Novi program Europske unije, strateški interes razvoja hrvatskih otoka

Od 30. rujna do 2. listopada 2019. godine na otoku Mljetu održava se po prvi put konferencija „Smart Islands and Regions Labs - partnership development conference /SILA 2019“. Organizator konferencije je EAI (European Alliance of Innovation) u suradnji s MIPROm i SDEWES-om, a održat će se u okviru konferencije SDEWES.

Svrha ove međunarodne konferencije je okupiti znanstvene i inovacijske zajednice, projekte i međunarodne mreže kako bi se predstavili rezultati znanstvenih istraživanja, razmotrili zajednički interesi i nove mogućnosti za zajednički rad na izgradnji novih projekata i partnerstva za pametne otoke i regije.

Glavna područja fokusiranja su pametni otoci i regije kao laboratoriji za društveno-tehnološke inovacije uz sudjelovanje akademskih i lokalnih zajednica i ljudi s ciljem poboljšanja života, dobrobiti i socijalne kohezije. Teme konferencije bile bi gospodarski rast, zelena energija, turizam, društveni razvoj i inovacije, zaštita okoliša i nacionalni parkovi, promet, imigracija, javno zdravstvo, pametne zgrade i druge složene teme koje zahtijevaju doprinos društvene i znanstvene zajednice.

Kako je ova tema vrlo važna za razvoj naših otoka, cijelu Hrvatsku, regiju Mediterana, ali i mnogo šire, posebno je važno uključivanje lokalnih otočnih zajednica, javnih i državnih tijela, agencija za inovacije, akademske i znanstvene zajednice i drugih subjekata koje mogu doprinijeti aktivnoj participaciji građana, planiranju, odlučivanju i izvođenju projekata pametnih otoka i gradova.

Kroz tri dana održavanja, konferencija SILA započet će raspravu o propisima i zakonima koji će pomoći privući ljudski kapital i strane investicije u Hrvatsku, potaknuti ekonomski rast i razvoj programa te projekata pametnih otoka i regija. Raspravljat će se o ekonomskim politikama, novim projektima i razvoju partnerstva za pametne otoke kao laboratorija za društveno-tehnološku inovaciju i digitalizaciju (SILI). Konkretan praktični korak koji bi trebao uslijediti nakon konferencije je sveobuhvatni i održivi život i turizam na otocima. Doprinos konferencije bit će u smjeru razvoja održivog turizma i prosperitetnog modernog društva temeljenog na znanju koje je sposobno suočiti se s globalizacijskim izazovima, očuvati svoje nacionalne tradicije i vjerske vrijednosti te se usredotočiti na društvene prioritete.

Ideja je da se SILA konferencije, radionice i konzultativni sastanci održavaju redovito na otoku Mljetu, a služit će kao platforma za diskusiju za nove projekte, partnerstva, istraživanja, društveno-tehnološke inovacije za pametne otoke i regije u koje će se uključiti lokalnih dionici i ljudi te međunarodni stručnjaci.

Grad Dubrovnik i dubrovačko-neretvansko područje kao svjetski poznate turističke destinacije s dobrom prometnom povezanošću čine ih atraktivnim lokacijama za međunarodne sastanke i ulaganja u visoko tehnološko poslovanje.

Otok Mljet sa seoskim tipom naselja, bogatom kulturnom baštinom, lokalnom tradicijom i poviješću, poznatim nacionalnim parkom, dobrim prometnim vezama s Dubrovnikom i međunarodnom zračnom lukom, izabran je kao mjesto održavanja ovih događaja te bi mogao djelovati kao virtualni laboratorij i mjesto za demonstracije, vrednovanje, istraživanje za pametne otoke i sela, inovativne ekonomske politike i društveno-tehnološka rješenja te razvojne projekte. U današnje vrijeme Mljet se suočava s demografskim, društvenim i infrastrukturnim problemima razvoja gdje bi aktivnosti, projekti i sastanci laboratorija pametnih otoka mogli doprinijeti gospodarskom i infrastrukturnom razvoju otoka.

Okvir suradnje s nordijskim zemljama pomoći će razvijanju suradnje i istraživanju sinergija s pametnim gradovima, zelenom energijom, socijalnim inovacijama, informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, živućim laboratorijima, klasterima zdravlja, obrazovanja i okoliša tih zemalja.

Na razini Europske unije, ove aktivnosti doprinose provođenju preporuka Europskog odbora za regiju (EC CoR) o revitalizaciji ruralnih područja kroz pametna sela i pametna ruralna područja, smanjujući digitalni raskorak između urbanih i ruralnih regija. Nadalje, to se odnosi i na različite inicijative digitalnog “čvorišta” ili hub-a, na platforme inicijative Pametni otoci te živuće laboratorije koji podržavaju suradnju između javnog, privatnog i akademskog sektora na implementaciji inovativnih pilot projekata na otocima. Sve te aktivnosti mogle bi imati pozitivno uporište za vrijeme predsjedavanja Hrvatske i Finske Vijećem Europske unije u prvoj polovici 2020. godine.URL članka Novi program Europske unije, strateški interes razvoja hrvatskih otoka