Inflacija pojela rast

Zabilježen značajan rast plaća u odnosu na 2022. godinu

Zabilježen značajan rast plaća u odnosu na 2022. godinu
Depositphotos

Prema podacima servisa MojaPlaća, u prvom kvartalu 2023. godine prosječna mjesečna neto plaća (s uključenim dodacima na plaću) u Hrvatskoj je iznosila 1.096 euro, što je 6% više nego u prethodnom kvartalu i 13% više nego u istom razdoblju 2022. godine.

Medijan plaće u istom je razdoblju bio nešto niži te iznosi 1.000 eura, što znači da većina radnika ima manju plaću od navedenog prosjeka. U odnosu na prošli kvartal, medijalna plaća narasla je 6%, a u odnosu na prvi kvartal prošle godine 12%.

Osim menadžerskih zanimanja, gdje su plaće u prosjeku 105% više od prosječnih, najplaćenija zanimanja su ona iz područja tehnologije i razvoja (101% više od prosjeka), informacijskih tehnologija (+39%) te telekomunikacija (+13%).

Najniže prosječne plaće u Hrvatskoj imaju radnici u pomoćnim zanimanjima (-40%), tekstilni radnici (-44%) te zaposleni u uslužnim djelatnostima (-30%).

U odnosu na prošlu godinu, plaće su iznad prosjeka rasle u Tehnologiji i razvoju (+28%), Poljoprivredi (+16%) te Turizmu (+16%). Zanimljivo je da su plaće top menadžmenta rasle ispod prosjeka - svega 3%.

Najbolje plaćaju velike privatne tvrtke u stranom vlasništvu

Plaće u privatnim tvrtkama u stranom vlasništvu su 9% više od prosjeka te iznose 1.189 eura. S druge strane, primanja zaposlenika tvrtki u pretežno domaćem vlasništvu su 5% niža od prosjeka (1.039 eura), prosječne plaće u tvrtkama u državnom vlasništvu se kreću oko 1.067 eura (-3%), a mjesečna zarada radnika zaposlenih u javnoj i lokalnoj samoupravi iznosi 994 eura (-9%).

U odnosu na prošlu godinu plaće su najviše rasle u tvrtkama u državnom vlasništvu (+15%) te u stranom privatno vlasništvu (+14%).

Također, provjerili smo postoje li razlike u plaći radnika ovisno o veličini tvrtke u kojoj rade.

U tvrtkama s manje od 10 zaposlenih prosječna plaća iznosi 939 eura (-14% u odnosu na prosjek), u kompanijama koje broje do 19 zaposlenika plaća je 3% niža od prosjeka (1.060 eura), dok je najviša prosječna plaća zabilježena u velikim tvrtkama (1.146 eura, odnosno 5% više od prosjeka).

Plaća je i dalje najviša u Gradu Zagrebu

Najniže plaće i dalje su na istoku zemlje: u Vukovarsko-srijemskoj (-20%), u Sisačko-moslavačkoj (-15%) te Brodsko-posavskoj (-14%) županiji.

Najviša prosječna plaća zabilježena je u Gradu Zagrebu (10% iznad prosjeka) te iznosi 1.220 eura (medijan 1.100 eura).

Obrazovanje i iskustvo donose višu plaću

Očekivano, ispitanici s bogatim radnim iskustvom i višim stupnjem obrazovanja imaju veće plaće u odnosu na one s kraćim stažem i nižim obrazovanjem. Tako zaposlenici sa završenim postdiplomskim studijem ili nekom poslovnom školom (MBA) imaju u prosjeku 51% višu plaću od prosječne. Da se studiranje isplati pokazuju i podaci da osobe s visokom stručnom spremom u prosjeku imaju 16% višu plaću od prosječne (1.273 eura) i čak 36% višu od radnika sa srednjom stručnom spremom koji u prosjeku imaju 938 eura, ili 14% manje od prosjeka.

Također, analize pokazuju kako radnici bez iskustva, koji se nalaze na početku karijere, zarađuju 898 eura (18% manje od prosjeka), dok oni s godinom do dvije iskustva imaju plaću od 986 eura (-10%). Blizu prosječne hrvatske plaće dolazimo s tri do pet godina radnog iskustva, nakon čega krećemo zarađivati više od prosječne plaće. Najvišu plaći, očekivano, imaju zaposlenici s više od 10 godina iskustva – 1.204 eura, odnosno 10% više od prosjeka.

U odnosu na prvi kvartal 2022. godine plaća je rasla upravo zaposlenicima s najmanje iskustva, 15%.

Kamen spoticanja je i dalje spol zaposlenika. U prvom kvartalu 2023. godine muškarci su u prosjeku zarađivali 16% više od žena.