Nove e-Usluge Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Nove e-Usluge Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Antonio Jularić

Dostupne su dvije nove e-Usluge Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koje će korisnicima omogućiti jednostavnije i brže ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja.Novom e-Uslugom Prijavno-odjavni podaci obveznici, poslodavci (pravne i fizičke osobe) mogu elektroničkim putem podnijeti zahtjev za prikaz prijavno-odjavnih podataka za svoje radnike.

„Nadogradnjom usluga elektroničkog poslovanja poboljšavamo korisničko iskustvo, jačamo dvosmjernu komunikaciju s poslodavcima (pravnim i fizičkim osobama), omogućujući im brz i moderan način preuzimanja evidencije o prijavno-odjavnim podacima za njihove radnike, kao i jednostavniji i brži postupak podnošenja zahtjeva i izdavanja prenosivog dokumenta A1“, izjavio je ravnatelj Ivan Serdar.

Ova e-Usluga nadogradnja je postojeće usluge elektroničkog poslovanja HZMO Lana, putem koje poslodavci mogu brže i jednostavnije provjeravati podatke o radnicima, evidentirane u matičnoj evidenciji HZMO-a, i to podatke o datumu početka i prestanka osiguranja za svakog pojedinačnog osiguranika, osnovi osiguranja, radnom vremenu, vrsti ugovora o radu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi ili razini obrazovanja, zanimanju, statusu osobe s invaliditetom, korištenju mirovine u osiguranju, stažu osiguranja s povećanim trajanjem.

Pomoću preuzetih prijavno-odjavnih podataka omogućena je jednostavnija i brža uspostava e-Prijava u HZMO Lani putem funkcionalnosti za uvoz podataka za veći broj prijava i odjava radnika zbog statusnih promjena ili preseljenja obveznika.
Osim navedene, putem sustava HZMO Lana dostupna je još jedna u nizu e-Usluga koja će korisnicima olakšati i ubrzati postupak podnošenja zahtjeva i izdavanja prenosivog dokumenta A1, i to e-Zahtjev za izdavanje prenosivog dokumenta (potvrde) A1 - izaslanje zaposlenih osoba u EU, e-Zahtjev za izdavanje prenosivog dokumenta (potvrde) A1 - izaslanje samozaposlenih osoba u EU, e-Zahtjev za odstupanje prema članku 16. Uredbe 883/2004, e-Prijava za izdavanje prenosivog dokumenta (potvrde) A1 za osobe koje rade u dvije ili više država članica EU radi određivanja zakonodavstva koje se primjenjuje, e-Zahtjev za određivanje zakonodavstva koje se primjenjuje za pomorce, e-Zahtjev za odstupanje prema članku 16. Uredbe 883/2004 za pomorce.

Prenosivi dokument A1 (tzv. potvrda A1) dokument je koji vrijedi na čitavom području EU-a kao dokaz o zakonodavstvu koje se primjenjuje na osobu te da se doprinosi plaćaju u državi članici koja ga je izdala, kao i da ne postoji obveza plaćanja doprinosa u drugim državama članicama u kojima se obavlja djelatnost. Obveza izdavanja A1 propisana je za točno određene situacije (kada osoba obavlja neku djelatnost u drugim državama članicama izvan nadležne države), a uključuje upućene zaposlene i samozaposlene osobe, državne službenike, pomorce (kad se ne primjenjuje pravilo zastave broda), članove letačke i kabinske posade zrakoplova, zaposlene i samozaposlene osobe koje rade u dvije ili više država članica, ugovorno osoblje EU-a i osobe kojima je odobreno odstupanje na temelju članka 16. Uredbe 883/2004.