DIGITALNA TRANSFORMACIJA GRADOVA

Zagrebački holding kreće u veliku implementaciju ERP sustava i to kroz tri faze

Zagrebački holding kreće u veliku implementaciju ERP sustava i to kroz tri faze
Dražen Tomić / Tomich Productions

ZGH uvodi novo softversko rješenje za upravljanje poslovanja, javna nabava je provedena nakon dugog trajanja, pa samo upitali ZGH što se očekuje od uvođenje SAP-a kao softverskog rješenja, što će to donijeti holdingu, a što svakoj od podružnica. Iz ZGH na upit ICTbusiness.info ističu kako je uvođenje integralnog informacijskog sustava (IS) tzv. Enterprise Resource Planning, kao novog rješenja u sve sastavnice Grupe Zagrebački holding planirano kroz tri faze.

U prvoj fazi ERP će biti u potpunosti implementiran za tri poslovne organizacije: Korporativne servise, Zagrebačke ceste i Gradsku plinaru Zagreb. U konačnici će se, kroz naredne faze i projekte, isti implementirati i u ostalim podružnicama, povezanim društvima te ustanovi IS, na vlastitoj informacijskoj infrastrukturi smještenoj u podatkovnim centrima Zagrebačkog holdinga, ističu iz ZGH-a.

Cilj implementacije Integralnog informacijskog sustava je standardizacija poslovnih procesa u računovodstvu, financijama i kontrolingu, jedinstveni uvid i kontrola poslovnih procesa podržanih ERP sustavom na razini Grupe, omogućiti jedinstveni način izvještavanja na razini Grupe, smanjivanje potreba za ručnim unosom/kreiranjem dokumenata kroz integriranost funkcionalnosti ERP sustava te povezivanje s drugim specijaliziranim aplikativnim rješenjima te stvaranje jedinstvene procesne i podatkovne osnove koja će omogućiti lakšu nadogradnju s drugim potrebnim rješenjima.

„Implementacija Integralnog informacijskog sustava jedan je od preduvjeta konsolidacije informacijskog sustava i digitalne transformacije Grupe Zagrebački holding. Gotovo paralelno s implementacijom novog ERP-a radi se na izradi projektnog zadatka kojim bi se tehnološki sasvim redefinirao sustav za naplatu (billing system) te istovremeno potpuna integracija sustava ePlatforma. Sve zajedno će doprinijeti transparentnosti, ažurnosti i još većoj dostupnosti usluga građanima“, pojašnjavaju iz ZGH-a.

Provođenje projekata digitalizacije procesa naplate (sustav za naplatu) i integracije sustava ePlatforme doprinijet će digitalizaciji Grupe Zagrebački holding, a vremenski okvir implementacije planiran je kroz razdoblje od dvije godine te će angažirati većinu internih IT kadrova ZGH. Paralelno se provode IT projekti koji doprinose unaprjeđenju poslovnih procesa, pojašnjavaju iz ZGH-a i dodaju da obzirom na heterogenost sustava, svaka sastavnica Zagrebačkog holdinga planira daljnju digitalnu transformaciju u skladu sa svojim specifičnostima i potrebama.

„Grupa Zagrebački holding je izuzetno heterogen sustav. Postoje projekti digitalizacije koji su primjenjivi na sve sastavnice Grupe (najnovija verzija uredskog poslovanja, Integralni informacijski sustav, novi sustav za naplatu…), dok istovremeno postoje projekti koji su usko vezani uz poslovanje pojedine podružnice ili povezanog društva (primjerice elektronička evidencija odvoza komunalnog otpada za pravne osobe u podružnici Čistoća i slično). Kritičan čimbenik u provedbi svih projekata su interni ljudski potencijali, jer glavni izazovi se upravo javljaju tijekom provedbe i u finalizaciji projekata“, pojašnjavaju iz ZGH-a.

Grupa ZGH je u zadnje dvije godine veliki naglasak stavila na konsolidaciju i proširivanje kadrovskih i tehničkih resursa na području ICT-a. Izmjenom organizacijske strukture Društva stvoreni su preduvjeti za implementaciju kompleksnijih projekata vezanih uz digitalizaciju poslovanja Grupe, tvrde iz holdinga i dodaju da planiranje javne nabave vezane uz digitalnu transformaciju u skladu je s potrebama nositelja poslovnih procesa za unaprjeđenjem istih.

„Sam proces planiranja cjelokupnog poslovanja u administrativnom smislu trebao bi biti riješen kroz Integralni informacijski sustav ZGH. U strateškom smislu cilj je uspostaviti „ured bez papira“, odnosno uspostaviti digitalni tijek dokumentacije i sustave kontrole koji će osigurati transparentno i pravovremeno poslovanje. Prilikom istovremene implementacije više različitih, većih i sveobuhvatnih postupaka digitalizacije poslovnih procesa unutar ZGH, potrebno je pažljivo planiranje provođenja projekata jer ZGH je vrlo kompleksan sustav“, tvrde iz ZGH-a.

Unutar Grupe Zagrebački holding trenutno se koristi više različitih sustava za obradu podataka koje je potrebno konsolidirati. Uvođenje novog ERP-a kao jedinstvenog rješenja za obradu podataka omogućit će upravljačkoj strukturi da na vrlo brz i jednostavan način dobije točne i pouzdane podatke u stvarnom vremenu, što je osnovni preduvjet za kvalitetno donošenje odluka.

„Konačan cilj je da korisnici dobiju što kvalitetnije usluge za novac koji plaćaju. Cilj digitalizacije je da se rezultati rada u pružanju komunalnih usluga kroz digitalne kanale prezentiraju i „približe“ građanima. Gore navedeni projekti, koji su u tijeku ili će uskoro biti pokrenuti, doprinijet će poboljšanju komunikacije i transparentnosti. Prvenstveno se misli na ePlatformu koja je svojevrsno sučelje (front end) kojim će se koristiti građani“, zaključuju iz ZGH-a.