Chrome, Firefox, Microsoft Edge - koji jede najviše memorije?

Chrome, Firefox, Microsoft Edge - koji jede najviše memorije?

Gaming kompanija Corsair prije nekoliko godina napravila je reklamu u kojoj muškarac s Google Chrome majicom pohlepno jede cijeli tanjur kolačića oblikovanih kao RAM (radna memorija) dok drugi odjeven u Adobe Photoshop majicu uzme jedan griz. Bio je to zanimljiv prikaz situacije u kojoj internetski preglednik “jede“ toliko memorije.

Naravno, reklama ne pruža cijeli kontekst iako jasno ukazuje na problem. Zato je zanimljivo periodično pratiti situaciju na tom području, ne samo za Chrome već i druge najjače browsere na tržištu. Dapače, posljednje takvo istraživanje, provedeno na Tom's Guide, pokazuje da Chrome nije prvi "gutač memorije". Ta čast pripada Firefoxu.

Kako bi se što bolje provjerio utrošak memorije, na svakom od testiranih preglednika (Chrome, Firefox i Edge) otvoreno je deset tabova sa stranicama koje se često koriste, potom ih je dodano još deset, zatim još 40 da bi ih bilo 60 i kao ultimativni test otvorena su dva prozora s po 20 tabova.

Na deset tabova najviše memorije trošio je Firefox (995MB), zatim Chrome (952MB) i na kraju Edge (873MB). Na 20 tabova primat preuzima Chrome (1,8GB), slijedi Firefox (1,6GB) i na kraju ponovno Edge (1,4GB). U situaciji sa 60 otvorenih tabova najviše je trošio Firefox (3,9GB), potom Chrome (3,7GB) i najmanje Edge (2,9GB).

Tijekom zahtjevnog testa s dva prozora po 20 tabova još je jednom Firefox "jeo" najviše memorije (3GB), slijedio je Chrome (2,8GB) i potom Edge (2,5GB).

Zaključak cijele priče jest da Microsoft radi najbolji posao po pitanju optimizacije web stranica, ali to ne znači i da je najbolji jer svaki browser uz taj segment, mora bez problema pokretati dodatke i paziti na sigurnost korisnika. A taj dio nije testiran. Bar ne na Tom's Guide.

Iako, stručnjaci će reći da već samo "ponašanje" s tabovima daje jasniju sliku i oko općenitog utroška radne memorije.