REZULTATI POSLOVANJA

Rast svih ključnih pokazatelja Ericsson Nikole Tesle

Rast svih ključnih pokazatelja Ericsson Nikole Tesle
Gordana Kovačević, predsjednica Ericssona Nikole Tesle
Dražen Tomić / Tomich Productions

Prihodi od prodaje Ericsson Nikole Tesle u 2023. godini  iznose 304,2 milijuna eura što je porast od 2,2 posto u odnosu na prethodnu godinu. U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta čini 42,8 posto, usluge za Ericsson 46,6 posto, dok ostala izvozna tržišta sudjeluju s 10,6 posto.

Prodaja u segmentu Mreža iznosi 145,2 milijuna eura, u segmentu Digitalnih usluga 78,4 milijuna eura, a u segmentu Usluga upravljanja 80,1 milijun eura (. Dodatno u segmentu Ostalo 0,5 milijuna eura (2022.: 0,5 milijuna eura).

Bruto dobit iznosi 31,8 milijuna eura, što je porast od 30,4 posto u odnosu na prethodnu godinu, prvenstveno kao rezultat prodajnog miksa, uspješne mitigacije rizika te fokusa na operativnu i troškovnu učinkovitost. Nadalje, treba uzeti u obzir da su na bruto dobit u prethodnoj godini utjecali jednokratni troškovi raskida ugovora zbog geopolitičkih izazova i sankcija. Bruto marža bilježi porast na 10,5 posto.

Operativna dobit iznosi 24,8 milijuna eura, što je porast od 45,2 posto u odnosu na prethodnu godinu, zbog značajnog porasta bruto dobiti te naplate odštete po polici osiguranja od političkih rizika.

Dobit prije oporezivanja viša je 43,8 posto u odnosu na prethodnu godinu te iznosi 25,2 milijuna eura. Neto dobit iznosi 22,2 milijuna eura što je porast od 40,3 posto u odnosu na prethodnu godinu. Povrat od prodaje (ROS) iznosi 7,3 posto.

„U 2023. godini Ericsson Nikola Tesla Grupa poslovala je stabilno i ostvarila kvalitetne poslovne rezultate, čime smo pokazali našu sposobnost da efikasno reagiramo na tržišne i makroekonomske izazove te odgovorimo na potrebe kupaca. U skladu s našom strategijom fokusirali smo se na jačanje vodeće pozicije u mobilnim mrežama, rast u segmentu Digitalno društvo te zadržavanje i kontinuirano unapređenje pozicije u segmentima Usluga i Istraživanja i razvoja. Udjel izvoza u ukupnim prihodima zadržao se na visokoj razini od 57,2 posto, što potvrđuje našu vodeću poziciju na ljestvici hrvatskih izvoznika softvera. Kvalitetna suradnja s kupcima, ulaganje u tehnološko liderstvo i doprinos naših zaposlenika zaslužni su za još jednu uspješnu godinu. Stoga, koristim ovu priliku zahvaliti management timu kompanije i svim zaposlenicima na predanom radu, profesionalnosti i ustrajnosti te našim kupcima i partnerima na ukazanom povjerenju“, ističe predsjednica Ericsson Nikole Tesle Gordana Kovačević.

Na domaćem tržištu nastavili smo pružati podršku vodećim operatorima Hrvatski Telekom i A1 Hrvatska na modernizaciji njihovih mobilnih mreža, ističe Gordana Kovačević i dodaje da su krajem godine ugovorili smo s Hrvatskim Telekomom suradnju na implementaciji Ericsson dual-mode 5G Core za 4G/5G jezgrenu mrežu, a suradnju smo dodatno ojačali početkom 2024. godine potpisom ugovora temeljem kojeg će Ericsson Nikola Tesla do kraja 2027. godine biti ekskluzivni isporučitelj radijskog dijela mobilne mreže (RAN) Hrvatskog Telekoma.

