Ericsson Nikola Tesla bilježi rast prihoda i dobiti u 2018. godini

Ericsson Nikola Tesla bilježi rast prihoda i dobiti u 2018. godini

Foto: Dražen Tomić / Tomich Productions

Unatoč izuzetno zahtjevnoj poslovnoj godini, Ericsson Nikola Tesla Grupa ostvarila je u 2018. godini prihode od prodaje u iznosu od 1.558,2 milijuna kuna, 5,2 posto više u odnosu na prethodnu godinu, istaknula je predstavljajući poslovne rezultate Gordana Kovačević, predsjednica Uprave Ericsson Nikole Tesle te dodala kako i svi ostali ključni pokazatelji poslovanja također bilježe porast.

Bruto dobit bilježi porast od 7 posto dok je operativna dobit veća čak 56,3 posto. Snažan porast operativne dobiti rezultat je veće bruto dobiti, manjih prodajnih i administrativnih troškova te projekata koji su realizirani sukladno Zakonu o poticanju ulaganja. Neto dobit veća je 67,4 posto te iznosi 113,6 milijuna kuna. Kraj godine zaključili su sa zdravom bilancom i udjelom vlastitog kapitala u ukupnoj imovini od 36,3 posto. Ostvaren je i pozitivan novčani tok od poslovnih aktivnosti ponajprije kao rezultat proaktivne naplate potraživanja od kupaca. Ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu krajem godine iznose 236,3 milijuna kuna. Učinkovitost obrtnog kapitala Grupe mjerena u danima vezivanja obrtnih sredstava iznosi 34 dana, a ako isključimo usluge za Ericsson učinkovitost obrtnog kapitala iznosi 87 dana. Stopa konverzije novca je 38,9 posto.

Prodaja u segmentu Mreža iznosi 939,8 milijuna kuna (2017.: 739,3 milijuna kuna), u segmentu Digitalnih usluga 439,8 milijuna kuna (2017.: 559,6 milijuna kuna), u segmentu Usluga upravljanja 177,1 milijuna kuna (2017.: 178,9 milijuna kuna), a u novom segmentu Poslovanje u nastajanju i ostalo 1,4 milijuna kuna (2017.: 3,8 milijuna kuna).

Bruto dobit iznosi 161,4 milijuna kuna (2017.: 150,9 milijuna kuna), što je 7 posto više u odnosu na prethodnu godinu kao rezultat većih prihoda od prodaje, poslovne učinkovitosti i smanjenja troškova te manjeg utjecaja negativnih tečajnih razlika. Bruto marža bilježi blagi porast na 10,4 posto (2017.: 10,2 posto).

Operativna dobit veća je 56,3 posto u odnosu na prethodnu godinu te iznosi 118,3 milijuna kuna (2017.: 75,7 milijuna kuna), kao rezultat veće bruto dobiti, manjih prodajnih i administrativnih troškova te projekata koji su realizirani sukladno Zakonu o poticanju ulaganja.

Dobit prije oporezivanja veća je 65,2 posto u odnosu na prethodnu godinu te iznosi 120,6 milijuna kuna (2017.: 73 milijuna kuna). Neto dobit veća je 67,4 posto u odnosu na prethodnu godinu te iznosi 113,6 milijuna kuna (2017.: 67,9 milijuna kuna). Povrat od prodaje (ROS) iznosi 7,3 posto (2017: 4,6 posto).

Domaće tržište zabilježilo je značajan rast prihoda od prodaje kao rezultat ulaganja operatora u modernizaciju mobilnih mreža i projekte digitalne transformacije, dok izvozna tržišta bilježe niže prihode od prodaje zbog manjeg broja projekata modernizacije mreža te izazovnog ekonomskog i političkog okruženja na pojedinim tržištima. Ericssonovo tržište kontinuirano bilježi solidan rast te doprinosi financijskoj stabilnosti cjelokupnog poslovanja. Udio izvoza u ukupnim prihodima od prodaje Grupe je 65 posto.

