Elektronička javna nabava – prilagodba malim i srednjim poduzetnicima

Elektronička javna nabava – prilagodba malim i srednjim poduzetnicima

Ministarstvo gospodarstva izradilo je Nacrt strategije razvoja elektroničke javne nabave u Hrvatskoj 2013. – 2016., a kako tvrde nacrt strategije usmjeren je na uvođenje novih obveznih elemenata elektroničkog poslovanja u postupke javne nabave, prvenstveno elektroničke dostave ponuda i zahtjeva za sudjelovanje.

Prema prvim procjenama ukupna vrijedno sustava elektroničke javne nabave mogla bi se kretati i do 5 milijuna eura, uz dodatno godišnje održavanje sustava, ali bi se kako se tvrdu u strategiji taj novac vratio kroz uštede koje bi osigurali poduzetnici ali i institucije prema Zakonu obvezne nabavljati robu i usluge kroz sustav javne nabave.

Uštede bi bile višestruke, objašnjava se u strategiji, pritom se govori o uštedama na troškovima administracije, uključivanje u sustave javnih nabavki u EU, ali i povećanje edukacije poduzetnika i javnih naručitelja u korištenju informacijskih tehnologija.

Usklađivanje rješenja

Uvođenje te obveze obuhvaćeno je procesom donošenja novih direktiva iz javne nabave na razini EU-a, a koji je u tijeku, te ovaj Nacrt strategije obuhvaća mjere koje proizlaze iz obveza koje će proizaći nakon njihova donošenja i koje će se postepeno uvoditi i u Hrvatskoj, tvrde u nadležnom ministarstvu.

U strategiji, koja ima tridesetak stranica navodi se da neki procesi, kao što su izdavanje računa i plaćanje, nisu svojstveni samo javnoj nabavi pa se u javnoj nabavi mogu koristiti rješenja razvijena za šire tržište, odnosno elektroničko poslovanje. U cijelosti treba ostvariti potencijal e-javne nabave za povećanje dostupnosti javne nabave što većem broju gospodarskih subjekata.

Tvrdi se uz ostalo da se ova strategija stvara ponajviše kako bi se osiguralo privlačenje svih zainteresiranih velikih, srednjih i malih poduzetnika koji ispunjavaju uvjete. U kontekstu daljnjeg razvoja i poboljšanja sustava javne nabave u cijelosti, sustav e-javne nabave treba biti prilagođen malim i srednjim poduzetnicima. Za uspješno uvođenje i razvoj e-javne nabave potreban je napor naručitelja na svim razinama.

Novi moduli

Elektronička dostava ponuda, uključujući i elektroničku dostavu zahtjeva za sudjelovanje, predstavlja najveći izazov koji zahtijeva prilagođeno tehničko rješenje, dogovoreni skup protokola i normi za razmjenu složenih dokumenata i uzajamnog djelovanja između naručitelja i gospodarskih subjekata.

Naime, E-javna nabava ukupni je proces javne nabave koji se temelji na primjeni elektroničkih sredstava komunikacije u postupcima javne nabave. Komplementarno s procesima klasične, papirnate javne nabave, moduli e-javne nabave su sljedeći - E-objava sastavljanje, slanje i objavljivanje objava javne nabave na standardnim obrascima u elektroničkom obliku; E-dokumentacija – elektronički pristup dokumentaciji za nadmetanje; E-dražba – proces koji se ponavlja i koji uključuje elektronički sustav za predstavljanje novih cijena, izmijenjenih naniže, i/ili novih vrijednosti koje se odnose na određene elemente ponuda, a odvija se nakon početne potpune procjene ponuda i omogućava njihovo rangiranje pomoću automatskih metoda procjene.

Svi ovi moduli već su dostupni i koriste se, a od novih tu će se naći E-dostava -elektronička dostava ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, zahtjeva za kvalifikaciju te planova i projekata koja će biti obavezna i neobavezni   E-ocjena –pregled i ocjena ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, zahtjeva za kvalifikaciju te planova i projekata; E-narudžba –elektronički sustav naručivanja/dostave temeljem sklopljenih ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma; E-račun i e-plaćanje – izdavanje elektroničkih računa i elektroničko plaćanje za ugovore o javnoj nabavi ili okvirne sporazume.

Pritom valja spomenuti da će se s obzirom na potrebno vrijeme prilagodbe za primjenu e-ponude kako za naručitelje, tako i za gospodarske subjekte, obveza njene primjene uvodit će se u nekoliko faza kroz razdoblje 2014.-2016.

Nadogradnja sustava

Podsjetimo, da je već uspostavljeni sustav u razdoblju 2008.-2012. godina dodatno unaprjeđivan. Na taj način je uz već ranije ostvarenu dostupnost objava javne nabave omogućen i neposredan, neograničen i besplatan pristup i dokumentaciji za javne nabave u otvorenim postupcima javne nabave na koje se odnosi više od 80 posto svih postupaka javne nabave koji se na godišnjoj razini provedu u Hrvatskoj. Također, komunikacija između naručitelja i gospodarskih subjekata po pitanju davanja objašnjenja vezanih za javnu nabavu provodi se isključivo elektronički kroz sustav EOJN-a što omogućava trenutnu dojavu gospodarskim subjektima putem e-maila o novom dokumentu stavljenom na raspolaganje uvid u isti. U sklopu EOJN-a uvedena je i opcija e-dražbe te su tijekom 2010. godine provedeni prvi postupci koji uključuju i tu opciju.

Još iz kategorije

Odlični rezultati Lenova

Odlični rezultati Lenova

22.02.2019. komentiraj

Lenovo je ostvario najveći prihod na razini grupe u posljednje četiri godine s iznosom od 14 milijardi američkih dolara na razini četvrtog kvartala 2018. godine što je porast od 8,5 posto u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine i to 12,8% u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine kada se isključe učinci tečaja.

Umjetna inteligencija će doprinijeti 16 bilijuna dolara globalnom BDP-u do 2030.

Umjetna inteligencija će doprinijeti 16 bilijuna dolara globalnom BDP-u do 2030.

22.02.2019. komentiraj

Umjetna inteligencija imat će izniman utjecaj na svjetsko gospodarstvo jer prognoze su da bi do 2030. godine njena vrijednost mogla iznositi 16 bilijuna američkih dolara, što je točno 16 puta više nego u ovoj godini. Tvrdi tako u svom izvješću lider najveće ruska banke Sberbank, Herman Gref. No, ponajviše se oslanjao na nedavne brojke McKinseya, uz ipak optimističniju prognozu.

VIDEO: Gordana Kovačević za ICTbusiness TV o poslovnim rezultatima

VIDEO: Gordana Kovačević za ICTbusiness TV o poslovnim rezultatima

21.02.2019. komentiraj

Kakvi su rezultati Ericsson Nikole Tesle pitali smo predsjednicu Uprave Gordanu Kovačević koja ističe kako je protekla godina bila je u poslovnom i tehnološkom smislu dinamična, puna izazova, ali i važnih postignuća.