“Tier“ podatkovnog centra nije SLA!

“Tier“ podatkovnog centra nije SLA!
Dražen Tomić / Tomich Productions

Vrlo često se “Tier“ standardi kod podatkovnih centara poistovjećuju sa SLA-om (Service Level Agreement). Tier nije SLA, ali je SLA povezan sa Tierom.

Često se može čuti i izraz “Moja oprema je sigurna u podatkovnom centru prema TierX standardu“. I ovakvo tumačenje tierova je pogrešno. Tier standard podatkovnog centra nije povezan sa IT opremom, tj prema tier standardu se ne osigurava IT oprema direktno.

Naime Uptime Institute postavio je Tier standardizaciju kojom se standardizira facility podatkovnog centra. Dakle prema tier standardima bitni su energetika i njena redunantnost, hlađenje i donekle, automatizacija procesa “preuzimanja“ opterećanja sa grane na granu, a ne oprema unutar podatkovnog centra. Isto tako vrlo je bitna i fizička zaštita podatkovnog centra, te naravno procedure i pravila ponašanja i stoga kontrola pristupa.

Tier podatkovnih centara su standardna klasifikacija koju je Institut Uptime postavio za definiranje složenosti i redundiranosti infrastrukture podatkovnog centra koja se koristi. Standardi se sastoje od četverostupanjske ljestvice s Tier4 kao najvišem stupnju složenosti.

Podatkovni centar Tier1

Tier1 podatkovni centar najniža je razina u “Tier“ standardu. Skoro uvijek ima samo jednu granu napajanja i hlađenja. Redundancija ne postoji. Ako dođe do prekida napajanja električnom energijom sustav neće biti dostupan. Kod redovnih godišnjih održavanja infrastruktura također mora biti isključena što uzrokuje nedostupnost. Kod podatkovnih centara Tier1 standarda zajamčena dostupnost sustava na godišnjoj razini iznosi 99,671%, što znači da bi maksimalni mogući ispad mogao biti 28.8 sati godišnje što iznosi više od jednog dana.

Ukoliko ste u poslovanju jako osjetljivi na podatke Tier1 podatkovni centar u niti jednom pogledu ne zadovoljava potrebe.

Ukoliko podatke i infrastrukturu čuvate u vlastitim server sobama razmislite kakav je “tier standard“ vaše sobe i koliko sami dovodite u rizik svoje poslovanje.

Podatkovni centar Tier2

Tier2 podatkovni centar ima više infrastrukture i mjera kako bi se osigurala manja podložnost neočekivanim ispadima u usporedbi s podatkovnim centrom Tier1. Uz sve zahtjeve Tier1 podatkovnog centra, podatkovni centar Tier2 mora imati redundantne (N + 1) komponente kapaciteta kao što su neprekidni izvor napajanja (UPS), rashladni sustavi i pomoćni generatori.

Tier2 podatkovni centar Obično ima jednu naponsku granu i hlađenje te neke redudantne i rezervne komponente. Na primjer, mogu imati generator kao rezervno napajanje i sigurnosni sustav hlađenja kako bi okruženje podatkovnog centra bilo optimalno. Tier2 podatkovni centar mora jamčiti dostupnost 99.741% što bi značilo da ne smije imati više od 22 sata stanke godišnje, što je nešto više od Tier1 podatkovnog centra. Ispad bilo koje komponente kapaciteta mora se moći ručno upravljati prelaskom na redundantni dio s vrlo kratkim vrmenskim ispadom. Kod Tier2 podatkovnih centara planirano održavanje i dalje zahtjeva isključenje sa mreže i za vrijeme održavanja sustavi nisu dostupni.

Podatkovni centar Tier3

Tier3 centar podataka mora udovoljiti svim zahtjevima razine 1 i 2, kao i osigurati da sva oprema ima dvostruko napajanje i ima višestruke linkove. Uz redundantne grane za napajanje i hlađenje, poslužitelji mogu ostati na mreži tijekom planiranog održavanja i kvarova. Neki podatkovni centri nude čak i neku (ali ne cijelu) opremu otpornu na pogreške. Oni se uglavnom smatraju centrima podataka razine 3+ na tržištu.

Tier 3 / Tier 3+ podatkovni centar nudi najisplativije rješenje za veliku većinu srednjih i velikih poduzeća. Očekuje se dostupnost od 99,982% što iznosi 1,6 sati stanke godišnje. Trošak je značajno jeftiniji od podatkovnih centara Tier 4. Stoga se većina tvrtki koje zahtijevaju stalnu internetsku prisutnost / potpuno mrežno poslovanje odlučuje za podatkovne centre Tier 3 / Tier 3+.

Podatkovni centar Tier4

Tier4 najviša je razina dostupnosti podatkovnog centra. Ujedno je i najskuplja. Tier 4 centar podataka pridržava se svih zahtjeva razine 1, 2 i 3, kao što i osigurava da je sva oprema u potpunosti otporna na greške. Potpuno je redundantan s više odvojenih rashladnih sustava, izvora energije i generatora. Prekidi ne bi trebali nastupiti kada postoji planirano održavanje i neplanirani prekidi rada. Očekuje se 99,995% što odgovara ispadu od samo 26,3 minuta godišnje. Samo je 0,013% veća dostupnost od podatkovnog centra Tier3. Uz minimalno poboljšanje dostupnosti, ali znatno veći trošak od podatkovnog centra Tier 3, većina će poduzeća odabrati podatkovni centar Tier 3 u odnosu na podatkovni centar Tier 4.

Da biste odlučili za koji podatkovni centar ići, morate uzeti u obzir dostupnost i vaše IT potrebe. Tier 1 i Tier 2 podatkovni centri općenito nisu pogodni za kritična radna opterećenja, osim ako nemate drugog izbora i nemate plan za upravljanje nepredviđenim situacijama ili načinom poslovanja tijekom zastoja. Idealno je smjestiti kritična opterećenja samo u podatkovne centre Tier 3 i Tier 4.