Ministarstvo zdravstva provodi kontrole sukladno zakonu nad baznim stanicama telekoma

Ministarstvo zdravstva provodi kontrole sukladno zakonu nad baznim stanicama telekoma

Foto: DepositPhotos

Nastavljamo s temom dolaska 5G mreža, baznim stanicama i kontrolama. Kako neki misle da je to jednostavan postupak u ovoj seriji tekstova pokazat ćemo kako to nimalo nije slučaj, a nakon Državnog inspektorata koji je preuzeo poslove koje su inspekcije provodile do početka travnja ove godine, pitali smo ministarstvo zdravstva što oni sve moraju napraviti kako bi sve bilo u skladu sa zakonom.

Ministarstvo zdravstva u okviru svoje nadležnosti provodi mjere zaštite od neionizirajućeg zračenja prema Zakonu o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (NN 91/10), Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskog polja (NN 91/10, 31/2019). Nadležnost Ministarstva zdravstva se odnosi isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora neionizirajućih zračenja (proračun i mjerenje) i poštivanju graničnih razina elektromagnetskih polja

Ministarstvo zdravstva izdaje Suglasnost za postavljanje baznih postaja na temelju Proračuna elektromagnetskih polja te izdaje Rješenja kojima se dozvoljava uporaba baznih postaja. Proračun i mjerenja obavljaju ovlaštene pravne osobe koje ovlašćuje Ministarstvo zdravstva. Periodička mjerenja se obavljaju svake dvije godine, a ne svake tri godine, temeljem izmjena Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskog polja od lipnja ove godine. Ministarstvo godišnje izda oko tisuću rješenja za izvore.

Vlasnik bazne postaje (mobilni operater) je dužan za postavljanje i uporabu svoje bazne postaje osigurati ispitivanje (proračuni i mjerenja elektromagnetskih polja) od strane ovlaštene pravne osobe za ispitivanje zračenja u okolici baznih postaja. Nakon što ovlaštena pravna osoba ispita zračenje u okolici bazne postaje, izrađuje ispitno izvješće sa mišljenjem o zadovoljenju uvjeta za postavljanje i uporabu. Vlasnik bazne postaje predaje zahtjev prema Ministarstvu zdravstva za postavljanje i uporabu zajedno sa ispitnim izvješćem. Ukoliko su ispitivanja zračenja zajedno s mišljenjem pozitivna tj. sukladna zadanim uvjetima za postavljanje i uporabu prema Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“, br. 146/14, 31/2019), Ministarstvo zdravstva će izdati dozvolu. Pravne stručne i akreditirane osobe koja vrše ispitivanja zračenja u okolici baznih postaja i daju mišljenje su ovlaštena od Ministarstva zdravstva.

Iz ministarstva napominju kako Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti posjeduje upisnik za izvore neionizirajućeg zračenja, u ovome slučaju baznih postaja mobilnih operatera, kao i radijskih postaja. Pojedini podaci su javni za građanstvo te se nalaze na mrežnim stranicama HAKOM-a, na GIS portalu, na pregledniku za radijske postaje na kojem se nalaze i bazne postaje mobilnih operatera sa lokacijama i nazivima baznih stanica.

Uz to, ministarstvo zdravstva napominje kako su ostali akti za izgradnju su u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Trenutno je u izradi Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u RH za period od 2020.godine. Ministarstvo zdravstva primjenjuje  sve svjetske i europske standarde, dakle smjernice ICNIRP-a (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) u djelu izloženosti opće populacije koje je međunarodno tijelo za zaštitu od neionizirajućih zračenja te Direktive Europskog parlamenta 2013/35/EU i Vijeća o pogledu izloženosti radnika koji rade s izvorima elektromagnetskih polja.

U Europi  i svijetu izrađene su mnoge studije i znanstveni radovi o utjecaju elektromagnetskih polja na zdravlje ljudi ali nijedna nije prihvaćena od Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Međunarodne komisije za zaštitu od ionizirajućeg zračenja (ICNIRP). Kontinuirano se prati razvoj događanja vezano za utjecaj elektromagnetskih polja na zdravlje ljudi i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Međunarodne komisije za zaštitu od ionizirajućeg zračenja (ICNIRP).

Takozvana nova generacija mobilne komunikacije poznate kao 5G mreža će proći isti postupak provođenja mjera zaštite od zračenja kao i dosadašnje mreže. Dakle, nad 5G  mrežom koja bude  građena (postavljana)  u području povećane osjetljivosti  primjenjivati će se prilikom ispitivanja razina zračenja u okolici takvih baznih stanica granične razine povećane osjetljivosti zadane Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“, broj 146/14, 31/2019) koje su stroža u odnosu na druga područja.

Još iz kategorije

Grad Sveti Ivan Zelina uveo javni besplatni Internet kroz projekt WiFi4EU

Grad Sveti Ivan Zelina uveo javni besplatni Internet kroz projekt WiFi4EU

16.09.2019. komentiraj

Građani Svetog Ivana Zeline, turisti i posjetitelji od sada se mogu služiti besplatnim bežičnim internetom na nekoliko frekventnih lokacija na području grada. Za tu namjenu Grad Sveti Ivan Zelina je u sklopu Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih inicijativi „WIFI4EU“ kojeg je raspisala Europska komisija, osigurao bespovratna sredstva u iznosu od 15.000,00 eura.

SES pruža uslugu emitiranja u cloudu za isporuku medijskog sadržaja na Microsoft Azure platformi

SES pruža uslugu emitiranja u cloudu za isporuku medijskog sadržaja na Microsoft Azure platformi

16.09.2019. komentiraj

SES je kao rezultat sveobuhvatne suradnje s tvrtkom Microsoft najavio razvijanje usluge emitiranja u cloudu na Microsoft Azure platformi. Koristeći široki raspon mogućnosti cloud tehnologije i umjetne inteligencije Azure platforme, te svoju stručnost pružanja usluga za vodeće svjetske radio i televizijske (RTV) kao i medijske kuće, SES transformira isporuku medijskih usluga putem clouda.

Agencija za elektroničke medije sudjeluje u odlučivanju oko prodaje Tele2 Hrvatska

Agencija za elektroničke medije sudjeluje u odlučivanju oko prodaje Tele2 Hrvatska

13.09.2019. komentiraj

Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja uputila je molbu Agenciji za elektroničke medije za očitovanje u postupku koji se vodi po prijavi namjere koncentracije poduzetnika koja nastaje stjecanjem izravne kontrole poduzetnika Slovenia Broadband S.a.r.l. nad poduzetnikom Tele2. AEM će u okviru svoje nadležnosti i informacija koje ima sudjelovati u postupku koji vodi i u kojem odluku donosi AZTN, ističu iz Agencija za elektorničke medija na upit ICTbusiness.info.