Vrlo složen postupak izgradnje baznih postaja – ministarstvo ističe kako je HAKOM ključan

Vrlo složen postupak izgradnje baznih postaja – ministarstvo ističe kako je HAKOM ključan

Foto: Fotolia

Kako graditi bazne postaje, što je po pitanju građevine potrebno upitali smo nadležno ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i oni ističu da sukladno Zakonu o prostornom uređenju, jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) te županije i grad Zagreb, kao nositelji planiranja na svom području, određuju lokacije i druge uvjete gradnje antenskih stupova, prihvata i elektroničke komunikacijske infrastrukture, uz sudjelovanje i mišljenje HAKOM-a.

U navedenim postupcima odlučivanja o uređenju prostora, građani sudjeluju putem javnih rasprava koje se provode u postupku donošenja prostornih planova, ističu iz ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na izravan upit ICTbusiness.info.

Zakonom o elektroničkim komunikacijama određeno je da je HAKOM nacionalna regulatorna agencija za obavljanje regulatornih i inspekcijskih poslova u svezi elektroničkih komunikacija, kao javnopravno tijelo s javnim ovlastima koje utvrđuje posebne uvjete i izdaje potvrdu glavnog projekta za antenske stupove i prihvate.

Inače, investitori odnosno mobilni operateri moraju prijaviti početak građenja, osigurati stručni nadzor građenja te ishoditi uporabnu dozvolu, s obzirom da se radi o građevinama namijenjenima obavljanju djelatnosti. Ukoliko građevinski inspektor utvrdi da investitor ne posjeduje potvrđeni glavni projekt, ili ne posjeduje glavni projekt sa svim potrebnim izjavama projektanata o usklađenosti s prostornim planom ili postavlja antenski prihvat na zgradu koja nije postojeća u smislu Zakona o gradnji, obustavlja daljnje građenje te naređuje uklanjanje navedenih radova.

U slučajevima kad investitor (mobilni operater) ima potvrđeni glavni projekt ali započne koristiti građevinu bez uporabne dozvole, građevinska inspekcija podnosi protiv njega optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu.

Još iz kategorije

Tele2 Hrvatska ostvario snažan rast prihoda i ogroman skok dobiti

Tele2 Hrvatska ostvario snažan rast prihoda i ogroman skok dobiti

17.07.2019. komentiraj

Treći po veličini domaći telekom operator Tele2 Hrvatska ostvario je u prvih šest mjeseci ove godine 595 milijuna kruna prihoda uz rast od 12,1 posto. Istovremeno je dobit prije kamata, oporezivanja, amortizacije i deprecijacije (EBITDA) porasla 179 posto na 254 milijuna švedskih kruna.

A1 Hrvatska sasvim solidan u prvom polugodištu 2019. godine

A1 Hrvatska sasvim solidan u prvom polugodištu 2019. godine

16.07.2019. komentiraj

Drugi po veličini domaći telekom operater A1 Hrvatska u prvih šest mjeseci ove godine ostvario je 208,6 milijuna eura prihoda i rast od 1,4 posto. Istovremeno je ostvaren i rast dobiti prije kamata, oporezivanja, amortizacije i deprecijacije (EBITDA) od 6,8 posto na 66,6 milijuna eura.

HAKOM donio nove odluke značajne za korisnike elektroničkih komunikacijskih usluga

HAKOM donio nove odluke značajne za korisnike elektroničkih komunikacijskih usluga

12.07.2019. komentiraj

Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) na sjednici održanoj u petak, 12. srpnja donijelo je dvije odluke značajne za korisnike elektroničkih komunikacijskih usluga. Donesena je odluka o dodjeli dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra trgovačkom društvu Odašiljači i veze i to za multiplekse M1 i M2 na području Republike Hrvatske i L1 na lokalnim područjima.