TRANSPARENTNOST UPRAVLJANJA GRADOM

Predstavljena digitalna platforma Zviždač

Predstavljena digitalna platforma Zviždač
Dražen Tomić / Tomich Productions

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović predstavili su danas u Gradskoj upravi antikorupcijsku platformu “Zviždač“ namijenjenu zaštiti javnog interesa od nesavjesnog i nezakonitog upravljanja i raspolaganja javnim dobrima, kao i od nezakonitog rada službenika. Prijave pomažu u otkrivanju, istraživanju, sankcioniranju i suzbijanju nepravilnosti u sustavu.

„Ovo je još jedan naš korak u borbi protiv korupcije. Svojim djelovanjem smo do sada već pokazali da imamo nultu stopu tolerancije na korupciju u Gradu Zagrebu“, naglasio je gradonačelnik. “Prvi smo od javnopravnih tijela u Hrvatskoj koji ima ovakvu aplikaciju za podnošenje prijava u skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, a tu je i drugi kanal za podnošenje prijava koji omogućuje svim građanima da podnesu prijave o nepravilnostima u radu gradske uprave, ustanova i trgovačkih društava Grada Zagreba, anonimno i neanonimno, što je nadstandard u smislu da nije zakonska obveza“.

„Platformom se unaprjeđuje sustav za prijavljivanje nepravilnosti i podiže razina participacije građana u upravljanju Gradom“, rekao je gradonačelnik i dodao kako su osigurane organizacijske pretpostavke za postupanje po prijavama i kako je sve usklađeno sa zakonskom regulativom.

Predsjednik Skupštine Klisović je napomenuo kako je Platforma konkretan korak prema novom načinu upravljanja Zagrebom koji se bazira na učinkovitosti i transparentnosti.  „Sustav je razvijen koristeći tri „e“ ključna u upravi: ekonomičan je, efikasan i efektivan“.

Platforma ima dva glavna kanala za prijavljivanje nepravilnosti.

Prvi kanal je prijava nepravilnosti koje građani upućuju gradskom upravnom tijelu nadležnom za kontrolu rada gradske uprave, ustanova i trgovačkih društava Grada Zagreba. Prijave građana mogu biti anonimne i neanonimne, o čemu odlučuju sami građani prilikom podnošenja prijave.

Drugi kanal je unutarnje prijavljivanje nepravilnosti prema Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Prijavu o nepravilnostima može neanonimno podnijeti, od sada i putem aplikacije, svaki zaposlenik i osoba, koja je u svom radnom okruženju saznala za nepravilnosti u radu Gradske uprave i trgovačkih društava Grada Zagreba.

Digitalna platforma omogućava lakšu komunikaciju prijavitelja i gradskih tijela. Može se koristiti na svim vrstama uređaja (računalo, pametni telefon, tablet). Siguran je kanal komunikacije te je osigurana zaštićena komunikacija podnositelja prijave sa službenom osobom koja postupa po prijavi te potpuna zaštita identiteta prijavitelja.