A1 Hrvatska traži od HAKOM-a regulaciju PayTV tržišta radi fer tržišnog natjecanja

A1 Hrvatska traži od HAKOM-a regulaciju PayTV tržišta radi fer tržišnog natjecanja

Foto: Dražen Tomić / Tomich Productions

A1 Hrvatska pozdravlja svaku odluku kojom se ispituje učinak pojedinih koncentracija na tržištu elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj, tvrde u drugom po veličini domaćem telekomu na izravan upit ICTbusiness.info vezano uz nastavak priče oko koncentracije na telekom tržištu odnosno HT-ove kupnje EVO TV-a od Hrvatske pošte odnosno kupnje tvrtke kćeri HP Produkcija.

„Trenutačnom dominacijom HT-a situacija na tržištu vraćena je na početak liberalizacije. Na neprimjereno visok tržišni udjel HT-a ukazuje i Europska komisija u svojim posljednjem izvješću o DESI indeksu (Indeks digitalnoga gospodarstva i društva za 2018., izvješće za Hrvatsku)“, tvrde u A1 Hrvatska. A1 Hrvatska smatra da je HAKOM u svojem privremenom rješenju pravilno detektirao sve negativne posljedice koje mogu nastati na Pay TV tržištu. Prema mišljenju A1 Hrvatska udio HT grupe ovom bi akvizicijom narastao na 66 posto, što bi negativno utjecalo na razvoj tržišnog natjecanja.

„A1 Hrvatska je kao i uvijek zainteresirana za nove akvizicije koje pridonose daljnjoj liberalizaciji tržišta elektroničkih komunikacija. U slučaju da se odobri HT-ova kupnja EvoTV-a, trebala bi biti uvjetovana prethodnom regulacijom Pay TV tržišta od strane HAKOM-a tako da se omogući svima fair tržišno natjecanje“, zaključuju u A1 Hrvatska.

Podsjetimo, najjači domaći telekom operater Hrvatski Telekom objavio je krajem studenog prošle godine da je kupio EVO TV od Hrvatske pošte odnosno kupio je njihovu tvrtki kćer HP Produkcija. Iako u HT-u ne žele govoriti o vrijednosti transakcije oni su tako kupili tvrtku koja ima koncesiju za zemaljsku televiziju DVB-T i ukupno 71 tisuću korisnika.

Vrijednost poslovanja HP Produkcije je u prošloj poslovnoj godini za koju postoje rezultati odnosno 2017. godini iznose oko 57 milijuna kuna, što je različito od prijavljenih putem godišnjeg izvješća jer je dio poslovanja išao preko Hrvatske pošte. Do tih se 57 milijuna kuna prihoda došlo kroz konsolidaciju poslovanja i vraćanje dijela koji je išao preko Hrvatske pošte. U prošloj godini prema službenom izvješću objavljenom u godišnjem registru stoji kako je HP Produkcija prošlu godinu zaključila s 32 milijuna kuna prihoda uz maleni pad u odnosu na godinu dana ranije kada su prihodi bili 33,6 milijuna kuna.

Nakon toga je trebalo čekati dopuštenje HAKOM-a koje je došlo početkom siječnja, a tek je objavljeno prije dva dana.

Kako smo već pisali domaći telekomunikacijski regulator HAKOM očekivano je objavio privremeno rješenje u kojem je zaustavio nastavak, odnosno završetak preuzimanja tvrtke kćeri Hrvatske pošte HP Produkcija odnosno branda EVO TV od strane najjačeg domaćeg telekomunikacijskog operatera. Pritom je poslan i javni poziv na očitovanje na koje je moguće poslati svoje komentare do kraja siječnja ove godine.

HT je kupnjom tvrtke HP produkcija odnosno branda EVO TV trebao preuzeti njihovu DVB-T uslugu odnosno digitalno zemaljsko emitiranje TV signala i to dodati svojem postojećem portfelju usluga televizije koju nudi pod brandom MaxTV.

Iako su u tom privremenom mišljenju izbačeni dijelovi te je ono kao takvo ipak šturo jer nedostaju neke brojke o poslovanju aktera uključenih u ovo preuzimanje vidljivo je kako se HAKOM na to odlučio iz nekoliko razloga. Ipak prije toga treba istaknuti kako je istovremeno poslao i Javni poziv za dostavu mišljenja na zajedničku prijavu koncentracije Hrvatskog Telekoma d.d. i HP-Hrvatske pošte d.d. u vidu stjecanja 100% udjela u temeljnom kapitalu HP Produkcije d.o.o. od strane Hrvatskog Telekoma d.d.

