HAKOM dao stručno mišljenje o usklađenju cijena javnih komunikacijskih usluga s godišnjom stopom inflacije

HAKOM dao stručno mišljenje o usklađenju cijena javnih komunikacijskih usluga s godišnjom stopom inflacije
DepositPhotos / Ilustracija

Domaći telekom regulator HAKOM izdao je stručno mišljenje o tome kako domaći telekom operatori mogu usklađivati cijene u segmentu javnih komunikacijskih usluga s godišnjom stopom inflacije, jer kako ekskluzivno ICTbusiness.info saznaje takav je upit preko Hrvatske udruge poslodavaca poslan prema regulatoru.

Naime, potencijalno usklađivanje s inflacijom se odnosi na sve usluge telekom sektora u fiksnoj, mobilnoj telefoniji te pristupu internetu.

Sukladno članku 140. stavku 1. ZEK-a, prava i obveze između operatora javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga i krajnjih korisnika tih usluga uređuju se njihovim međusobnim ugovorom, pojašnjava se u mišljenju HAKOMN-a i dodaje da ugovor mora sadržavati odredbe koje su utvrđene zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača te drugim posebnim propisima. Sastavni dio ugovora čine uvjeti poslovanja koji obuhvaćaju opće uvjete, posebne uvjete pružanja usluga i cjenik usluga za koje se taj ugovor sklapa.

„Sukladno navedenom, HAKOM smatra da operator koji namjerava uvesti indeksaciju cijena treba tu mogućnost predvidjeti u svojim općim uvjetima poslovanja. Također, operator mora u posebnim uvjetima pružanja pojedinih usluga i u cjeniku tih usluga predvidjeti da se na dotičnu uslugu primjenjuje indeksacija cijena“, tvrde u HAKOM-u.

Uz to, kako pojašnjavaju u HAKOM-u plaćanja naknade za prijevremeni raskid ugovorne obveze ukoliko su izmjene ugovornih uvjeta nepovoljnije za krajnjeg korisnika. Nadalje, operator koji namjerava u svoje opće uvjete i posebne uvjete pružanja usluga ugraditi odredbu o indeksaciji cijena mora korisnicima omogućiti raskid ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid ugovorne obveze, u roku od dva mjeseca od dana dostave obavijesti o tim izmjenama.

Prema HAKOM-u, operator može istovremeno s izmjenom općih uvjeta izmijeniti i posebne uvjete pružanja usluga. U tom slučaju krajnji korisnici imaju pravo na raskid bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid ugovorne obveze u roku od dva mjeseca od dana dostave obavijesti o tim izmjenama.

Za korisnike je važno, pojašnjavaju u stručnom mišljenju u HAKOM-u da ako operator ne mijenja u istom trenutku opće uvjete i posebne uvjete pružanja usluga, tada krajnji korisnici imaju pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid ugovorne obveze i nakon obavijesti o izmjeni općih uvjeta i nakon obavijesti o izmjeni posebnih uvjeta pružanja usluga koji su za njih relevantni.

Iz HAKOM-a dalje pojašnjavaju da je „potrebno u općim uvjetima poslovanja jasno i nedvosmisleno propisati da se cijene usklađuju s indeksom, neovisno ide li on u korist ili na štetu operatora. Indeksacija se mora temeljiti na Indeksu potrošačkih cijena koji Državni zavod za statistiku (dalje: DZS) objavljuje u siječnju i koji obuhvaća cijelu proteklu godinu. Relevantan je godišnji prosjek cijena dobara i usluga za osobnu potrošnju. Kako bi se osigurala pravna sigurnost, indeksaciju cijena je potrebno na godišnjoj razini provesti najkasnije 90 od dana objave DZS-a“.

U svrhu poštivanja načela obveznog prava o promijenjenim okolnostima (rebus sic stantibus), operator mora predvidjeti maksimalni godišnji postotak indeksacije cijene koji je moguće primijeniti bez prava na raskid bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid ugovorne obveze te omogućiti raskid bez navedene naknade za svaki iznos iznad maksimalnog godišnjeg postotka, tvrde u HAKOM-u.

„Operator može predvidjeti da u slučaju rasta indeksa cijena ne mora povisiti cijene, odnosno da ih ne mora povisiti u maksimalnom iznosu. Međutim, kada operator odluči povisiti cijene to mora učiniti za sve tarife za koje je indeksacija predviđena u posebnim uvjetima i u jednakom postotku za sve ugovore za koje je predviđena indeksacija cijena, kako ne bi došlo do diskriminacije različitih kategorija korisnika obuhvaćenih indeksacijom cijena. Operator može predvidjeti minimalni prag indeksacije cijena, ispod kojega se ona ne primjenjuje. U slučaju pada indeksa operator mora primijeniti odredbu o indeksaciji, osim ako je ona ispod minimalnog praga“, zaključuju u HAKOM-u.