roadmap). Na primjer, produktni cilj je postotno povećanje broja korisnika, a akvizicija korisnika će se postići s razvojem određenih funkcionalnosti koje korisnici trebaju. Opis funkcionalnosti treba biti na višoj razini, bez raspisivanja detalja kakvi se inače nalaze u Funkcionalnoj specifikaciji.

- Roadmap baziran samo na razvoju funkcionalnosti produkta (Feature based roadmap). U praksi se najviše primjenjuje u agilnim tehnikama gdje se povezuje s Release planovima. Međutim, treba razlikovati: Product roadmap nije Release plan, nije Backlog niti Projektni plan. On je produktni dokument koji daje znatno širu sliku od projektne dokumentacije koja u nekom trenutku završava s projektom.

Bez obzira na odabrani koncept i formu roadmapa, važno je da se svaki od postavljenih ciljeva bazira na SMART konceptu (Specific; Measurable; Agreed; Realistic; Time bound). Tako se plan razvoja povezuje s KPI produkata i lako se mogu uspostaviti metrike kojima mjerimo performans produkta.

KOMUNIKACIJA PRODUKTNOG ROADMAP-A

Product roadmap projicira životni ciklus produkta. To je živi dokument koji se konstantno mora ažurirati, nadopunjavati, povezivati, dijeliti i komunicirati ključnim dionicima. S druge strane, alat mora biti svrsishodan, točan, jasan i koristan. Na taj način ćemo doprinijeti održivosti produkata.

Najčešće pogreške u primjeni ovog alata su upravo vezane uz komunikaciju:

- Product roadmap je nedostupan ključnim korisnicima, ne dijeli se, ne komunicira se

- Product roadmap ima nekvalitetan i nejasan sadržaj, ne ažurira se i usklađuje sa strategijom tvrtke

- Product roadmap sadrži tehničku i funkcionalnu specifikaciju ili User story-je; ulazi se u raspisivanje detalja i alat postaje administrativni repozitorij

- Nema ga :)

Dugoročno vizioniranje i planiranje razvoja produkta u današnjim uvjetima nije jednostavno, ali je neophodno. Ukoliko nemate iskustva s izradom product roadmap-a krenite od jednostavne tablice, a nadalje će vas usmjeravati produktni dionici. Samo treba pažljivo slušati i povezivati.

Prevenirajte izjave #nitkominijeposlaomail. Sretno!

 

Marina Dražić, Product & project management konzultant & vlasnik Prototip05

Još iz kategorije

Zašto Linux kao operativni sustav ne dominira na desktop PC-ima?

Zašto Linux kao operativni sustav ne dominira na desktop PC-ima?

08.06.2022.

Linux je besplatan i otvoren operativni sustav, koji je kreiran prije više od 30 godina, ali je njegova popularnost počela iznimno rasti tek unazad desetak godina. Uvjetno rečeno jer čini tek 2,35 posto udjela na tržištu.

Kibernetička sigurnost: Što je SBOM i zašto se kompanije sve više njime bave

Kibernetička sigurnost: Što je SBOM i zašto se kompanije sve više njime bave

07.06.2022.

U vrijeme kada korporacije i države trebaju odgovoriti na sve više opasnosti iz softverskog lanca opskrbe, sve važnije postaje imati kvalitetni SBOM.

Video igre su audiovizualna djelatnost i vrlo su jasno regulirane

Video igre su audiovizualna djelatnost i vrlo su jasno regulirane

23.05.2022.

Gaming industrija, odnosno industrija video igara (PC igre, mobilne igre, igre na konzolama i browser/social network igre) jedna je od najbrže rastućih industrija čija vrijednost prelazi brojku od 100 milijardi dolara. Time ova nova industrija premašuje globalnu filmsku i glazbenu industriju, a pametni uređaji unijeli su veliku promjenu u razvoj gaminga i učinili ga omiljenom zabavom za sve, bez obzira na godine.