Rezultati pretraživanja za autora: Chris Sharp

Predviđanja za 2023. o tehnologiji i data centrima

Predviđanja za 2023. o tehnologiji i data centrima

Predviđanje budućnosti je teško. Još je teže predvidjeti budućnost tehnologije. Tehnologija - po dizajnu - razvija se tako brzo, često kao odgovor na naše stalno promjenjive potrebe kao vrste. Primjerice, prije svega nekoliko godina kvaliteta strojnih prijevoda teksta bila je znatno lošija od kvalitete prijevoda koji je izradio profesionalni prevoditelj - danas je laiku ta razlika u mnogim slučajevima jedva vidljiva.