Lučić: Hrvatsko tržište vrijedi 12,7 milijardi kuna

Ključna poruka novog predsjednika Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije na Telekom Areni bila je vrijednost domaćeg telekom tržišta na razini od 12,7 milijardi kuna. Mobilna telefonija čini 51,3 posto tržišta, fiksna telefonija 24,2 posto,  18,5 posto pristup Internetu.

Prema analizama HAKOM-a kako ističe Lučić mobilni broadband raste i dosegao je na kraju prošle godine 326,34 tisuće korisnika, dok je fiksnog širokopojasnog pristupa Internetu taj broj dosegao 890,27 tisuća. Ukupno je tako na kraju 2012. u Hrvatskoj na Internet bilo spojeno 1,22 milijuna korisnika.

Međutim, podaci HAKOM-a pokazuju da je gustoća broja širokopojasnog pristupa manja od EU prosjeka, ukupno iznosi 28,36 posto, no samo 20,75 posto u fiksnoj telekom mreži ipak je premalo, ističe Lučić.

Uz to, Lučić ističe, kako ulaskom Hrvatske u EU padaju cijene roaminga, te dodaje da kako smo po broju prenesenih brojeva i u pokretnim i u nepokretnim komunikacijama smo u samom vrhu u Europi.

„U pokretnim komunikacijama Hrvatska općenito drži korak s Europom, a raspodjelom digitalne dividende stvorene su nove mogućnosti za povećanje gustoće širokopojasnih priključaka u ovom dijelu. No, ono što bi htjeli popraviti je gustoća širokopojasnih priključaka po čemu smo ispod prosjeka EU. Uvođenejm novih tehnologija  omogućavaju se nove, multimedijalne, IP usluge“, objašnjava Lučić.

Prema njegovim riječima glavni problem Hrvatske je neravnomjeran razvoj između velikih gradova i ruralnih prostora, jer većina županija se nalazi ispod prosjeka Hrvatske, a Hrvatska je ispod prosjeka EU. U tom kontekstu LTE vidimo kao tehnologiju koja može pomoći da se širokopojasni pristup internetu omogući i u ruralnim prostorima i otocima, pojašnjava Lučić.

„Kao regulator ćemo voditi računa da uzmemo u obzir rizik ulaganja i povrat na uloženo u nekom razumnom roku, ali i da se zaštiti tržišno natjecanje i korisnici. To smatramo društveno odgovornom regulacijom tržišta i vjerujem da će se rezultati vidjeti do kraja godine.  U tijeku su razgovori s telekom operatorima, a uskoro ćemo imati javnu raspravu oko analiza tržišta. Napravit ćemo regulatorni okvir za sljedeće 2-3 godine koji će omogućiti stabilan razvoj i ulaganja“, zaključuje Lučić.URL članka Lučić: Hrvatsko tržište vrijedi 12,7 milijardi kuna