[INFOGRAFIKA]: Pogreške u operativnim sustavima

Prema podacima TalTechToMe samo u prošloj godini pogreški u operativnim sustavima koje onemogućuju ili otežavaju rad, ali i omogućuju hackerima napade bilo je čak 4794 i to se prije svega odnosi na operativne sustave kao što su Microsoftovi, Oracleovi, Ciscovi i njih je u ukupnom broju bilo 94 posto.

Među operativnim sustavima kao najranjiviji ističu se Windows Server 2008, Windows 7 i Windows Vista, a među programima i aplikacijama Internet Explorer, Java i Chrome.

Izvor: Statista ( http://www.statista.com/chart/1859/companies-by-the-number-of-security-vulnerabilities/ )URL članka [INFOGRAFIKA]: Pogreške u operativnim sustavima