ICTbusiness TV - EKSKLUZIVNO: Nered u javnoj nabavi i kaznene prijave

ICTbusiness TV - EKSKLUZIVNO: Nered u javnoj nabavi i kaznene prijave
Dražen Tomić

U ekskluzivnom razgovoru za ICTbusiness TV predsjednik Uprave tvrtke Span Nikola Dujmović najavio je podnošenje kaznene prijave zbog problema koje su imali na jednoj od posljednjih javnih nabava na koje su se javili i to zbog banalnog razloga.

Naime, kao dio konzorcija su se javili na jednoj javnoj nabavi no netko im je u dokumentaciji presjekao malu plavu, crvenu, bijelu špagicu (jamstvenik) zbog čega je nakon žalbe njihova ponuda odbijena kao nevaljana.

Da pojednostavimo, prema načelima zakonske regulative koja govori o javnoj nabavi ponuda se uvezuje tako da se ona izrađuje tako da čini cjelinu i uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. I to je propisano na način da se kroz izbušene stranice ponude provuče jamstvenik (ona već spomenuta špagica), koji se na poleđini zaveže u čvor i preko njega se stavi naljepnica. Kod dva ili više dijelova, svaki dio ponude se uvezuje na isti način.

Dujmović nam je potvrdio da je zbog te potrgane špagice eliminirana njihova ponuda te kako je još ponuda bila i knjiški uvezana zbog njezina opsega.