Microsoftova nova umjetna inteligencija može simulirati bilo čiji glas sa svega 3 sekunde audio zapisa

Microsoftova nova umjetna inteligencija može simulirati bilo čiji glas sa svega 3 sekunde audio zapisa
DepositPhotos

Microsoftovi stručnjaci najavili su novi model pretvaranja teksta u govor baziran na umjetnoj intelgenciji i nazvan VALL-E. Može iznimno precizno simulirati glas osobe temeljem uzorka od samo tri sekunde. Temelji se na tehnologiji nazvanoj EnCodec, koju je Meta najavila u listopadu 2022.

Nakon što nauči određeni glas, VALL-E može sintetizirati zvuk te osobe na način koji pokušava sačuvati emocionalni ton govornika. Ujedno, njegovi kreatori nagađaju da bi se VALL-E mogao koristiti za visokokvalitetne aplikacije pretvaranja teksta u govor, uređivanje govora, gdje bi se snimka osobe mogla uređivati i mijenjati iz transkripta tekstate stvaranje audio sadržaja u kombinaciji s drugim generativnim AI modelima poput GPT-3.

Za razliku od drugih metoda pretvaranja teksta u govor koje obično sintetiziraju govor manipulirajući valnim oblicima, VALL-E u osnovi analizira kako osoba zvuči, rastavlja tu informaciju u diskretne komponente zvane "tokeni" zahvaljujući EnCodecu i koristi podatke kako bi uskladio ono što "zna" o tome kako bi taj glas zvučao da je izgovorio druge fraze.

"VALL-E za sintetiziranje personaliziranog govora generira odgovarajuće akustične tokene uvjetovane akustičnim tokenima upisane snimke od tri sekunde i odzivnika fonema, koji ograničavaju govornika i informacije o sadržaju. Konačno, generirani akustični tokeni koriste se za sintetiziranje konačnog valnog oblika s odgovarajućim dekoderom neuralnog kodeka", stručno je objašnjenje iz Microsofta.

Microsoft je uvježbao VALL-E-ove mogućnosti sinteze govora na audiobiblioteci koju je sastavila Meta, a koja se zove LibriLight. Sadrži 60.000 sati govora na engleskom jeziku od više od 7000 govornika, većinom izvučenih iz LibriVox audioknjiga u javnoj domeni. Kako bi VALL-E generirao dobar rezultat, glas u uzorku od tri sekunde mora biti vrlo sličan glasu u podacima o vježbanju.

"Budući da VALL-E može sintetizirati govor koji održava identitet govornika, može nositi potencijalne rizike u zlouporabi modela, kao što je krivotvorenje identifikacije glasa ili oponašanje određenog govornika. Kako bi se ublažili takvi rizici, moguće je izgraditi model detekcije za diskriminaciju je li audiozapis sintetizirao VALL-E. Također ćemo primijeniti Microsoftova AI načela u praksi pri daljnjem razvoju modela", odgovor je Microsofta na potencijalnu zlonamjeru pri korištenju ove tehnologije.