LOJALNOST POSLA U OPASNOSTI

40 posto zaposlenih razmatra bolje plaćene prilike

40 posto zaposlenih razmatra bolje plaćene prilike
Depositphotos

Alma Career grupa, tvrtka na tržištu usluga zapošljavanja u 12 zemalja istočne Europe, provela je međunarodno istraživanje o zadovoljstvu plaćom, otkrivajući stavove i percepcije više od 61.000 sudionika. Zemlje uključene u istraživanje bile su Alma Career zemlje: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Češka, Estonija, Finska, Latvija, Litva, Sjeverna Makedonija, Poljska, Srbija, Slovačka i Slovenija. Osim toga, podaci su prikupljeni i iz Mađarske, gdje Alma Career posluje s partnerima. Istraživanje je provedeno online putem, putem međunarodnog servisa za istraživanje visine plaća Paylab, u okviru kojeg djeluje i MojaPlaća.

Tek svaki četvrti zaposleni zadovoljan je svojom plaćom

Rezultati istraživanja rasvijetlili su razinu zadovoljstva plaćom među sudionicima, otkrivajući da je, otprilike, svaka četvrta (27%) osoba zadovoljna ili potpuno zadovoljna svojom trenutnom plaćom.

S druge strane, nezanemarivih 32% ispitanika ističe nezadovoljstvo mjesečnom zaradom, dok 41% osoba zauzelo neutralan stav, tvrdeći da "nisu ni zadovoljni ni nezadovoljni".

Među hrvatskim zaposlenicima nešto je manje zadovoljnih (24%) i ponešto više nezadovoljnih radnika u odnosu na prosjek istraživanja(37%).

Kada ispitanici razmišljaju o plaći, potvrđuje istraživanje, u razmatranje uzimaju i trenutnu gospodarsku situaciju, inflaciju, stanje na tržištu, ali i iznose plaća za istu poziciju u drugim tvrtkama. 

Kada u navedenu 'računicu' ubroje i vlastite svakodnevne radne zadatke te uložen trud na poslu, dolaze do zaključka kako ih njihovi poslodavci ne cijene dovoljno. Naime, istraživanje je pokazalo da se više od polovice radnika (53%) osjeća podcijenjeno i premalo plaćeno s obzirom na posao koji rade, dok se svega 1% ljudi smatra precijenjenima.

Nasuprot tome, 26% sudionika izjavilo je da vjeruje da su njihove trenutne plaće 'razumne', odnosno kako su odgovarajuće plaćeni.

U odnosu na prosjek, radnici u Hrvatskoj češće se osjećaju podcijenjenima od strane poslodavca.  Čak 59% zaposlenih tvrdi kako im je plaća preniska, uzimajući u obzir radne zadatke, dok otprilike četvrtina radnika trenutnu plaću ocjenjuje adekvatnom, odnosno razumnom.

Usporedbe radi, radnici u Češkoj, Slovačkoj i Poljskoj najzadovoljniji su plaćom - više od 30% sudionika istraživanja iz tih zemalja smatra kako zarađuju razumno, a manje od polovice ljudi ističe kako su podcijenjeni.

Koliku plaću građani priželjkuju?

Na pitanje koliki 'skok' u iznosu plaće bi ih učinio zadovoljnim,  trećina ljudi (33%) tvrdi da bi povećanje njihove trenutne plaće od 11-20% bilo dovoljno da ispuni njihova očekivanja. Nešto manje ljudi  (31%)  priželjkuje rast plaće u rasponu od 20-50%, dok se 13% ispitanih nada rastu primanja između 6% i 10% bilo zadovoljavajuće. Također, 5% sudionika istraživanja izrazilo je želju za udvostručenjem svoje postojeće plaće.

Očekivano, radnici s najnižim plaćama, u prosjeku, od poslodavaca traže veće 'povišice' kako bi postali zadovoljniji, nego što je to slučaj sa zaposlenicima s većim trenutnim plaćama.

Zanimljivo, bez obzira na trenutna primanja, većina sudionika istraživanja bi bila zadovoljna s 11% do 20%, ili 20% do 50% višim mjesečnim primanjima.

Preporučuju li zaposlenici svoje radno mjesto drugima?

Istraženo je i koliko su radnici skloni preporučiti svog trenutnog poslodavca drugima.

Preciznije, rezultat net promotor score-a (eNPS) zaposlenika otkriva što zaposleni misle o svojoj organizaciji, a temelji se na jednom jednostavnom pitanju: "Kolika je vjerojatnost da ćete preporučiti svog poslodavca kao mjesto za rad svojoj obitelji i prijateljima?".

Temeljem odgovora, sudionici istraživanja podijeljeni su u tri kategorije: promotori, pasivni (niti će promovirati organizaciju niti reći nešto negativno) i kritičari (iznimno nezadovoljni zaposlenici).

Samo 17% zaposlenika aktivno promovira tvrtku u kojoj rade kao poželjno mjesto za rad, dok velikih 58% ispitanih odvraća druge od traženja posla u njihovim redovima.

Visina plaće povezana je sa željom da se o tvrtki u kojoj radimo (ne) priča pozitivno: među ispitanicima s visokim primanjima pronalazimo 30% onih koji će pozitivno pričati o svom poslodavcu, dok je među ispitanicima s niskim primanjima takvih svega 8%.

Gledano po zemljama, u Hrvatskoj se nalazi relativno veliki broj kritičara trenutnog poslodavca (čak 68%). Od nas više kritičara imaju samo Slovenija te Makedonija. Najviše promotora tvrtke nalazi se u Poljskoj i Češkoj, a oni ujedno imaju i mali broj kritičara. Najmanji broj tvrtkinih kritičara živi i radi u Finskoj, svega 46%, ali oni ujedno imaju i mali broj promotora (13%), dok je čak 41% radnika pasivno.

Opasnost od fluktuacije zaposlenika

Uzimajući u obzir potencijalni utjecaj nezadovoljstva plaćom na fluktuaciju zaposlenika, istraživanjem smo provjerili razmišljaju li ispitanici i pronalasku novog, bolje plaćenog posla u narednih šest mjeseci. Čak 40% radnika je odgovorilo potvrdno, što ukazuje na snažnu želju za većom financijskom kompenzacijom za njihov rad.

S druge strane, 39% radnika nema jasan stav o ovoj temi, dok svaki peti radnik (21%) ne planira promijeniti posao.           

Gledano po zemljama, posao u najvećoj mjeri namjeravaju tražiti zaposleni u Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj te Sloveniji i Srbiji, dok će posao u najmanjoj mjeri tražiti radnici u Češkoj, Latviji, Slovačkoj te Litvi.

Rezultati istraživanja ukazuju na neporecivu važnost koju zaposlenici pridaju svojim plaćama i potrebu da poslodavci uzmu ovaj faktor u obzir. Na trenutnom tržištu rada, gdje prilike za posao često premašuju raspoloživu radnu snagu, organizacije moraju dati prednost konkurentnim paketima naknada kako bi privukle i zadržale najbolje talente. Također, relevantnost brenda poslodavca i preporuke kolega igraju sve važniju ulogu u odabiru poslodavca za kojeg ćete raditi kada razmišljate o promjeni posla.