„Ovim ugovorom nastavlja se implementacija Ericssonove 5G mrežne tehnologije u mrežu Hrvatskog Telekoma, uključujući najnovije proizvode i rješenja Ericssonovog radio sustava, koja je započela 2018. godine.   U segmentu upravljanih usluga za Hrvatski Telekom do kraja 2023. godine smo, kao i svih prethodnih godina, profesionalno i uz zadržavanje najviše kvalitete usluge izvršavali svoje ugovorene obveze. Uspješno smo završili i sve ugovorene projekte vezane uz projektiranje i izgradnju širokopojasnog interneta u zonama u kojima je utvrđeno da ne postoji komercijalni interes telekom operatora za izgradnjom NGA mreža, a sufinancirane sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Ujedno smo paralelno s isporukama osigurali neometan prelazak tehnološke jedinice za izgradnju i održavanje HT mreže, koju čini oko 670 zaposlenika i prateća materijalna imovina, iz Ericsson Nikola Tesla Servisa d.o.o. u HT Grupu od 1.siječnja 2024. godine“, pojašnjava Gordana Kovačević

Strateška suradnja s A1 Hrvatska koja traje više od 22 godine uspješno se nastavlja i u 2023. godini. Sukladno višegodišnjim okvirnim ugovorima radili su na modernizaciji i proširenju kapaciteta radijske 5G mreže, modernizaciji i izgradnji konvergentne jezgrene mreže te modernizaciji mikrovalnih prijenosnih sustava.

„U segmentu Digitalno društvo, tijekom godine potpisali smo niz novih ugovora u raznim područjima, poput zdravstva, javne uprave, zemljišnih knjiga i katastra, turizma, itd., s brojnim kupcima poput Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zdravstva, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva poljoprivrede, Državne geodetske uprave, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Grada Splita i CARNET-a.

S kompanijom Odašiljači i veze  potpisali smo ugovor za Projektiranje i izgradnju NGN agregacijske mreže – Istočna Hrvatska, kojeg ćemo realizirati u naredne četiri godine. Ovaj projekt dio je izgradnje nacionalne širokopojasne agregacijske infrastrukture sljedeće generacije (Next Generation Network – NGN) i omogućit će manjim mjestima i ruralnim područjima pristup brzom internetu“, pojašnjava Gordana Kovačević.

Na izvoznim tržištima nastavili su suradnju s operatorima HT Mostar, Crnogorski Telekom, IPKO Kosovo, Telekom Kosova i Ucom Armenia na modernizaciji njihovih telekomunikacijskih mreža. Ističu novi višegodišnji ugovor s Crnogorskim Telekomom potpisan u prosincu 2023. godine u području 4G/5G jezgrene mreže. Intenzivno su surađivali s operatorom Telekom Kosova na realizaciji ugovora potpisanog krajem 2022. godine koji obuhvaća modernizaciju i virtualizaciju jezgrene mreže te uvođenje najnaprednije opreme u radijski dio mreže.

„Počekom 2024. godine nastavili smo partnerstvo s Telekom Kosova potpisom višegodišnjeg okvirnog ugovora u području modernizacije i održavanja radijske mreže ovog operatora. Na bjeloruskom tržištu izvršili smo sve ugovorne obveze u operatorskom segmentu potpisane prije uvođenja sankcija strogo se pridržavajući mjera koje su uvele institucije EU-a te smo krajem 2023. godine zatvorili lokalnu kompaniju Ericsson Nikola Tesla BY“, pojašnjava Gordana Kovačević.

Isporuka usluga za Ericsson kontinuirano raste, a naš R&D Centar zbog kontinuirano visoke kvalitete softvera koji isporučuje osnažio je svoju poziciju u globalnoj korporaciji, čime smo osigurali zadržavanje postojećih i širenje novih odgovornosti u 5G & Cloud tehnologijama, objašnjava Gordana Kovačević.

