Put prema europskom digitalnom identitetu

Put prema europskom digitalnom identitetu
DepositPhotos

Europsko vijeće usvojilo je zajedničko stajalište o predloženom zakonodavstvu u vezi s okvirom za europski digitalni identitet (eID). Cilj revidirane uredbe je osigurati univerzalni pristup za ljude i tvrtke sigurnoj i pouzdanoj elektroničkoj identifikaciji i autentifikaciji korištenjem osobnog digitalnog novčanika na mobilnom telefonu.

U lipnju 2021. Europska komisija predložila je okvir za europski digitalni identitet koji bi bio dostupan svim građanima EU-a, stanovnicima i poduzećima putem novčanika europskog digitalnog identiteta. Predloženi novi okvir mijenja uredbu iz 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu (uredba eIDAS), kojom su postavljeni temelji za siguran pristup javnim uslugama i obavljanje transakcija na mreži i preko granica u EU-u.

Prijedlog zahtijeva od država članica izdavanje digitalnog novčanika prema notificiranoj eID shemi, izgrađenoj na zajedničkim tehničkim standardima, nakon obvezne certifikacije. Kako bi se postavila potrebna tehnička arhitektura, ubrzala provedba revidirane uredbe, dale smjernice državama članicama i izbjegla fragmentacija, prijedlog je popraćen preporukom za razvoj skupa alata Unije koji definira tehničke specifikacije novčanika.

Jedan od glavnih političkih ciljeva prijedloga je pružiti građanima i drugim stanovnicima, kako je definirano nacionalnim pravom, usklađeno sredstvo europskog digitalnog identiteta temeljeno na konceptu novčanika europskog digitalnog identiteta. Kao sredstvo elektroničke identifikacije („sredstva eID-a“) izdano prema nacionalnim shemama na „visokoj“ razini osiguranja, novčanik bi sam po sebi bio sredstvo eID-a na temelju izdavanja osobnih identifikacijskih podataka i novčanika od strane država članica. Tekst općeg pristupa Vijeća stoga dalje razvija koncept novčanika i njegove interakcije s nacionalnim sredstvima elektroničke identifikacije.

Na temelju smjernica država članica, tekst Vijeća predlaže da se razdoblje provedbe od 24 mjeseca računa od donošenja provedbenih akata. U tekstu se također pojašnjava da bi izdavanje, korištenje za autentifikaciju i opoziv novčanika trebalo biti besplatno za fizičke osobe. Međutim, kada se novčanici koriste za autentifikaciju, usluge koje se oslanjaju na korištenje novčanika mogu imati troškove.