INFOGRAFIKA: Snažan rast potražnje za robotima u industriji

INFOGRAFIKA: Snažan rast potražnje za robotima u industriji

Potpuna automatizacija i korištenje robota u svakodnevici još je uvijek podosta daleka budućnost, ali u industrijama itekako je sadašnjost zbog preciznosti i efikasnosti koju nude te dvije napredne tehnološke stavke.

Gotovo pola milijuna industrijske robotike bilo je u uporabi još prošle godine, zbog čega s prognoze za 2026. itekako dobre, barem ako je vjerovati brojkama kojima barata Statista. Također, u cijeloj toj priči, električna industrija najbolje kotira.

Naime, u njoj se 2016. potrošilo 1,5 milijardi dolara na robotiku, prošle godine 2,4 milijarde i u 2026. bi trebalo biti potrošeno 2,8 milijarde. Automobilska industrija je bila na 1,9 milijardu, prošle godine na 2,1 milijarde dolara i u 2026. bi trebala biti na 2,4 milijarde.

Kemijska, metalurška i prehrambena industrija još uvijek se vrte u smislu potrošnje na nekoliko stotina milijuna dolara i tek nakon 2026. bi trebal probiti granicu od jedne milijarde...