Razvojni put poduzetnika

Razvojni put poduzetnika
Dražen Tomić / Tomich Productions

Poduzetnik je osoba koja stvara nešto novo, preuzima rizike i nagrade povezane s tom inovacijom i stvaranjem.“

Kao što smo već rekli poduzetnik obavlja sve potrebne funkcije od nastanka ideje do osnivanja i vođenja poduzeća.

Poduzetnik sam sebe obično vidi kao inovatora, izvora novih ideja, proizvoda, usluga i poslovanja/ili postupaka.

Definicija:

Poduzetnik je osoba koja stvara nešto novo i preuzima rizike i nagrade povezane s tom inovacijom.

Motiv:

Glavni motiv poduzetnika je pokrenuti poslovni pothvat osnivanjem poduzeća .

Status:

Poduzetnik je vlasnik poduzeća.

Nošenje rizika:

Poduzetnik preuzima sve rizike i neizvjesnosti povezane s vođenjem poduzeća.

Nagrade:

Poduzetnik dobije nagradu za podnošenje rizika iz ukupnih rezultata poslovanja.

Inovacija:

Poduzetnik je inovator i kreator.

Potrebne kvalifikacije:

Motiviranost za visoka postignuća, kreativnost, predviđanje, sposobnost preuzimanja rizika itd.

Prethodno smo opisali da svaki poduzetnik koji sam pokreće posao paralelno mora biti  angažiran oko poduzetničkog, ali i menadžerskog posla, bar dok nije u mogućnosti zaposliti profesionalnog menadžera ili dok ne stvori u svom vlastitom sustavu menadžera koji će vjerojatno najbolje razumjeti organizaciju iznutra. No oprezno, to ne podrazumijeva samo po sebi da je takav menadžer i najbolje rješenje za poduzeće.

Što je uloga poduzetnika? (start-up, malo poduzeće)

Poduzetnici obavljaju različite funkcije, koje prvenstveno uključuju dogovaranje poslova, ali njihova razina uključenosti i odgovornosti ovisit će o veličini posla i o tome je li riječ o novom ili postojećem poslu.

Dolje su navedeni neki od glavnih zadataka, odgovornosti i dužnosti koji obično čine opis posla poduzetnika u razvojnoj fazi:

 • Kontinuirano traži nove smjerove i načine za poboljšanje i rast poduzeća
 • Odgovoran je za konačnu odluku o strateškim, a ponekad ili vrlo često i o operativnim pitanjima
 • Nadgleda financijsku evidenciju i poduzima mjere kao što je npr. osiguravanje nove kreditne linije za rješavanje nepredviđenih događaja ili kreiranja novih proizvoda ili usluga
 • Postavlja smjer, željeni okvir i pravila  za poslovanje
 • Odgovoran je za cjelokupni marketinški plan poslovanja
 • Upravlja dolaznim pozivima, e -poštom, posjetiteljima i upitima. Također, upućuje odlazne pozive; odgovara na e -poštu i prema potrebi zakazuje ​​sastanke
 • Komunicira sa klijentima i brine o zadovoljstvu  kupaca.
 • Uvodi potrebne prilagodbe proizvoda i usluga za različita tržišta i ciljane skupine kupaca
 • Obavlja HR funkciju za potrebe zapošljavanja djelatnika
 • Obavlja sve ostale administrativne i poslovne dužnosti potrebne organizaciji za postizanje svojih ciljeva.

Huh, poznata narodna izreka „Katica za sve“ dobije jednu posve drugu dimenziju i značenje na posve neočekivanoj hijerarhijskoj razini u samom vrhu poduzeća.

Iz gornje rasprave jasno je da poduzetnik vrlo često mora  biti menadžer, ali menadžer ne mora biti poduzetnik. Uostalom, poduzetnik je i vlasnik, ali je i menadžer i zaposlenik.

Što onda povezuje poduzetnika i menadžera?

Svaki dobar poduzetnik koji je uspješno pokrenuo posao morao bi osjetiti trenutak u  kojem treba uključiti (angažirati) menadžera (ne onog koji je već uključen kroz njega samog kao posljedica dualne prirode poduzetnika), a koji će mu pomoći zadržati poslovnu krivulju rastućom.

Koji je to trenutak kada bi poduzetnik trebao ozbiljno razmisliti o zapošljavanju menadžera u svojoj organizaciji? Nema univerzalnog odgovora, ali ono što postoji su opće prepoznati pokazatelji  koji bi trebali upaliti alarme za poduzimanje odlučnih mjera u izbjegavanju situacije u kojoj najveća vrijednost kompanije  a to je sam poduzetnik, postaje ujedno i najveća opasnost za njen opstanak.

Prepoznajte:

 • Kad vam radni dani postaju sve duži
 • Kad se osjećate preopterećeno
 • Kad počinjete raditi sve više grešaka
 • Kad samo popravljate, a ne stvarate novu vrijednost
 • Kad se zateknete kako ponavljate zadatke
 • Kad znate da to netko može učiniti bolje
 • Kad se ne fokusirate na osnove
 • Kad pokušavate učiniti sve sami
 • Kad niste u mogućnosti pratiti napredak zaposlenika
 • Kad vam je raspodjela poslovnog i privatnog vremena ozbiljno neravnomjerna
 • Više ne radite ono što najbolje radite
 • Vaša je poduzeće preraslo vašu sposobnost da se sami nosite s njim
 • Kad započnete novu fazu rasta
 • ...

Ako ovoj listi dodamo još i:

 • Kad poslovni rezultati ne prate zadane ciljeve
 • Kad se pojave prvi znakovi nezadovoljstva korisnika
 • Kad se pojave prvi znakovi nezadovoljstva zaposlenika
 • Kad osjetite ukupno usporavanje procesa zbog vaše nemogućnosti operativnog praćenja zahtjeva tržišta i korisnika...

... krajnji je trenutak ne samo da zaposlite menadžera već i da tražite pomoć poslovnih savjetnika, mentora, iskusnih kolega i...!