Hrvatski Telekom d.d. (HT) i HP-Hrvatska pošta d.d. (HP) su, sukladno članku 68. stavku 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama, dostavili 27. studenog 2018. zajedničku prijavu koncentracije u vidu stjecanja 100% udjela u temeljnom kapitalu društva HP Produkcija d.o.o. (HPP) od strane HT-a. Temeljem navedenog zahtjeva HAKOM je 4. siječnja 2019. donio privremeno rješenje (KLASA: UP/I-344-01/18-08/02; URBROJ: 376-11-19-11) kojim je ocijenio da bi koncentracija HT-a i HPP-a mogla imati značajan učinak na tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu te da se do okončanja postupaka privremeno zabranjuje HT-u i HP-u poduzimanje radnji u cilju dovršetka koncentracije.

Što se tiče Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja AZTN je 26. studenoga prošle godine zaprimio podnesak od poduzetnika A1 Hrvatska, vezan uz koncentraciju koja uključuje HT-ovo preuzimanje tvrtke kćeri Hrvatske pošte HP Produkcija koja upravlja EVO TV-om. Taj podnesak AZTN  smatra inicijativom za pokretanje postupka po službenoj dužnosti i o toj inicijativi će odlučiti meritorno u propisanom zakonskom roku od dana zaprimanja inicijative (članak 38. stavak 5. ZZTN-a) odnosno najkasnije u roku od 6 mjeseci.

AZTN posebno naglašava kako još nije pokrenuo postupak ocjene predmetne koncentracije, već trenutno samo razmatra inicijativu A1 i o toj inicijativi može odlučiti na dva načina i to prvi da može pokrenuti postupak samo ako su ispunjeni uvjeti iz članka 17. ZZTN-a,  ili ako utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 17. ZZTN-a, inicijativa podnositelja će se odbaciti. O odluci AZTN-a o predmetnoj inicijativi, AZTN će promptno obavijestiti javnost nakon njenog donošenja i objaviti ju na svojim mrežnim stranicama.

Još iz kategorije

Suradnja za razvoj širokopojasnog pristupa u ruralnim područjima Hrvatske

Suradnja za razvoj širokopojasnog pristupa u ruralnim područjima Hrvatske

24.04.2019. komentiraj

Ericsson Nikola Tesla i tvrtka RUNE Crow potpisali su ugovor vezan uz implementaciju pristupa širokopojasne svjetlovodne mreže u ruralnim područjima Istarske i Primorsko-goranske županije. Rural Network Project (RUNE) je prvi i u ovom trenutku jedini međunarodni projekt na razini Europe kojim se povezuje teritorij više zemalja članica putem jedinstvene prekogranične svjetlovodne mreže. Izgradnjom mreže u ruralnim područjima koja trenutno nisu pokrivena svjetlovodnom infrastrukturom i gdje ne postoji komercijalni interes postojećih davatelja internetskih usluga,

Tele2 Hrvatska u prvom kvartalu ostvario rast prihoda 9,7 posto, dobit uzletila 3,6 puta

Tele2 Hrvatska u prvom kvartalu ostvario rast prihoda 9,7 posto, dobit uzletila 3,6 puta

24.04.2019. komentiraj

Poslovni rezultati trećeg po veličini domaći telekom operatora Tele2 Hrvatska za prvi kvartal 2019. godine pokazuju nastavak pozitivnih trendova jer je prihod  porastao 9,7 posto na 475 milijuna švedskih kruna. Istovremeno je dobit prije kamata, oporezivanja, amortizacije i deprecijacije (EBITDA) porasla čak 3,6 puta(360 posto) na 199 milijuna švedskih kruna na kraju prvog tromjesečja ove godine.

Nepovratna promjena na telekom tržištu

Nepovratna promjena na telekom tržištu

23.04.2019. komentiraj

Telekomunikacijska industrija nalazi se na prekretnici, promjena koja dolazi je 5G koja će rezultirati velikim korisničkim zahtjevima za brzim pristupom internetu koji će tada korisnici stalno očekivati. Tako nešto neće biti nimalo jednostavno ispuniti jer je riječ o sasvim novoj paradigmi mobilnog pristupa internetu koji može biti iskorišten i za pokrivanje područje gdje optika jednostavno za telekome nije isplativa.