HAKOM „zamrznuo“ spor H1 Telekoma i HT-a

HAKOM „zamrznuo“ spor H1 Telekoma i HT-a

Domaći telekomunikacijski regulator HAKOM reagirao je na zahtjev H1 Telekoma i donio odluku po kojem se zabranjuje se, do okončanja postupka, obustava veleprodajnih usluga koje HT pruža operatoru H1 Telekomu.

Kako stoji u rješenju HAKOM-a, H1 Telekom smatra da je HT postupio protivno odredbama standardnih ponuda jer H1 ima na dan 31. prosinca 2012. potraživanja prema HT-u visini od 27.819.539,68 kuna na ime naknade za kašnjenja u realizaciji veleprodajnih usluga.

U H1 Telekomu Ističu da je potraživanje HT-a prema njima, usko vezano uz njihovo potraživanje prema HT-u, jer se odnosi na iste veleprodajne usluge u  čijoj realizaciji su postojala značajna kašnjenja.

H1 Telekom od HAKOM-a traže žurno donošenje privremenog rješenja kojim se HT-u nalaže da odmah obustavi postupak prisilne naplate potraživanja pokrenut iz instrumenata osiguranja plaćanja, te kojim se HT-u zabranjuje obustava pružanja bilo koje veleprodajne usluge koju H1 Telekom koristi, do okončanja spora, što je HAKOM i učinio.

U rješenju HAKOM-a nadalje stoji da je 23. siječnja ove godine H1 je dostavio dopunu svojeg zahtjeva u kojoj pojašnjava da je HT na naplatu poslao iznos od 40,1 milijun kuna, pri čemu je od poslanih računa prethodno plaćeno 2,9 milijuna kuna, dok je 11,7 milijuna kuna unutar roka od 60 dana i za taj iznos se ne može aktivirati instrument osiguranja plaćanja. Uz dopunu zahtjeva H1 je priložio i specifikaciju dugovanja koja HT ima prema njima na temelju neplaćenih penala za kašnjenje, a koja specifikacija je HT-u dostavljena dana 22. siječnja ove godine.

Što se tiče prisilne naplate koju je pokrenuo HT, HAKOM je odlučio da u ovom trenutku ne može odlučiti o osnovanosti prvog dijela zahtjeva za privremenim rješenjem, u kojem se traži privremena obustava postupka prisilne naplate, jer je u odnosu na zaprimljene dokumente i činjenice potrebno najprije zatražiti očitovanje HT-a. Kako je već spomenuto HAKOM je u drugom dijelu odlučio da HT mora nastaviti pružati usluge H1 Telekomu.

Još iz kategorije

Optima Telekom ostvarila rast prihoda 1,5 posto i dobiti 19,9 posto u 2018

Optima Telekom ostvarila rast prihoda 1,5 posto i dobiti 19,9 posto u 2018

16.02.2019. komentiraj

Optima Telekom je u odnosu na prethodnu godinu ostvarila za 10,5 posto veći prihod, dok EBITDA (dobit prije poreza, kamata i amortizacije) prije jednokratnih stavki bilježi povećanje od 19,9 posto. Na razini četvrtog kvartala, u usporedbi s prethodnom godinom, Grupa Optima Telekom je poboljšala EBITDA-u prije jednokratnih stavaka za značajni 50,4 posto.

Ivan Bartulović imenovan članom Uprave za ljudske resurse HT-a

Ivan Bartulović imenovan članom Uprave za ljudske resurse HT-a

15.02.2019. komentiraj

Nadzorni odbor HT-a imenovao Ivana Bartulovića članom Uprave za ljudske resurse, na razdoblje od tri godine s početkom od 1. ožujka 2019. Ivan Bartulović dolazi iz A1 Grupe, gdje je od 2016. godine bio član Leadership tima i glavni direktor za ljudske potencijale i korporativne komunikacije za poslovne segmente u Hrvatskoj i Makedoniji.

Hrvatski Telekom zabilježio rast prihoda i dobiti 22,9 posto u 2018. uz dividendu od 10 kuna po dionici

Hrvatski Telekom zabilježio rast prihoda i dobiti 22,9 posto u 2018. uz dividendu od 10 kuna po dionici

15.02.2019. komentiraj

Najjači domaći telekom operator Hrvatski Telekom u prošloj poslovnoj godini ostvario je rast prihoda 0,4 posto na 7,783 milijardi kuna, bez učinka Crnogorskog Telekoma prihodi su rasli 0,6 posto. Istovremeno dobit prije kamata oporezivanja amortizacije i deprecijacije (EBITDA) iznosila je 3,186 milijardi kuna uz rast od 1,5 posto uz EBITDA maržu od 40,9 posto što je 0,5 postotnih poena više nego u 2017. godini.