Zakonske promjene omogućile objavljivanje novih detalja o nadzornim zahtjevima NSA

Zakonske promjene omogućile objavljivanje novih detalja o nadzornim zahtjevima NSA
Fotolia

Sve velike tehnološke kompanije, uključujući Google, Microsoft, Facebook, Yahoo i LinkedIn, su danas u transparentnijim izvješćima otkrile nove i do sad neprikazane detalje o zahtjevima koje je pred njih stavila američka agencija za nacionalnu sigurnost. U novim izvješćima je sada prikazano kakve su sve zahtjeve za podacima svojih članova zaprimile kompanije od strane države, koliko je ukupno korisnika zahvaćeno takvim zahtjevima i koliki je postotak korisnika o ovim pitanjima primio odgovor od kompanija.

Apple je slične podatke objavio prošlog tjedna tijekom objavljivanja svojih poslovnih rezultata, a objava podataka o nadzornim zahtjevima nije bila puka slučajnost. Objavu dijela podataka o nadziranju omogućila im je promjena zakona o nadziranju koja je stupila na snagu, a koja kompanijama dopušta objavljivanje detaljnijih informacija o tome koju vrstu podataka dijele i kakve podatke vlada od tih kompanije zahtijeva.

Nova izvješća će se ažurirati svakih šest mjeseci, što je također odobrila vlada kroz promjenu stupnja transparentnosti u zakonu o nadziranju. Nove promjene dopuštaju objavu broja FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) zahtjeva, te su uvedene norme prema kojima se moraju objavljivati podaci o zahvaćenim korisnicima i na koji način se mora prikazati broj korisnika nad kojima je proveden nadzor.

Iako ove promjene u zakonu ne dopuštaju kompanijama potpunu objavu informacija o nadzorima, ovo je već pozitivan korak prema još većoj transparentnosti. Za promjene u zakonu velikim dijelom je zaslužan predsjednik Obama, koji ulaže velike napore da se provedu reforme u domeni nadziranja privatnih podataka.