HAKOM „zamrznuo“ spor H1 Telekoma i HT-a

HAKOM „zamrznuo“ spor H1 Telekoma i HT-a

Domaći telekomunikacijski regulator HAKOM reagirao je na zahtjev H1 Telekoma i donio odluku po kojem se zabranjuje se, do okončanja postupka, obustava veleprodajnih usluga koje HT pruža operatoru H1 Telekomu.

Kako stoji u rješenju HAKOM-a, H1 Telekom smatra da je HT postupio protivno odredbama standardnih ponuda jer H1 ima na dan 31. prosinca 2012. potraživanja prema HT-u visini od 27.819.539,68 kuna na ime naknade za kašnjenja u realizaciji veleprodajnih usluga.

U H1 Telekomu Ističu da je potraživanje HT-a prema njima, usko vezano uz njihovo potraživanje prema HT-u, jer se odnosi na iste veleprodajne usluge u  čijoj realizaciji su postojala značajna kašnjenja.

H1 Telekom od HAKOM-a traže žurno donošenje privremenog rješenja kojim se HT-u nalaže da odmah obustavi postupak prisilne naplate potraživanja pokrenut iz instrumenata osiguranja plaćanja, te kojim se HT-u zabranjuje obustava pružanja bilo koje veleprodajne usluge koju H1 Telekom koristi, do okončanja spora, što je HAKOM i učinio.

U rješenju HAKOM-a nadalje stoji da je 23. siječnja ove godine H1 je dostavio dopunu svojeg zahtjeva u kojoj pojašnjava da je HT na naplatu poslao iznos od 40,1 milijun kuna, pri čemu je od poslanih računa prethodno plaćeno 2,9 milijuna kuna, dok je 11,7 milijuna kuna unutar roka od 60 dana i za taj iznos se ne može aktivirati instrument osiguranja plaćanja. Uz dopunu zahtjeva H1 je priložio i specifikaciju dugovanja koja HT ima prema njima na temelju neplaćenih penala za kašnjenje, a koja specifikacija je HT-u dostavljena dana 22. siječnja ove godine.

Što se tiče prisilne naplate koju je pokrenuo HT, HAKOM je odlučio da u ovom trenutku ne može odlučiti o osnovanosti prvog dijela zahtjeva za privremenim rješenjem, u kojem se traži privremena obustava postupka prisilne naplate, jer je u odnosu na zaprimljene dokumente i činjenice potrebno najprije zatražiti očitovanje HT-a. Kako je već spomenuto HAKOM je u drugom dijelu odlučio da HT mora nastaviti pružati usluge H1 Telekomu.

Još iz kategorije

Grad Sveti Ivan Zelina uveo javni besplatni Internet kroz projekt WiFi4EU

Grad Sveti Ivan Zelina uveo javni besplatni Internet kroz projekt WiFi4EU

16.09.2019. komentiraj

Građani Svetog Ivana Zeline, turisti i posjetitelji od sada se mogu služiti besplatnim bežičnim internetom na nekoliko frekventnih lokacija na području grada. Za tu namjenu Grad Sveti Ivan Zelina je u sklopu Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih inicijativi „WIFI4EU“ kojeg je raspisala Europska komisija, osigurao bespovratna sredstva u iznosu od 15.000,00 eura.

SES pruža uslugu emitiranja u cloudu za isporuku medijskog sadržaja na Microsoft Azure platformi

SES pruža uslugu emitiranja u cloudu za isporuku medijskog sadržaja na Microsoft Azure platformi

16.09.2019. komentiraj

SES je kao rezultat sveobuhvatne suradnje s tvrtkom Microsoft najavio razvijanje usluge emitiranja u cloudu na Microsoft Azure platformi. Koristeći široki raspon mogućnosti cloud tehnologije i umjetne inteligencije Azure platforme, te svoju stručnost pružanja usluga za vodeće svjetske radio i televizijske (RTV) kao i medijske kuće, SES transformira isporuku medijskih usluga putem clouda.

Agencija za elektroničke medije sudjeluje u odlučivanju oko prodaje Tele2 Hrvatska

Agencija za elektroničke medije sudjeluje u odlučivanju oko prodaje Tele2 Hrvatska

13.09.2019. komentiraj

Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja uputila je molbu Agenciji za elektroničke medije za očitovanje u postupku koji se vodi po prijavi namjere koncentracije poduzetnika koja nastaje stjecanjem izravne kontrole poduzetnika Slovenia Broadband S.a.r.l. nad poduzetnikom Tele2. AEM će u okviru svoje nadležnosti i informacija koje ima sudjelovati u postupku koji vodi i u kojem odluku donosi AZTN, ističu iz Agencija za elektorničke medija na upit ICTbusiness.info.