HAKOM „zamrznuo“ spor H1 Telekoma i HT-a

HAKOM „zamrznuo“ spor H1 Telekoma i HT-a

Domaći telekomunikacijski regulator HAKOM reagirao je na zahtjev H1 Telekoma i donio odluku po kojem se zabranjuje se, do okončanja postupka, obustava veleprodajnih usluga koje HT pruža operatoru H1 Telekomu.

Kako stoji u rješenju HAKOM-a, H1 Telekom smatra da je HT postupio protivno odredbama standardnih ponuda jer H1 ima na dan 31. prosinca 2012. potraživanja prema HT-u visini od 27.819.539,68 kuna na ime naknade za kašnjenja u realizaciji veleprodajnih usluga.

U H1 Telekomu Ističu da je potraživanje HT-a prema njima, usko vezano uz njihovo potraživanje prema HT-u, jer se odnosi na iste veleprodajne usluge u  čijoj realizaciji su postojala značajna kašnjenja.

H1 Telekom od HAKOM-a traže žurno donošenje privremenog rješenja kojim se HT-u nalaže da odmah obustavi postupak prisilne naplate potraživanja pokrenut iz instrumenata osiguranja plaćanja, te kojim se HT-u zabranjuje obustava pružanja bilo koje veleprodajne usluge koju H1 Telekom koristi, do okončanja spora, što je HAKOM i učinio.

U rješenju HAKOM-a nadalje stoji da je 23. siječnja ove godine H1 je dostavio dopunu svojeg zahtjeva u kojoj pojašnjava da je HT na naplatu poslao iznos od 40,1 milijun kuna, pri čemu je od poslanih računa prethodno plaćeno 2,9 milijuna kuna, dok je 11,7 milijuna kuna unutar roka od 60 dana i za taj iznos se ne može aktivirati instrument osiguranja plaćanja. Uz dopunu zahtjeva H1 je priložio i specifikaciju dugovanja koja HT ima prema njima na temelju neplaćenih penala za kašnjenje, a koja specifikacija je HT-u dostavljena dana 22. siječnja ove godine.

Što se tiče prisilne naplate koju je pokrenuo HT, HAKOM je odlučio da u ovom trenutku ne može odlučiti o osnovanosti prvog dijela zahtjeva za privremenim rješenjem, u kojem se traži privremena obustava postupka prisilne naplate, jer je u odnosu na zaprimljene dokumente i činjenice potrebno najprije zatražiti očitovanje HT-a. Kako je već spomenuto HAKOM je u drugom dijelu odlučio da HT mora nastaviti pružati usluge H1 Telekomu.

Još iz kategorije

RF spektar za zemaljsku digitalnu televiziju na javnom natječaju

RF spektar za zemaljsku digitalnu televiziju na javnom natječaju

19.04.2019. komentiraj

Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) je na sjednici održanoj 18. travnja 2019. donijelo odluku o raspisivanju javnog natječaja za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u pojasu 470-694 MHz za pružanje usluge upravljanja trima elektroničkim komunikacijskim mrežama zemaljske digitalne televizije na području Republike Hrvatske. Riječ je o multipleksima M1, M2 i L1. Ponude na natječaj mogu se podnijeti HAKOM-u najkasnije do 14. lipnja 2019. do 10 sati po srednjoeuropskom vremenu, neovisno o načinu dostave ponude. Odluka o izdavanju dozvole donijet će se najkasnije do 12. srpnja 2019

A1 Hrvatska krenuo s NB IoT na području cijele Hrvatske

A1 Hrvatska krenuo s NB IoT na području cijele Hrvatske

18.04.2019. komentiraj

A1 Hrvatska prvi je i jedini pružatelj NB IoT rješenja odnosno mreže koja je dostupna na području cijele Republike Hrvatske, pohvalili su se iz drugo po veličini domaćeg telekoma na događanju pod imenom Dan pametnih rješenja predstavljajući novu ponudu pod imenom A1 NB IoT.

Swisscom uz Ericssonovu pomoć pokrenuo prvu komercijalnu 5G mrežu

Swisscom uz Ericssonovu pomoć pokrenuo prvu komercijalnu 5G mrežu

18.04.2019. komentiraj

Proizvođač telekom opreme Ericsson i Swisscom, najveći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Švicarskoj, pokrenuli su prvu veliku komercijalnu 5G mrežu u Europi kako bi podržali pametne mobilne telefone koji su dostupni na tržištu. Pokretanje 5G mreže također otvara vrata otkrivanju novih prilika u Internetu stvari (IoT) i industriji 4.0.