„Na polugodišnjim sastancima R&D Management Business Review predstavnici svih razvojnih jedinica s kojima naš Centar za istraživanje i razvoj surađuje potvrdili su visoku razinu kvalitete R&D centra u svim kategorijama i svim poslovnim segmentima. Nadalje, novim zapošljavanjima u uredima u Hrvatskoj i na Kosovu nastavljeno je širenje našeg R&D centra, sukladno poslovnim planovima.  Istaknula bih i značajnu ulogu naših stručnjaka iz ostalih ekspertnih centara u modernizaciji telekom mreža za Ericssonove kupce u Europskoj uniji, ali i diljem svijeta. U 2023. godini zaposlili smo više od 200 stručnjaka koji su prošli zahtijevan selekcijski program, a uz stručno mentorstvo brzo usvajaju nova znanja i usavršavaju kompetencije te se integriraju u tim.

U kontekstu razvoja tehnologije te ubrzane digitalizacije jedan od osnovnih izazova je kibernetička sigurnost. Digitalne mreže zahtijevaju sveobuhvatne strategije sigurnosti kako bi se zaštitili podaci i održalo povjerenje korisnika. Ericsson Nikola Tesla kao vodeća hrvatska ICT kompanija čiji stručnjaci rade na razvoju najnovijih generacija ICT proizvoda i rješenja, ima odgovornost i ulogu promicati i osvještavati važnost i mogućnosti koje suvremene tehnologije donose gospodarstvu i društvu. Isto tako vodimo brigu i o relevantnim sigurnosnim i regulatornim aspektima kako bi implementacija ICT tehnologija i rješenja bila maksimalno usklađena s navedenim zahtjevima.“, ističe Gordana Kovačević.

Na domaćem tržištu prihodi od prodaje iznose 130,3 milijuna eura, što je rast od 1,2 posto u odnosu na prethodnu godinu.  S Hrvatskim Telekomom (HT) radili su na modernizaciji i proširenju mobilne mreže te realizaciji ugovorenih obveza u području usluga upravljanja. Uspješno su  završili sve ugovorene projekte vezane uz projektiranje i izgradnju širokopojasnog interneta za Hrvatski Telekom, a sufinancirane sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Tehnološka jedinica za izgradnju i održavanje HT mreže iz Ericsson Nikola Tesla Servisa prešla je u Hrvatski Telekom s 1. siječnja 2024. godine.

U prosincu su ugovorili suradnju na implementaciji Ericsson dual-mode 5G Core za 4G/5G jezgrene mreže Hrvatskog Telekoma. Ericssonov cloud native dual-mode 5G core bit će implementiran na novoj generaciji T-CaaS infrastrukture oblaka.

S A1 Hrvatska, sukladno višegodišnjim okvirnim ugovorima, radili su na proširenju pokrivanja i kapaciteta radijske 5G mreže, kao i na modernizaciji i izgradnji konvergentne jezgrene mreže i modernizaciji mikrovalnih prijenosnih sustava.

U segmentu Digitalno društvo potpisali su niz ugovora od kojih bi istaknuli ugovor s kompanijom Odašiljači i vezeza Projektiranje i izgradnju NGN agregacijske mreže – Istočna Hrvatska, kojemu je cilj omogućiti manjim mjestima i ruralnim područjima pristup brzom internetu. S Gradom Splitom potpisan je ugovor za projekt „Uvođenje inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području grada Splita. S Ministarstvom turizma i sporta potpisani su ugovori za usluge razvoja središnjeg portala eTurizam i izrade mobilnih aplikacija. Nastavljen je rad na modernizaciji Informacijskog sustava katastra i zemljišnih knjiga potpisom ugovora vezanih uz nadogradnju, održavanje i nove izmjere s Ministarstvom pravosuđa i uprave te Državnom geodetskom upravom. S Ministarstvom zdravstva ugovorena je nabava usluga korektivnog održavanja Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH) u razdoblju od 12 mjeseci. U suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova nastavlja se održavanje sustava za nadzor državne granice RH (Zelena granica).

