INOVACIJA … „Flipped Classroom“ – Case Study Algebra

INOVACIJA … „Flipped Classroom“ – Case Study Algebra

Foto: Dražen Tomić

Prethodna kolumna bila je prikaz prvog dijela studije slučaja konkretne primjene „Obrnute učionice“. To smo evaluirali kao svaku drugu inovativnu ideju NAF+CC metodom. Prva tri kriterija („Novelty“ u nas, „Attractivity“ i „Feasibility“) nisu sporni. Drugi dio – „Cost“ i „Compliance“ su vjerojatno razlozi zašto je Flipped Classroom (FC) u nas tako malo zastupljen u redovnoj nastavi:

 • Cost (trošak) odgovara naporu koji trebaju uložiti nastavnici i učenici/studenti:
  • Nastavnici: rigorozna primjena FC u svim aspektima je uistinu značajan napor – priprema video materijala, pronalaženje primjera koji se obrađuju na satu, priprema i provođenje radionica. Najveći je problem svakako napor potreban za prihvaćanje nečega novoga, „obrtanje“ učionice „na glavu“ – nema više ex cathedra predavanja.
  • Učenici/studenti: I kod njih je najveći napor na promjeni dosadašnje paradigme po kojoj se na satu  prvi puta čuje nešto iz nastavnog gradiva, a onda samostalno  kod kuće uči za ispit(ivanje). Napor je naravno i samostalno upoznavanje s gradivom PRIJE nastave.
  • Compliance (slaganje s propisima) FC-a je naravno otvoreno pitanje zato, jer nema političke volje („mindset“) išta mijenjati, a pogotovo ne propise koji određuju metode u nastavi. Nije zamislivo da bi neka lokalna inicijativa („iz baze“) mogla utjecati na privolu središnjih obrazovnih vlasti za službenu i redovnu primjenu FC metode. Na primjer, ako ista uključuje i podlogu za ocjenjivanje, dovoljna bi bila i jedna žalba (neangažiranog) učenika/studenta da se FC-nastavnik nađe u ozbiljnim problemima.

Ovdje spomenute barijere za FC nisu neka posebnost Hrvatske. Možda su kod nas više izražene nego drugdje. U OVOM američkom radu (University of Alabama) su barijere FC-u u visokom školstvu sistematizirane slično:

„Trošak“ (vrijeme) i usklađenost s propisima su očito svagdje problem!

­­­­­­­­­JESTE LI ZNALI da na Algebri imamo MBA (Master of Business Administration) studij pod nazivom e-Leadership u kojem su kolegiji organizirani slično konceptu FC-a?

Zanimljivo, anketirani studenti tog MBA studija zapravo ne znaju da se radi o „Obrnutoj učionici“. Kako to funkcionira:

 • Studenti dobivaju unaprijed nastavne materijale s obvezom proučavanja gradiva
 • Profesori daju teorijski uvod uz angažiranje studenata
 • Posebno se prikazuju alati koji se koriste u praksi
 • Studenti u manjim grupama pomoću alata obrađuju instance iz gradiva
 • Svaka grupa predstavlja rezultate svojega rada
 • Ostale grupe raspravljaju o tuđim rezultatima
 • Profesor daje zaključak i smjernice za daljnji rad

Kako to da je FC „tacit“ korišten u Algebra MBA, a još ga nema u ostalim Algebrinim studijima? Odgovor je vrlo jednostavan: zato jer se na MBA radi o studiju u suradnji s američkim kolegama kojima je FC u njihovom edukativnom DNK-u (stanju svijesti). Zato ovdje nitko  uopće ne postavljao pitanje o toj metodi, nego se ona jednostavno podrazumijevala. Time se pitanje barijera, odnosno protivljenja FC-u uopće ne stavlja na dnevni red! Zanimljivo, FC se ne spominje niti u ovoj brošuri Algebra e-Leadership MBA studija!

Pa kako smo ipak u jednoj instanci – predmet „Upravljanje inovacijom“ - ove barijere riješili u Algebri? Primijenili smo tzv. „frugal innovation“  metodu – „Učini što trebaš onime što imaš!“. To znači da nismo radili ništa novo u pogledu gradiva niti nastavnih materijala nego  smo primijenili isključivo postojeća koja su zapravo malo novelirana predavanja iz prethodnih godina. Te PPT prezentacije smo uploadali na on-line platformu za FC, gdje smo omogućili nastavnicima i studentima sve ono što FC podrazumijeva: objavu gradiva i tema za proučavanje, uvid, istraživanje, objavljivanje, raspravu.

Što je „platforma“, neki specijalizirani SW ili on-line servis za FC? To je najobičniji Facebook_ jedna fb stranica za cijeli kolegij. „Privatna“ je za nastavnike i studente. Tako da svi imaju slobodu reći sve što misle i o gradivu i o prilozima svojih kolega – „peer review“. Studenti su motivirani time što njihov (pozitivan) angažman donosi bodove čiji maksimum kroz cijeli kolegij jamči ocjenu vrlo-dobar. Tko ne sudjeluje ide na (među)ispite.

„Poslovni proces“ je straight-forward opisan ovako u 12 glavnih koraka:

Pokazalo se da je Facebook odličan alat za pojednostavljeni pristup FC-u, daje potrebnu infrastrukturu za sve aktivnosti! Naročita mu je prednost korisničko iskustvo, jer praktički nema nikoga tko već i inače nije na Facebooku. Kao ilustracija primjerenosti je 4-razinska struktura Facebook stranice i njezina analogija prema strukturi FC-a:

Više puta smo u ovoj studiji slučaja spomenuli barijere i izazove. O tome više u ovoj kolumni naredni ponedjeljak. Kasnije nešto o FC alatima, kao „konkurencija“ Facebooku!

 

Dr.sc. Miroslav Mađarić
Nezavisni inovacijski konzultant

  Još iz kategorije

  INOVACIJA … angažman i participacija građana

  INOVACIJA … angažman i participacija građana

  22.05.2018. komentiraj

  LiquidFeedback i CitizenLab su odlične platforme za pomak demokracije od čisto reprezentativne (19. stoljeće!) prema oblicima primjerenijim 21. stoljeću. Takva je društvena inovacija lako ostvariva postojećim tehnološkim rješenjima, prije svega inačicama mreža socijalnih medija.

  Pet stvari koje zaposlenici rade, a zbog kojih ćete biti hakirani

  Pet stvari koje zaposlenici rade, a zbog kojih ćete biti hakirani

  21.05.2018. komentiraj

  Zbog opće digitalizacije korporativnih sustava stvoren je virtualni svijet bez granica, gdje se odvija kontinuirana razmjena podataka pohranjenih u korporativnim mrežama. Ovaj način poslovanja pridonio je njegovoj učinkovitosti, ali je također povećavao rizik od krađe i iskorištavanja tih podataka. U prilog tome govore i rezultati istraživanja tvrtke Clico, za područja sigurnosti, umrežavanja i upravljanja, prema kojima će vjerojatnost da će vaša tvrtka biti hakirana u prvoj godini osnivanja biti gotovo stopostotna!

  INOVACIJA … CitizenLab rješenje

  INOVACIJA … CitizenLab rješenje

  16.05.2018. komentiraj

  U prošloj smo kolumni vidjeli kakvo rješenje za neposredn(ij)u demokraciju nudi https://liquidfeedback.org/ . U međuvremenu se dosta rasplamsala rasprava o „nomologiji“ a što koji termin zapravo znači. U raspravi je osobito istaknut odnos između predstavničke i „sudjelujuće“ demokracije, odnosno izvedenice iz stranih pojmova: reprezentativna i participativna demokracija.