Digitalna transformacija obrazovanja i znanosti uz SRCE

Digitalna transformacija obrazovanja i znanosti uz SRCE
Dražen Tomić / Tomich Productions

Danas Srce slavi svoj 51. rođendan, osnovano je 29. travnja 1971. u okrilju Sveučilišta u Zagrebu kao odgovor na potrebe akademske zajednice da se sustavnije i cjelovitije započne primjenom novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija u obrazovanju, znanosti, ali i u društvu općenito. Srce tako već 51 godinu gradi modernu e-infrastrukturu i razvija napredne digitalne usluge kojima stvara tehnološke temelje za moderno obrazovanje i međunarodno relevantna istraživanja.

Osim što omogućuje digitalnu transformaciju znanosti i visokog obrazovanja, Srce uvođenjem najnovijih tehnoloških rješenja utječe i na društvo općenito. Uz kontinuiranu suradnju sa svim dionicima u akademskoj i znanstvenoj zajednici Hrvatske, Srce proaktivnom suradnjom s međunarodnim institucijama i sudjelovanjem u međunarodnim projektima povezuje hrvatski istraživački i obrazovni prostor s europskim.

„Srce svojim djelovanjem, pokrivajući sve slojeve e-infrastrukture, predstavlja jedinstvenu ustanovu i to ne samo u sustavu znanosti i visokog obrazovanja i ne samo u Hrvatskoj. Jedinstvenost Srca podrazumijeva i brojnost uloga koje Srce planira i dalje uspješno

obnašati, a one su uloga pružatelja pouzdanih, sigurnih i krajnjim korisnicima lako dostupnih digitalnih usluga, uloga promotora i ambasadora primjene načela otvorene znanosti i otvorenog obrazovanja te uloga inovatora kroz tehnološke i servisne iskorake u

postojećim uslugama i uspostavljanju novih usluga. Nadogradnjom osnovnih slojeva e-infrastrukture računalnih i spremišnih resursa podatkovnim i informacijskim slojem te kontinuiranom edukacijom i podrškom korisnicima digitalnih usluga i sustava Srca, Srce i dalje radi i na učvršćivanju svoje uloge nezaobilaznog partnera čelnicima i upravama ustanova u digitalnoj transformaciji znanosti i visokog obrazovanja u RH omogućavanjem donošenja odluka temeljenih na podacima i informacijama“, istaknuo je ovim povodom ravnatelj Srca Ivan Marić.

Danas Srce u katalogu digitalnih usluga ima tridesetak javnih usluga, a uz to kontinuirano radi na uspostavi centara kompetencija, referalnih centara i stručnih skupina vezanih uz temeljne funkcije Srca. Pri čemu je uključenost zajednice u aktivnostima Srca neophodna. Svoju predvodničku ulogu u izgradnji napredne nacionalne e-infrastrukture Srce ne bi moglo ostvarivati da aktivno ne sluša i ne prati potrebe zajednice za koju radi.

Srce to ostvaruje svakodnevnim i neposrednim kontaktom s krajnjim korisnicima, ali i uspostavom modernih i transparentnih upravljačkih i organizacijskih struktura temeljnih sastavnica e-infrastrukture, koje omogućavaju aktivnu uključenost svih dionika, partnera i korisnika u planiranju, izgradnji i politici korištenja uslugama Srca.

Pojedinim uslugama Srca koriste se deseci, pa i stotine tisuća građana Hrvatske. Primjeri za to su sustav AAI@EduHr, s više od 920 000 elektroničkih identiteta evidentiranih u imenicima 232 ustanove koje su davatelji identiteta, te Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU), Informacijski sustav studentskih prava (ISSP) i Informacijski sustav akademskih kartica (ISAK) kojima se koristi cijela akademska zajednica - više od 140 000 studenata i više od 15 000 nastavnika i djelatnika visokih učilišta. Značajan je i sustav za e-učenje Merlin na kojem je otvoreno više od 30 000 e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanja, a koje održava više od 10 000 nastavnika za gotovo 90 000 studenata.

„Svi ovi rezultati kao i doprinos koji Srce ostvaruje u akademskoj i znanstvenoj zajednici ali i društvu općenito zasluga su zaposlenika Srca. Oni svojim predanim radom, stručnim  kompetencijama i znanjima predstavljaju ključ uspjeha Srca te omogućavaju dovođenje novih tehnologija u istraživački i obrazovni prostor i pouzdan i održiv rad e-infrastrukture i digitalnih usluga. Čestitam im naš zajednički 51. rođendan“ zaključio je ravnatelj Srca Ivan Marić.