Na izvoznim tržištima (bez usluga za Ericsson) prihodi od prodaje iznose 32,2 milijuna eura što je smanjenje od 1,8 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Nastavljena je kvalitetna suradnja na realizaciji ugovorenih poslova s operatorima HT Mostar, Crnogorski Telekom, Telekom Kosova, IPKO i Ucom na modernizaciji, proširenju i održavanju mobilnih telekomunikacijskih mreža. S HT Mostarom radimo na implementaciji 4G/4G+ mobilne mreže, kao i uslugama podrške te proširenju transmisijske mreže ovog operatora. Popisan je i okvirni sporazum za proširenje mini link opreme kao i nabavi servisa za potrebe migracije IMS korisnika na jedinstvenu bazu. E<ricsson Nikola Tesla je, kako sami tvrde,  doprinio da HT Mostar dobitnik Ookla nagrade za najbržu mobilnu mrežu u BiH za 2023. godinu.

S Crnogorskim Telekomom nastavili su aktivnosti na softverskoj nadogradnji i modernizaciji mobilne mreže koja uključuju povećanje kapaciteta, proširenje i pokrivanje cijele zemlje 5G signalom, a u prosincu 2023. godine potpisali su novi višegodišnji ugovor u području 4G/5G jezgrene mreže. Crnogorski Telekom ima najveću 5G i 4G mrežu u Crnoj Gori, a prema službenom izvješću Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP), i najbržu mobilnu mrežu.

S operatorom Telekom Kosova radili su na modernizaciji radijskog i transmisijskog dijela mreže, kao i jezgrene mreže. Završena je prva faza implementacije 5G baznih stanica u mreži operatora IPKO,  a u tijeku su aktivnosti na modernizaciji dijela jezgrene mreže.

S Ministarstvom Unutarnjih poslova Crne Gore radimo na održavanju Centra 112, jedinstvenog centra za sve pozive u hitnim situacijama.

Na bjeloruskom tržištu izvršili su sve ugovorne obveze prema operatorima beCloud i A1 BY potpisane prije uvođenja sankcija strogo se pridržavajući mjera koje su uvele institucije EU-a. Krajem 2023. godine zatvorili smo lokalnu kompaniju Ericsson Nikola Tesla BY, pojašnjavaju iz kompanije.

Na Ericssonovom tržištu prihodi od prodaje iznose 141,7 milijuna eura što je rast od 4,2 posto u odnosu na prethodnu godine. Tijekom 2023. godine, Ericssonova evaluacija pokazala je kako je naš R&D Centar pouzdan izbor za brzu i učinkovitu isporuku proizvoda i usluga visoke kvalitete, što ga čini jednim od najuspješnijih Ericssonovih partnera. Posebno visoko ocijenjena su sljedeća područja: učinkovita isporuka visokokvalitetnog softvera, brza i kvalitetna isporuka ključnih funkcionalnosti, kontinuirana poboljšanja u radu te fleksibilnost organizacije u razvoju, zadržavanju i primjeni ključnih kompetencija, pojašnjavaju iz kompanije.

Jedan od glavnih projekata na kojima smo radili je razvoj nove generacije u području RAN Compute proizvoda, gdje je glavni cilj povećati kapacitet u usporedbi s postojećom generacijom. Nadalje, isporučili su nekoliko ključnih funkcionalnosti Ericssonovim kupcima u Indiji, Italiji i SAD-u. Pozicionirali smo se i u novim, strateški važnim područjima kao što je Cloud RAN. Tijekom četvrtog tromjesečja fokus je bio na razvoju najnovijih radijskih jedinica u segmentima Massive MIMO i mmWave te smo isporučili ključnu funkcionalnost operatoru JIO Indija.

Stručnjaci Centra za usluge i rješenja za kupce uz projekte za kupce Ericsson Nikola Tesla Grupe radili su na projektima za potrebe Ericssonovih kupaca kroz aktivnosti izrade rješenja i definiranje parametara mreža, optimizacije i integracije rješenja i tehnologija u brojnim članicama EU i drugim državama poput Ujedinjenog Kraljevstva, Švicarske, Norveške, SAD, Kanade, Japana, Indije, Izraela, Meksika, Tunisa, Indonezije, Singapura, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katra, Bahreina. Riječ je o složenim projektima na kojima se između ostalog radilo na uvođenju 5G tehnologije, sustava operativne i poslovne podrške, kao i projektima uvođenja jezgrenih rješenja u oblaku. Nastavljen je i rad na razvoju te implementaciji softverskih alata za upravljanje i optimizaciju mobilnih mreža koji se koriste u području izgradnje mreža kod brojnih operatora diljem svijeta.

