Bolt objavio nadograđene sigurnosne standarde i sljedeće korake u povećanju sigurnosti korisnika i vozača

Bolt objavio nadograđene sigurnosne standarde i sljedeće korake u povećanju sigurnosti korisnika i vozača

Kako bi dodatno unaprijedio sigurnosne značajke i alate Bolt je kroz suradnju sa Zakladom Solidarna dokvalificirao svoje zaposlenike kako bi u svakodnevnom kontaktu s korisnicima aplikacije mogli pružiti najvišu razinu pomoći prilikom traženja podrške. Sada su učinili dodatni korak kako bi sve korisnice i korisnici te partner vozačice i vozači bili maksimalno sigurni.

U Boltu je sigurnost naših korisnica i korisnika naš apsolutni prioritet. Snažno se protivimo svim oblicima nasilja koji pogađaju partnere vozačice/vozače i korisnice/korisnike te poduzimamo i nastavit ćemo poduzimati odlučne mjere kako bismo osigurali njihovu sigurnost tijekom vožnje taksijem.

“Razvoj dokumenta usmjerenog na sigurnosne standarde i nastavak suradnje sa Solidarnom je još jedan korak naprijed u daljnjem unapređenju sigurnosti korisnika naše aplikacije i partnera vozača. Smatramo kako je svaka vrsta neprimjerenog ponašanja ili nasilja vozača ili korisnika neprihvatljiva, a ovim Standardima željeli smo ukazati na dodatne dimenzije sigurnosti koje je važno definirati“, ističe Tomislav Lukačević, glavni direktor Bolta u Hrvatskoj.

Dokumentom nazvanim „Standardi sigurnosti u prijevozu putnika taksijem“ definirana su pravila ponašanja koja trenutno provodimo i ona koja planiramo implementirati u bliskoj budućnosti. Nadamo se da će poslužiti kao standard pružanja usluga u sektoru vožnje na zahtjev. Ovaj dokument pokriva tri područja: postupke prema partner vozačicama/vozačima, postupke prema korisnicama/korisnicima te kako interno unaprjeđujemo procese.

"Cijenimo što Bolt samoinicijativno poduzima korake u stvaranju sigurnog okruženja u taksi prijevozu. Naročito me veseli vidjeti da razumiju širinu problema te da planiraju aktivnosti u različitim područjima djelovanja kompanije, od pravne regulacije do edukacije vozača i podrške žrtvama. Vjerujem da ovakvi koraci naprijed mogu nadahnuti i druge kompanije da krenu u rješavanje problema. Mi stojimo na raspolaganju svima koji žele stvoriti stvarne promjene u svom poslovanju s ciljem pozitivne društvene promjene, izjavio je Ivan Blažević, direktor Zaklade Solidarna.

Svaki sudionik u sektoru taksi prijevoza putnika može se pridružiti implementaciji sljedećih Standarda, što aktivno i potičemo.

Na prvom mjestu, uvodi se edukativni program s ciljem povećanja svijesti vozača/vozačica o potrebi osiguranja sigurnosti putnika i putnica te neizbježnosti posljedica u slučaju počinjenja prekršaja. Zatim, pravilnik za vozače/vozačice dopunjen je klauzulom koja jasno definira neprimjereno ponašanje prema putnicama i putnicima, kojom se partneri vozači obvezuju pružati svoje usluge bez obzira na rasnu ili etničku pripadnost, spolnu orijentaciju, boju kože, seksualnu orijentaciju ili po bilo kojoj drugoj osnovi putnice/putnika.

A uz sve navedeno, razvijaju se rješenja koja omogućuju provjeru identiteta partnera vozačica/vozača prije njihovog dodavanja na platformu i tijekom njihovog rada.

Sve prijave koje primimo u vezi s nasilnim situacijama koje uključuju putnice i putnike koji koriste usluge vožnji na zahtjev putem naše aplikacije adresirat će naš tim u Hrvatskoj te će se poduzimati odgovarajuće daljnje radnje. Uz to, zalažemo se za informiranje žrtava o njihovim pravima te pružanje psihološke i pravne podrške u kontaktima s policijom. Tu podršku mogu pružiti vanjske organizacije, poput Zaklade Solidarna s kojom surađujemo.

I dalje radimo na unaprjeđenju sigurnosnih alata ugrađenih u aplikaciju kao što su: sigurnosni gumb za trenutnu vezu s brojem za hitne slučajeve, izravno prijavljivanje prijetnji u aplikaciji, mogućnost dijeljenja vaše lokacije, rute i podataka o vozilu i vozaču u stvarnom vremenu, sigurnosni gumb koji vam omogućuje da odmah prekinete putovanje, prijava svakog putovanja putem GPS-a, anonimiziranje telefonskih brojeva putnica/putnika, kao i vozačica/vozača, sustav ocjenjivanja vozača i putnika te ovjera registarske oznake, marke i modela vozila kao i fotografija vozača prije puta.

Započeli smo s edukacijom djelatnika koji imaju kontakt sa žrtvama, kroz edukaciju s predstavnicima udruga/organizacija koje se bore protiv seksualnog nasilja i diskriminacije. Radimo na izradi edukativnih projekata, čiji će se sadržaj konzultirati sa stručnim organizacijama, s ciljem podizanja svijesti vozača/vozačica u području sigurnosti putnika i sprječavanja diskriminacije.

Obvezujemo se da ćemo s dužnom pažnjom postupati sa svim prijavama koje primimo u vezi sa situacijama nasilja koje uključuju putnice i putnike te da ćemo poduzeti odgovarajuće daljnje radnje. Uz to, sustave za uzbunjivanje učinit ćemo pristupačnijim i učinkovitijim, posebice omogućavanjem neposrednog kontakta sa žrtvom nakon incidenta i olakšavanjem putnicima prijavljivanja incidenata tako što će značajka biti lako dostupna tijekom putovanja.

Osigurat ćemo bolju koordinaciju s policijom i pravosudnim službama - namjenskim kanalima i dalje slati informacije kada službe to zatraže, te sustavnim kontaktiranjem policije nakon prijave kako bi joj se promptno dale informacije potrebne za pravilno provođenje istrage, u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka.