Otvorene prijave za upis studija Upravljanje gradom

Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu raspisao je natječaj za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski studij Upravljanje gradom, za akademsku godinu 2020./2021., a otvoren je do kraja godine. Studij koji polaznicima omogućava stjecanje konkurentnih i primjenjivih znanja i vještina koji su potrebni gradovima kako bi se bolje nosili s razvojnim izazovima traje četiri semestra, a polaznici završetkom studija stječu akademski naziv specijalista za upravljanje gradom. Rok za podnošenje prijava je 31. prosinca 2020., a sve informacije o studiju kao i obrazac za prijavu te program studija se nalaze na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.

Studij mogu upisati pristupnici koji su stekli diplomu na sveučilišnom diplomskom studiju ili dodiplomskom studiju, prema starom programu. Navedeno obuhvaća studije u društvenom, biomedicinskom, biotehničkom, humanističkom, tehničkom i umjetničkom području. Također, upisati se mogu i pristupnici koji su diplomirali i na sastavnicama drugih srodnih znanstveno-nastavnih područja uz obvezu polaganja razlikovnih ispita. Glavni kriterij je da pristupnici aktivno znaju najmanje jedan svjetski jezik.

„Drago nam je da broj polaznika Studija iz godine u godinu raste. Vjerujemo kako će se taj trend nastaviti i kroz ovu petu generaciju te da će svi zainteresirani, s naglaskom na djelatnike gradskih i županijskih službi prepoznati vrijednost stjecanja dodatnih znanja i vještina koje će im uvelike olakšati svakodnevni posao uspješnog gospodarenja gradskim resursima na korist svih građana, a tako i same Hrvatske i društva u cjelini“, rekao je prof. dr. sc. Gojko Bežovan, voditelj Studija s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

„Uz prijavu je potrebno priložiti ispunjen obrazac za prijavu, ovjerenu presliku diplome te životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti te popisom radova, ako ih kandidat ima. Naposljetku je potrebno priložiti i potvrdu o položenim ispitima s ocjenama diplomskog studija tj. prijepis ocjena. Prijave se podnose na propisanim obrascima, moraju biti potpune i u skladu s uputama kako bi bile priznate“, pojašnjavaju sa Sveučilišta u Zagrebu.URL članka Otvorene prijave za upis studija Upravljanje gradom