„Protekla je godina u poslovnom i tehnološkom smislu bila dinamična, puna izazova, ali i važnih postignuća. U 2018. godini ICT industrija se snažno fokusirala na modernizaciju mobilnih mreža i pripremu za nadolazeću 5G tehnologiju, a taj trend će se još intenzivnije nastaviti i u budućem razdoblju. Prateći globalne trendove i zahtjeve domaćeg tržišta, u ožujku 2018. godine prvi u Hrvatskoj demonstrirali smo mogućnosti koje nudi 5G tehnologija i to samo mjesec dana nakon Svjetskog kongresa mobilnih tehnologija u Barceloni. Također, tijekom ljetnih mjeseci podržali smo vodeće hrvatske operatore, Hrvatski Telekom i A1 Hrvatska u njihovom predstavljanju funkcionalnosti 5G u stvarnom okruženju s naglaskom na usluge krajnjim korisnicima. U neoperatorskom segmentu nastavili smo surađivati s brojnim kupcima u tijelima državne uprave prije svega u području eZdravstva, zemljišnih knjiga i katastra te na implementaciji projekta nadzora državne granice“, ističe Gordana Kovačević.

Na tržištima Jugoistočne Europe kontinuirani fokus na potrebe kupaca rezultirao je potpisivanjem nekoliko novih ugovora u operatorskom segmentu, prvenstveno u području održavanja i modernizacije radijskog dijela mreže. Tu je i nastavak dobre suradnje s operatorima HT Mostarom, Crnogorskim Telekomom i Ipkom. Također, otvorili su ured u Mostaru kako bismo efikasnije podržali naše kupce te smo sa Sveučilištem u Mostaru potpisali sporazum o suradnji u ICT području i znanstveno-istraživačkoj djelatnosti.

„Na tržištu Zajednice Neovisnih Država svojim se značajem i utjecajem na poslovanje izdvaja projekt informatizacije zdravstvenog sustava u Kazahstanu. U 2018. godini isporučeno je najnovije eHealth softversko rješenje za modernizaciju zdravstvenog sektora. Nastavljamo raditi s Ministarstvom zdravstva Republike Kazahstan u okviru pilot implementacije elektroničkih zdravstvenih putovnica. U operatorskom segmentu istaknula bih aktivnosti na izgradnji i modernizaciji mobilnih mreža s beCloudom (Bjelorusija), Ucomom (Armenija ) i IDC-om (Moldova)“, objašnjava Gordana Kovačević.

Poslovanje na Ericssonovom tržištu bilježi kontinuirani rast. Razvojno-istraživački centar Ericssona Nikole Tesle trenutno zapošljava oko 1.400 od ukupno 3.200 stručnjaka koliko ih radi u našoj Grupi te je najveći razvojno- istraživački centar u Hrvatskoj. Centar je usmjeren na širenje odgovornosti u području 5G, jačanje kompetencija i transfer tehnologija. Proteklih godina najveći rast poslova i odgovornosti dogodio se u radijskom dijelu, na razvoju 3G/4G/5G funkcionalnosti koji su važni za Ericssonove strateške planove unutar segmenta Mreža. Sukladno dobivanju novih odgovornosti od globalnog Ericssona, kompanija je u 2018. godini uz širenje razvojno-istraživačkih aktivnosti u Zagrebu i Splitu otvorila i ured u Osijeku. Zahvaljujući upravo razvojno-istraživačkim aktivnostima te radu ekspertnih centara za usluge kupcima u području Mreža i Digitalnih servisa, Ericsson Nikola Tesla je dugogodišnji vodeći hrvatski izvoznik znanja.

