Ukupna vrijednost javne nabave u 2021. godini iznosi 57,234 milijardi kuna bez PDV-a

Ukupna vrijednost objavljenih ugovora i okvirnih sporazuma u 2021. godini iznosi 46.631.660.140 kuna bez PDV-a, vrijednost evidentirane jednostavne nabave iznosi 10.547.572.437 kuna bez PDV-a (iznos temeljen na unosu dodatnih podataka u EOJN-u od strane obveznika javne nabave), a vrijednost nabave za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava iznosi 55.184.294 kuna, pokazuje najnovija analiza Tenderi.hr.

Udio vrijednosti jednostavne nabave u 2021. u ukupnoj vrijednosti javne nabave je 18,43 posto. Uspoređujući udio jednostavne nabave u ukupnoj vrijednosti javne nabave u proteklim godinama razvidno je da je manja za 1,57 posto. U 2020. i u 2019. udio jednostavne nabave u ukupnoj vrijednosti javne nabave bio je 20 posto.

U 2021. godini objavljena su ukupno 27.253 ugovora u ukupnoj vrijednosti od 46.631.660.140 kuna bez PDV-a. Uspoređujući podatke o ukupnom broju sklopljenih ugovora u 2021. godini s brojem sklopljenih ugovora u 2020. godini (22.947) razvidno je da je broj ukupno sklopljenih ugovora u 2021. godini veći za 18,76 posto. Javni naručitelji sklopili su 20,94 posto ugovora više, dok su sektorski naručitelji sklopili 1,44 posto ugovora više nego u 2020. godini.

Uspoređujući podatke o broju sklopljenih ugovora o javnoj nabavi robe u 2021. s podacima o broju sklopljenih ugovora o javnoj nabavi robe u 2020. (14.863) razvidno je da je broj sklopljenih ugovora o javnoj nabavi robe u 2021. veći za 21,06 posto. Broj ugovora o javnoj nabavi radova veći je za 3,18 posto (u 2020. objavljeno je 3.423 ugovora), a i broj sklopljenih ugovora o javnim uslugama veći je za 22,87 posto (u 2020. bilo je objavljeno 4.661 ugovora).

Javne nabave u 2021. godini u Hrvatskoj

Vrsta naručitelja

Broj ugovora

%

Vrijednost nabave

%

Javni naručitelji

24.649

90,45%

31.527.538.037

67,61%

Sektorski naručitelji

2.604

9,55%

15.104.122.103

32,39%

Ukupno

27.253

100%

46.631.660.140

100%

 

Izvor: Tenderi.hrURL članka Ukupna vrijednost javne nabave u 2021. godini iznosi 57,234 milijardi kuna bez PDV-a