Vođenje se može naučiti

Vođenje se može naučiti
Dražen Tomić

Mnogi griješe kada o leadershipu misle kako je to samo upravljanje ljudima, to je prije svega upravljanje samim sobom, a tek onda upravljanje drugim, ističe Gordana Nikolić, dekanica Visoke poslovne škole Par. Prema njezinim riječima riječ je vječnoj dilemi da li se lider rađa ili stvara, konferencija koju organiziramo zapravo podupire tezu da se lider stvara i da je liderske vještine moguće naučiti.

„Mislim da se danas liderstvo sve više percipira kao vještina koja je potrebna i za zaposlenike u velikim kompanijama, ali i za poduzetnike koji kreću od nule. Ja sam vječiti optimist i iz osobnog iskustva mogu reći da moramo shvatiti da kad rastemo zajedno s tvrtkom postoji trenutak kada moramo nadograditi vlastite vještine ili možda potražiti već vještog menadžera da nastavi vođenje“, objašnjava Gordana Nikolić.

Ona pojašnjava da je to osnovni problem kod malih poduzetnika, odnosno nastaje problem kada iz obiteljske tvrtke prerastate u veću tvrtku ili kada je poduzetnik shvatio sam da treba pomoć. „To ne znači da je taj poduzetnik loš, dapače ta svijest mu omogućuje i da sam kreće u nastavak vlastitog obrazovanja u liderskim vještinama“, ističe Gordana Nikolić.

Prema njezinim riječima najopasniji su oni ljudi koji misle da sve znaju, a koliko god da učimo svaki dan širina znanja je sve veća i nastaje potreba za još većim obrazovanjem. „Pravi lideri moraju biti svjesni svojih granica, a kako je dokazano da ih možemo pomicati usvajanjem novim znanjima to je važno da što prije shvatimo i nastavimo s obrazovanjem. Možda će zvučati kao još jedna fraza, ali cjeloživotno obrazovanje danas je zaista imperativ“, ističe Gordana Nikolić.

Nažalost kriza je utjecala na smanjenje ulaganja u edukaciju, mi se bavimo i formalnim visokoškolskim obrazovanjem, ali i neformalnim onim koje bismo mogli nazvati cjeloživotno učenje. „Smanjeni su budžeti za obrazovanje u tvrtkama, ali i oni i marketinški i mislim da je to ipak pogreška jer to u konačnici nije potrebno jer znanja su upravo alat koji tvrtkama i pojedincima mogu pomoći da budu još bolji u uspješniji na tržištu“, kazuje Gordana Nikolić.

Problem naše regije, Primorsko-goranske županije jest snažan pad gospodarstva i tu se može također tražiti razlog pada ulaganja u edukaciju, objašnjava Gordana Nikolić, te dodaje da se često po znanje ide u Zagreb iako ga se može steći i na njihovom području jer dobrih obrazovnih programa ima.

„Kada je riječ o snažnijem obrazovanju ljudi iz javne uprave mislim da se još uvijek mnogo priča, a malo radi, no to će se sigurno promijeniti. Jedna od ključnih promjena svakako je ulazak Hrvatske u Europsku uniju i nadam se da će promjene biti dobre i kvalitetne“, ističe Gordana Nikolić.

Kada je riječ o formalnom obrazovanju važno je inzistirati da se radi na direktnom radu sa studentima u malim grupama, učimo ih prezentacijskim i komunikacijskim vještinama, odnosnom mekim vještinama ili „soft skill“, moraju se davati i projekti na kojim se radi u timu, objašnjava Gordana Nikolić.

„Kada imate grupu od 500 studenata kako je na nekim državnim sveučilištima rad pojedinačni rad je gotovo pa nemoguć. Potrebno je da studenti prestanu biti samo brojevi i da ih se percipira kao sudionike u procesu učenja, interakcijom s njima, a ne samo golim prenošenjem znanja predavač prema studentu“, kazuje Gordana Nikolić i dodaje da „su to potrebne te promjene, da se studentima pomogne i kad padnu, kada se zastane i kada je potreban poticaj“, ističe Gordana Nikolić.

Nakon studija potrebno je da studenti dobiju osnovna znanja, da znaju osnove marketinga, knjigovodstva i mnogih drugih znanja i vještina koje će nadograđivati ovisno o tipu posla kojim se počnu baviti, zaključuje Gordana Nikolić.