Uz tržišne i znanstveno istraživačke aktivnosti, Ericsson Nikola Tesla njeguje dugogodišnju suradnju s obrazovnom i akademskom zajednicom s ciljem povećanja interesa mladih za STEM područje. Primjer dobre prakse i jedan od najuspješnijih projekata povezivanja obrazovanja i gospodarstva je Ljetni kamp Ericssona Nikole Tesle kojeg je kompanija pokrenula u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu 2001. godine. Na prošlogodišnjem Ljetnom kampu sudjelovalo je 57 studenata sa 16 različitih fakulteta iz Hrvatske i inozemstva. Oni su, uz pomoć mentora, timski radili na projektima u područjima: loT, 5G tehnologije, strojnog učenja, radijskih mreža i alata za brži razvoj i testiranje softvera. Nadalje, u okviru Ericsson ONE globalne platforme za inovacije, nastavljamo rad na projektima u području analitike i IoT-a s ciljem osiguranja novih područja za poslovni rast.

„Kao društveno odgovoran poduzetnik posebnu pozornost posvećujemo održivom poslovanju. Jedan od primjera je više od 73 milijuna kuna vrijedan projekt energetske obnove naših postrojenja i zgrada, sufinanciran sredstvima EU iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. po pozivu “Povećanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama”, za koji nam je odobreno maksimalnih 20 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Nakon završetka tog projekta, do kraja 2020. godine, kompanija će ostvariti godišnje uštede energije od preko 4,6 milijuna kWh te istodobno smanjiti emisiju CO2 za gotovo 1400 tona. Također, Ericsson Nikola Tesla je, u okviru europskog LIFE Clim’Foot projekta, završenog krajem 2018. godine, kao jedina privatna kompanija u Hrvatskoj izračunala svoj ugljikov otisak i na temelju te analize napravila odgovarajući plan smanjenja vlastitog utjecaja na okoliš te poduzela niz aktivnosti“, ističe Gordana Kovačević.

Na domaćem tržištu prihodi od prodaje iznose 372,6 milijuna kuna (2017: 276,6 milijuna kuna) i veći su 34,7 posto u odnosu na prethodnu godinu. Sa strateškim partnerom A1 Hrvatska fokusirali su se na realizaciju višegodišnjeg okvirnog ugovora koji obuhvaća modernizaciju i proširenje radijske pristupne mreže koristeći najnovije proizvode iz Ericssonovog portfelja. A1 je u srpnju u Zagrebu, koristeći Ericssonovu opremu, demonstrirao potpuno funkcionalnu 5G tehnologiju postižući brzine prijenosa podataka od preko 20 Gbit/s u stvarnom okruženju. Istodobno, uz rekordne brzine prijenosa prikazana su četiri primjera kako će 5G tehnologija olakšati život građanima u području medicine, prometa, gaminga i video streaminga.

Također, nastavljena je i suradnja u područjima jezgrene mreže te transportne telekom mreže što doprinosi povećanoj kvaliteti, kao i novim uslugama za krajnje korisnike. Glavne aktivnosti s operatorom Hrvatski Telekom (HT) tijekom 2018. godine obuhvaćale su modernizaciju radijske pristupne mreže. Do kraja godine u potpunosti su modernizirane mreže u gradu Zagrebu, Zagrebačkoj županiji i Istri, a modernizacija mreže nastavit će se i tijekom 2019. godine. Konačni rezultat ovog projekta koji obuhvaća modernizaciju infrastrukture, transportnih kapaciteta i radijske opreme bit će zamjena svih postojećih baznih stanica kako bi Hrvatski Telekom bio spreman ponuditi korisnicima gigabitni mobilni Internet te implementirati 5G tehnologiju čim se dodijeli potreban radiofrekvencijski spektar.

Krajem 2018. godine mobilna mreža Hrvatskog Telekom osvojila je certifikat ‘P3 – Best in Test’ za najbolju mobilnu mrežu u Hrvatskoj. HT je zabilježio 948 bodova od mogućih 1000 što je najbolji rezultat od kad P3 obavlja mjerenja u Hrvatskoj te svrstava HT mrežu među najbolje mreže u svijetu.

S mobilnim operatorom Tele2 radili su na povećanju kapaciteta govorne jezgrene mreže s naglaskom na povećanje kapaciteta registra 4G korisnika te smo ugovorili proširenje mikrovalne transportne mreže. Također nastavili smo pružati usluge podrške za govornu jezgrenu mrežu.

