Holografska tehnologija je mogući ključ za budućnost kvantnog računarstva

Budućnost kvantnog računalstva moglo bi biti svjetlo, odnosno, uspjeh koji se u tehnološkom smislu postigao na holografskom području. Sve skupa zvuči kao znanstvena fantastika, ali zbog načina na koji se emitira svjetlost, odnosno ponašaju iza granica valnih duljina, otvaraju se vrata za rad s podacima kvantnog računalstva.

Tim stručnjaka na EFPL-u prilikom testiranja uspio je stvoriti prednost kvantne prirode unutar interakcije između elektrona i svjetla kako bi odvojili zrake same energije, a ne prostora. Time se uspjelo postići da svjetlost dekriptira informaciju na elektronskom velu i mapira je s brzim elektronskim mikroskopom. Laicima nemoguće za pojmiti pa je bolje pojednostaviti...

Zahvaljujući svjetlosnoj brzini, može se ispuniti potencijal kvantnog računalstva i smanjiti uređaje na prihvatljivu veličinu umjesto da budu poput prosječnog dnevnog boravka. Naravno, treba znati i da sve ovo godinama neće biti ni blizu izvedbe, ali sugerira u kojem smjeru bi kvantno računalstvo trebalo krenuti s vremenom.

Također, u teoriji, kvantna su računala različita od ostalih računala kao što su DNK računala i tradicionalna računala zasnovana na tranzistorima, iako su ulimativno i svi tranzistori zasnovani na kvantnomehaničkim efektima. Neke računarske arhitekture kao što su optička računala koje mogu koristiti klasičnu superpoziciju elektromagnetskih valova, ali bez specifičnih kvantnomehaničkih resursa kao što je povezanost, ne dijele potencijal za računskim ubrzavanjima kvantnih računala.

Kod klasičnih računala postoje dva stanja - 0 ili 1. Kvantna računala mogu napraviti to da se nađu u oba stanja odjednom, a to se zove "qubits" i nitko do tima australskih znanstvenika koje vodi Andrew Dzurak to nisu uspjeli. Također, kod klasičnh računala podaci se mogu šifrirati u "gornjem" ili "donjem" smjeru, a kvantna računala to mogu u svim smjerovima, što znatno ubrzava procese.URL članka Holografska tehnologija je mogući ključ za budućnost kvantnog računarstva