Ministarstvo zdravstva provodi kontrole sukladno zakonu nad baznim stanicama telekoma

Ministarstvo zdravstva provodi kontrole sukladno zakonu nad baznim stanicama telekoma

Foto: DepositPhotos

Nastavljamo s temom dolaska 5G mreža, baznim stanicama i kontrolama. Kako neki misle da je to jednostavan postupak u ovoj seriji tekstova pokazat ćemo kako to nimalo nije slučaj, a nakon Državnog inspektorata koji je preuzeo poslove koje su inspekcije provodile do početka travnja ove godine, pitali smo ministarstvo zdravstva što oni sve moraju napraviti kako bi sve bilo u skladu sa zakonom.

Ministarstvo zdravstva u okviru svoje nadležnosti provodi mjere zaštite od neionizirajućeg zračenja prema Zakonu o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (NN 91/10), Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskog polja (NN 91/10, 31/2019). Nadležnost Ministarstva zdravstva se odnosi isključivo na ispitivanje razina zračenja u okolici izvora neionizirajućih zračenja (proračun i mjerenje) i poštivanju graničnih razina elektromagnetskih polja

Ministarstvo zdravstva izdaje Suglasnost za postavljanje baznih postaja na temelju Proračuna elektromagnetskih polja te izdaje Rješenja kojima se dozvoljava uporaba baznih postaja. Proračun i mjerenja obavljaju ovlaštene pravne osobe koje ovlašćuje Ministarstvo zdravstva. Periodička mjerenja se obavljaju svake dvije godine, a ne svake tri godine, temeljem izmjena Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskog polja od lipnja ove godine. Ministarstvo godišnje izda oko tisuću rješenja za izvore.

Vlasnik bazne postaje (mobilni operater) je dužan za postavljanje i uporabu svoje bazne postaje osigurati ispitivanje (proračuni i mjerenja elektromagnetskih polja) od strane ovlaštene pravne osobe za ispitivanje zračenja u okolici baznih postaja. Nakon što ovlaštena pravna osoba ispita zračenje u okolici bazne postaje, izrađuje ispitno izvješće sa mišljenjem o zadovoljenju uvjeta za postavljanje i uporabu. Vlasnik bazne postaje predaje zahtjev prema Ministarstvu zdravstva za postavljanje i uporabu zajedno sa ispitnim izvješćem. Ukoliko su ispitivanja zračenja zajedno s mišljenjem pozitivna tj. sukladna zadanim uvjetima za postavljanje i uporabu prema Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“, br. 146/14, 31/2019), Ministarstvo zdravstva će izdati dozvolu. Pravne stručne i akreditirane osobe koja vrše ispitivanja zračenja u okolici baznih postaja i daju mišljenje su ovlaštena od Ministarstva zdravstva.

Iz ministarstva napominju kako Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti posjeduje upisnik za izvore neionizirajućeg zračenja, u ovome slučaju baznih postaja mobilnih operatera, kao i radijskih postaja. Pojedini podaci su javni za građanstvo te se nalaze na mrežnim stranicama HAKOM-a, na GIS portalu, na pregledniku za radijske postaje na kojem se nalaze i bazne postaje mobilnih operatera sa lokacijama i nazivima baznih stanica.

Uz to, ministarstvo zdravstva napominje kako su ostali akti za izgradnju su u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Trenutno je u izradi Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u RH za period od 2020.godine. Ministarstvo zdravstva primjenjuje  sve svjetske i europske standarde, dakle smjernice ICNIRP-a (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) u djelu izloženosti opće populacije koje je međunarodno tijelo za zaštitu od neionizirajućih zračenja te Direktive Europskog parlamenta 2013/35/EU i Vijeća o pogledu izloženosti radnika koji rade s izvorima elektromagnetskih polja.

U Europi  i svijetu izrađene su mnoge studije i znanstveni radovi o utjecaju elektromagnetskih polja na zdravlje ljudi ali nijedna nije prihvaćena od Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Međunarodne komisije za zaštitu od ionizirajućeg zračenja (ICNIRP). Kontinuirano se prati razvoj događanja vezano za utjecaj elektromagnetskih polja na zdravlje ljudi i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Međunarodne komisije za zaštitu od ionizirajućeg zračenja (ICNIRP).

Takozvana nova generacija mobilne komunikacije poznate kao 5G mreža će proći isti postupak provođenja mjera zaštite od zračenja kao i dosadašnje mreže. Dakle, nad 5G  mrežom koja bude  građena (postavljana)  u području povećane osjetljivosti  primjenjivati će se prilikom ispitivanja razina zračenja u okolici takvih baznih stanica granične razine povećane osjetljivosti zadane Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“, broj 146/14, 31/2019) koje su stroža u odnosu na druga područja.

Još iz kategorije

Europska komisija najavila novi datum četvrtog kruga dodjele bespovratnih sredstava iz WiFi4EU inicijative gdje čeka 14,2 milijuna eura

Europska komisija najavila novi datum četvrtog kruga dodjele bespovratnih sredstava iz WiFi4EU inicijative gdje čeka 14,2 milijuna eura

23.05.2020. komentiraj

Posljednji, četvrti poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz WiFi4EU inicijative bit će otvoren 3. lipnja 2020. u 13 sati i trajati će do 4. lipnja 2020. u 17 sati. Ovaj poziv prethodno je bio planiran za ožujak ove godine, no odgođen je zbog okolnosti nastalih širenjem bolesti COVID-19 u čitavoj Europi, pojašnjavaju iz domaćeg telekom regulatora HAKOM-a.

Ericsson zbog utjecaja pandemije koronavirusom promjenio prognozu za 5G pretplate

Ericsson zbog utjecaja pandemije koronavirusom promjenio prognozu za 5G pretplate

20.05.2020. komentiraj

Ericsson je morao s 11. svibnjem promijeniti prognozu o 5G pretplatama na globalnoj razini do 2025. jer se zbog pandemije koronavirusa razvoj ubrzao, kao i širenje dostupnosti te nove tehnologije. Dakle, po novom prognoza sugerira da će za pet godina biti 2,8 milijardi 5G pretplata, a ne 2,6 milijardi kako su u švedskoj kompaniji isticali tijekom studenog prošle godine.

Svjetska pandemija SARS CoV 2 zaustavila drugi dio austrijske 5G aukcije i prebacila ju na kolovoz

Svjetska pandemija SARS CoV 2 zaustavila drugi dio austrijske 5G aukcije i prebacila ju na kolovoz

17.05.2020. komentiraj

Austrijski regulator RTR donio je odluku kako će druga polovica kolovoza biti novi datum za početak aukcije 5G, nakon što je bio prisiljen odgoditi taj korak zbog izbijanja Covid-19.