Na području ICT rješenja za Industriju i društvo nastavljene su aktivnosti na implementaciji i nadogradnji Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra. Nastavlja se projekt nadogradnje centralnog zdravstvenog sustava Republike Hrvatske (CEZIH). S Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske potpisan je Ugovor za nastavak implementacije sustava nadzora državne granice prema Bosni i Hercegovini. Također, potpisan je ugovor za održavanje i nadogradnju sustava 112 u Republici Hrvatskoj.

Uspješno je završen projekt izgradnje IT sustava za cjenovne blokove koji je implementiran u postojeći informacijski sustav tržišta nekretnina Ministarstva graditeljstva. U završnoj su, kako tvrde, fazi implementacije Centralnog upravljačkog sustava za bolnice. Nastavlja se informatizacija IT rješenja u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED-u).

Na izvoznim tržištima i to bez Ericssonova tržišta prihodi od prodaje niži su 17,7 posto u odnosu na prethodnu godinu te iznose 229,8 milijuna kuna. Na tržištima Jugoistočne Europe što uključuje tržišta poput Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Kosova prihodi od prodaje iznose 121,8 milijuna kuna, što je smanjenje od 10,6 posto u odnosu na prethodnu godinu. Najveće izazove imamo na tržištu Bosne i Hercegovine zbog nepovoljne gospodarske i političke situacije. Ujedno, BH Telecom je višegodišnji ugovor za modernizaciju i proširenje radio pristupne mreže kao i uvođenje LTE-a dodijelio drugom dobavljaču.

Treba istaknuti nastavak dobre suradnje s operatorima HT Mostar, Crnogorski Telekom i Ipko na modernizaciji i održavanju telekomunikacijskih mreža. Krajem 2018. godine sa Crnogorskim Telekomom potpisan je trogodišnji ugovor u vrijednosti 50 milijuna kuna za proširenje radio pristupne i jezgrene mreže. Potpisani su i ugovori za održavanje i nadogradnju sustava 112 u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Na tržištu Zajednice Neovisnih Država prihodi od prodaje iznose 108 milijuna kuna, što je smanjenje od 24,4 posto u odnosu na prethodnu godinu zbog manjeg broja novih projekata modernizacije mreža. Glavne aktivnosti su na izgradnji LTE mreža s operatorima beCloud (Bjelorusija) i IDC (Moldova) te modernizaciji mobilne mreže operatora Ucom (Armenija). Također, nastavljene su aktivnosti na kompleksnom projektu informatizacije zdravstvenog sustava u Kazahstanu u suradnji s Ministarstvom zdravstva Republike Kazahstan.

Na Ericssonovom tržištu ostvareno je 955,8 milijuna kuna prihoda od prodaje, što je porast od 3,2 posto u odnosu na prethodnu godinu. Doprinos kompanije Ericsson Nikola Tesla Servisi, kompanije kćeri Ericssona Nikole Tesle, prihodima u ovom tržišnom segmentu iznosi 178 milijuna kuna.

Centar za istraživanje i razvoj (R&D) Ericssona Nikole Tesle dobio je dodatne odgovornosti za razvoj pete generacije mrežnih sustava. Krajem godine zaključen je projekt transfera znanja i tehnologije važnih za strateške razvojne planove unutar segmenta Mreža. U području upravljanja korisničkim podacima uspješno se radi na razvoju telekomunikacijskih čvorova. Moderniziran je čvor identifikacijskog registra opreme te je započeo rad na 5G CUDB čvorovima. Završen je transfer odgovornosti za UDM mrežnu integraciju i verifikaciju. Za razvojnu jedinicu Oblak radimo na verifikaciji i provjeri kvalitete HDS proizvoda i NFVi rješenja. Naši stručnjaci također rade na virtualizacijskim projektima za MSC (Mobile Switching Centre), HLR (Home Location Register) te EIR (Equipment Identification Register) za niz kupaca. Godina je zaključena s izvrsnim rezultatima našeg R&D centra.