Dobri rezultati ostvareni su na projektima u IoT području u radu s kompanijom Aeris Communications, koja je preuzela ovaj dio Ericssonovog poslovanja i nastavila suradnju s Ericssonom Nikolom Teslom.

Na upit ICTbusiness.info predsjednica Ericsson Nikole Tesle ističe kaže kako se razmatraju i potencijalne akvizicije. Kako pojašnjava već su gledali neke tvrtke na tržištu i to od nekih već etabliranih do onih koje imaju inovativna rješenja ali nisu imale sredstava za komercijalizaciju svojih proizvoda. 

 

„Naša kompanijska kultura temelji se na usklađenosti, etičnosti i integritetu u poslovanju i u svakodnevnim aktivnostima. Stoga nas raduje što je HANFA već drugu godinu zaredom dodijelila našoj kompaniji nagradu za najbolju usklađenost s Kodeksom korporativnog upravljanja u kategoriji društva s Redovitog tržišta Zagrebačke burze.

U 2024. godini, na domaćem tržištu nastavit ćemo kvalitetno i profesionalno ispunjavati obveze sukladno potpisanim višegodišnjim okvirnim ugovorima vezanim uz izgradnju i modernizaciju telekom mreža te potrebama našim kupaca. Međutim, zbog neproduljenja ugovora u području upravljanih usluga s Hrvatskim Telekomom predviđamo smanjene prihode od prodaje u operatorskom segmentu. Fokusiramo se na profitabilnija i strateška područja iz našeg temeljnog poslovanja i investiranje u našu održivu budućnost. U skladu s našim velikim inovacijskim potencijalom i visokom razinom ekspertize i iskustva u razvoju suvremenih ICT rješenja, proizvoda i usluga, ostajemo snažno usmjereni i na poslovni segment Digitalno društvo u kojem imamo brojne reference. Naša kompanija među prvima je prepoznala važnost digitalizacije te već dugi niz godina razvija i implementira suvremena rješenja koja omogućavaju kompanijama te državnim institucijama učinkovitu transformaciju procesa, čime mogu značajno osnažiti poslovanje i ostvariti svoj puni potencijal. Na izvoznim tržištima nastavit ćemo s implementacijom ugovorenih projekata za kupce u operatorskom segmentu, a snažan fokus biti će na novim poslovnim prilikama i novim kupcima. U R&D segmentu želimo zadržati poziciju odgovornog i pouzdanog partnera globalnom Ericssonu te ćemo nastaviti kvalitetne isporuke softvera s fokusom na strateška područja i najnovije tehnologije.

Kako bismo ostvarili naše strateške ciljeve ulažemo u nove poslovne segmente i kupce, razvoj informacijsko komunikacijskih rješenja baziranih na najnovijim tehnologijama, daljnji razvoj naših proizvoda i usluga, kompetencije naših zaposlenika, potencijalne akvizicije, opremu za razvoj i testiranje novih tehnologija, digitalnu transformaciju Ericsson Nikola Tesla Grupe te dodatni pomak u smjeru obnovljive energije postavljanjem solarnih panela na našoj lokaciji u Krapinskoj 45 u cilju dugoročne ekonomske učinkovitosti i fokusa na zelene tehnologije. Također, ostajemo usmjereni na pravovremeno prepoznavanje i otklanjanje rizika, operativnu učinkovitost i strogo upravljanje troškovima.

Dugoročno održivo i uspješno poslovanje kompanije i u narednom razdoblju temeljimo na snažnom liderstvu, izvrsnosti naših stručnjaka, inovativnim proizvodima, rješenjima i uslugama te vrijednostima koje su utkane u sve segmente našeg rada.“