Banke se moraju prilagoditi tržištu

Bankarski sektor suočava se već dulje vrijeme s padom prihoda od tradicionalnih usluga i aktivnosti s jedne strane, te većim potraživanjima za rizičnim plasiranjima s druge strane o čemu će se govoriti na Regionalnoj konferenciji bankarske industrije Financial Arena 2013 koja će se od 15. do 17. travnja održati u Zagrebu u organizaciji Infoarena Grupe i Europske banke za obnovu i razvoj ( http://www.infoarena.hr/page.asp?pageID=3&dID=72&lang= ).

Kako će u nadolazećem periodu bankarski sustav odgovoriti na poremećaje na tržištu kapitala u Eurozoni i u svijetu, krizna kretanja BDP-a i nezaustavljiv rast gubitaka od plasmana loših kredita, neka su od ključnih pitanja koja muče bankarsku industriju.

Prije nekoliko godina predviđao se  potpuni raspad globalnog financijskog sustava. Slom američkog tržišta nekretnina, rasulo tržišta financijskih derivata, ispuhivanje balona dionica, bankroti banaka i opasno naginjanje tržišta državnog duga uzdrmali su povjerenje čak i najhrabrijih. Cijene nekretnina su potonule, dužnici bankrotirali ili se razbježali, a banke ostale s knjigama punim visokorizičnih plasmana.

I bez likvidnosti.

Globalni financijski sustav pokazao se mnogo spremnijim nego se to na početku činilo, no ipak ne dovoljno za održanje ranijih razina gospodarskog rasta, faktora na kojem počiva cijeli svjetski financijski sustav. Bez rasta gospodarstva dugoročno je ugrožena financijska stabilnost i banaka i država.

Budući da sve velike hrvatske banke pripadaju europskim bankovnim grupacijama, imovina domaćega bankovnog sustava pretežno je u rukama stranih vlasnika i dijele njihove europske probleme.URL članka Banke se moraju prilagoditi tržištu