Ericsson ONE centralno je mjesto i platforma za njegovanje inovativne kulture, poticanje inovacija, te potporu implementaciji i komercijalizaciji inovativnih ideja. Kompanija Ericsson Nikola Tesla značajno doprinosi Ericsson ONE platformi svojim bogatim iskustvom u području inovacija, kompetencijama zaposlenika te rješenjima. Glavna područja djelovanja obuhvaćaju 5G, analitiku i IoT te monetizaciju rješenja baziranih na spomenutim tehnologijama.

Stručnjaci Centra za usluge i rješenja za Mreže, osim na ugovorima Ericssona Nikole Tesle, radili su na projektima za potrebe globalnih kupaca u Austriji, Švicarskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Južnoafričkoj Republici, Gani, Indoneziji, Maleziji, Južnoj Koreji, Bangladešu i drugdje. Radi se o složenim poslovima stručne analize, kreiranja novih inovativnih rješenja, optimizacije i nadogradnje postojećih mreža te konzultantskim uslugama. Nastavljen je rad na razvoju i implementaciji softverskih alata za upravljanje i optimizaciju mobilnih mreža.

Stručnjaci Centra za usluge i rješenja iz područja Digitalnih servisa i Operacija radili su na projektima za potrebe kupaca u Austriji, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Japanu, Francuskoj, Nizozemskoj, Irskoj, Švicarskoj, Slovačkoj, Italiji, Luksemburgu, Španjolskoj, Mađarskoj, Sloveniji, Srbiji, Poljskoj, Rusiji, Turskoj i drugdje. Riječ je o najsloženijim projektima uvođenja 5G tehnologije, sustava operativne i poslovne podrške, kao i brojnim projektima uvođenja jezgrenih rješenja u oblaku.

Naši timovi koji rade u jedinicama za Informacijsku tehnologiju i usluge inženjeringa te Industriju i društvo postižu kvalitetne rezultate na projektima upravljanja testnim okolinama, upravljanja IT operacijama, IoT platformi te povezanom urbanom prometu.

Ericsson Nikola Tesla Servisi uspješno su realizirali usluge nadzora, održavanja i izgradnje telekomunikacijske mreže Hrvatskog Telekoma. U 2018. godini realizirani su ključni projekti iz područja fiksne infrastrukture (premašeni planovi za cijelu godinu) te modernizacije mobilne infrastrukture.

 

Još iz kategorije

Huawei u pregovorima s Android trgovinom aplikacija Aptoide kao zamjena za Google Play Store

Huawei u pregovorima s Android trgovinom aplikacija Aptoide kao zamjena za Google Play Store

25.05.2019. komentiraj

Huawei nije gubio vrijeme, odmah po objavi da će ostati bez licence za Android, zbog odluke Googlea, krenulo se s razmatranjem mogućnosti u bližoj i daljoj budućnosti. A jedna od njih jest pronalazak alternative za Google Play Store i najčešće se spominje upravo Aptoid.

ZTE lansirao svoj prvi cybersigurnosni laboratorij u Europi

ZTE lansirao svoj prvi cybersigurnosni laboratorij u Europi

25.05.2019. komentiraj

Kineski ZTE jedna je od najvećih žrtava politike Donalda Trumpa o zabrani poslovanja na području Sjedinjenih Američkih Država, ali to kompaniju ne sprečava da posluje u Europi, što potvrđuje pokretanje prvog laboratorija za kibernetičku sigurnost na Starom kontinentu.

Sony prestaje s prodajom mobitela u SAD-u

Sony prestaje s prodajom mobitela u SAD-u

24.05.2019. komentiraj

Sony se odlučio promijeniti poslovnu strategiju po pitanju pametnih telefona pa napušta tržište Sjedinjenih Američkih Država, u kojima je kroz posljednjih godinu dana zabilježio 879,5 milijuna američkih dolara minusa te prodao svega 6,5 milijuna uređaja.