Ministarstvo zdravstva provodi kontrole sukladno zakonu nad baznim stanicama telekoma

Ministarstvo zdravstva provodi kontrole sukladno zakonu nad baznim stanicama telekoma

Foto: DepositPhotos

Nastavljamo s temom dolaska 5G mreža, baznim stanicama i kontrolama. Kako neki misle da je to jednostavan postupak u ovoj seriji tekstova pokazat ćemo kako to nimalo nije slučaj, a nakon Državnog inspektorata koji je preuzeo poslove koje su inspekcije provodile do početka travnja ove godine, pitali smo ministarstvo zdravstva što oni sve moraju napraviti kako bi sve bilo u skladu sa zakonom.

Ministarstvo zdravstva u okviru svoje nadležnosti provodi mjere zaštite od neionizirajućeg zračenja prema Zakonu o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (NN 91/10), Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskog polja (NN 91/10, 31/2019). Nadležnost Ministarstva zdravstva se odnosi isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora neionizirajućih zračenja (proračun i mjerenje) i poštivanju graničnih razina elektromagnetskih polja

Ministarstvo zdravstva izdaje Suglasnost za postavljanje baznih postaja na temelju Proračuna elektromagnetskih polja te izdaje Rješenja kojima se dozvoljava uporaba baznih postaja. Proračun i mjerenja obavljaju ovlaštene pravne osobe koje ovlašćuje Ministarstvo zdravstva. Periodička mjerenja se obavljaju svake dvije godine, a ne svake tri godine, temeljem izmjena Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskog polja od lipnja ove godine. Ministarstvo godišnje izda oko tisuću rješenja za izvore.

Vlasnik bazne postaje (mobilni operater) je dužan za postavljanje i uporabu svoje bazne postaje osigurati ispitivanje (proračuni i mjerenja elektromagnetskih polja) od strane ovlaštene pravne osobe za ispitivanje zračenja u okolici baznih postaja. Nakon što ovlaštena pravna osoba ispita zračenje u okolici bazne postaje, izrađuje ispitno izvješće sa mišljenjem o zadovoljenju uvjeta za postavljanje i uporabu. Vlasnik bazne postaje predaje zahtjev prema Ministarstvu zdravstva za postavljanje i uporabu zajedno sa ispitnim izvješćem. Ukoliko su ispitivanja zračenja zajedno s mišljenjem pozitivna tj. sukladna zadanim uvjetima za postavljanje i uporabu prema Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“, br. 146/14, 31/2019), Ministarstvo zdravstva će izdati dozvolu. Pravne stručne i akreditirane osobe koja vrše ispitivanja zračenja u okolici baznih postaja i daju mišljenje su ovlaštena od Ministarstva zdravstva.

Iz ministarstva napominju kako Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti posjeduje upisnik za izvore neionizirajućeg zračenja, u ovome slučaju baznih postaja mobilnih operatera, kao i radijskih postaja. Pojedini podaci su javni za građanstvo te se nalaze na mrežnim stranicama HAKOM-a, na GIS portalu, na pregledniku za radijske postaje na kojem se nalaze i bazne postaje mobilnih operatera sa lokacijama i nazivima baznih stanica.

Uz to, ministarstvo zdravstva napominje kako su ostali akti za izgradnju su u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Trenutno je u izradi Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u RH za period od 2020.godine. Ministarstvo zdravstva primjenjuje  sve svjetske i europske standarde, dakle smjernice ICNIRP-a (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) u djelu izloženosti opće populacije koje je međunarodno tijelo za zaštitu od neionizirajućih zračenja te Direktive Europskog parlamenta 2013/35/EU i Vijeća o pogledu izloženosti radnika koji rade s izvorima elektromagnetskih polja.

U Europi  i svijetu izrađene su mnoge studije i znanstveni radovi o utjecaju elektromagnetskih polja na zdravlje ljudi ali nijedna nije prihvaćena od Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Međunarodne komisije za zaštitu od ionizirajućeg zračenja (ICNIRP). Kontinuirano se prati razvoj događanja vezano za utjecaj elektromagnetskih polja na zdravlje ljudi i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Međunarodne komisije za zaštitu od ionizirajućeg zračenja (ICNIRP).

Takozvana nova generacija mobilne komunikacije poznate kao 5G mreža će proći isti postupak provođenja mjera zaštite od zračenja kao i dosadašnje mreže. Dakle, nad 5G  mrežom koja bude  građena (postavljana)  u području povećane osjetljivosti  primjenjivati će se prilikom ispitivanja razina zračenja u okolici takvih baznih stanica granične razine povećane osjetljivosti zadane Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“, broj 146/14, 31/2019) koje su stroža u odnosu na druga područja.

Još iz kategorije

Huaweijev 5G troši 20 posto manje energije od industrijskog prosjeka

Huaweijev 5G troši 20 posto manje energije od industrijskog prosjeka

18.07.2019. komentiraj

Huawei je postigao smanjenje potrošnje energije po 5G lokaciji na 20 posto manje od industrijskog prosjeka i time potvrdio da je predvodnik u razvoju 5G tehnologije, predstavljeno je u Izvješću o održivosti za 2018., tvrde iz ovog kineskog proizvođača 5G rješenja od industrije do krajnjih korisnika.

Tele2 Hrvatska ostvario snažan rast prihoda i ogroman skok dobiti

Tele2 Hrvatska ostvario snažan rast prihoda i ogroman skok dobiti

17.07.2019. komentiraj

Treći po veličini domaći telekom operator Tele2 Hrvatska ostvario je u prvih šest mjeseci ove godine 595 milijuna kruna prihoda uz rast od 12,1 posto. Istovremeno je dobit prije kamata, oporezivanja, amortizacije i deprecijacije (EBITDA) porasla 179 posto na 254 milijuna švedskih kruna.

A1 Hrvatska sasvim solidan u prvom polugodištu 2019. godine

A1 Hrvatska sasvim solidan u prvom polugodištu 2019. godine

16.07.2019. komentiraj

Drugi po veličini domaći telekom operater A1 Hrvatska u prvih šest mjeseci ove godine ostvario je 208,6 milijuna eura prihoda i rast od 1,4 posto. Istovremeno je ostvaren i rast dobiti prije kamata, oporezivanja, amortizacije i deprecijacije (EBITDA) od 6,8 posto na 66,6 milijuna eura.