Za Britance se nakon Brexita vraća roaming unutar EU

Korisnici mobilnih uređaja od 15. lipnja prošle godine daleko su zadovoljniji jer ukinut je roaming pa su cijene korištenja podatkovnog prometa, slanja SMS i MMS poruka te poziva, jednaki bilo gdje u Europskoj uniji kao u zemlji članici iz koje korisnik dolazi. Uživali su u tome i Britanci, ali po izlasku iz Europske unije 29. ožujka iduće godine, mogli bi ostati bez toga.

Naime, u Europskom parlamentu navedeno je da Velika Britanija više neće biti dijelom roaming regulativa, ali da svaki od operatera može sam donijeti odluku hoće li Britance tretirati kao građane EU ili ipak ne. Ako se operateri odluče za roaming, tad će cijene britanskim državljanima dok stignu u neku od zemalja EU biti ponovno vrtoglavo visoke kao u vremenu prije 15. lipnja prošle godine.

Nažalost, nije ni to sve što se tiče građana Velike Britanije. Njih se neće ticati ni predloženo smanjenje cijena za međunarodne pozive između zemalja EU, koje bi trebalo iznosti 0,18 eura po minuti poziva, odnosno 0,05 eura za slanje SMS poruke. Na takav se prijedlog EU odlučila jer se uvidjelo da telekomi naplaćuju razne dodatke koje nikako ne bi smjeli. Ovim načinom tome bi se stalo na kraj jer bi cijena bila fiksna, nepodložna manipulacijama. Britanci, jer su većinom izabrali istupanje iz EU, to neće osjetiti.

Ono što sad Britanci mogu jest pomno pratiti detalje ugovora s operaterima, kako bi bolje shvatili što ih čeka i što im je najpovoljnije po pitanji roaminga. Jer, teško je za očekivati da bi ga se mogle odreći kompanije koje to ne moraju. Svake godine zabilježi se oko 50 milijuna putovanja Britanaca u Europu, a potroše u njoj oko 40 milijardi eura, što znači da nisu štedljivi. Jasno je samim time i da u takvoj situaciji, s tolikom brojkom posjetitelja iz Velike Britanije, da će kompanije ipak odlučiti postaviti roaming kao što je bio nekad.

A opet, one koje bi ga izbjegle, mogle bi učiniti mnogo za svoj imidž i možda bi uz suradnju s turističkim zajednicama pojedinih zemalja članica mogle napraviti kampanju kojom bi privuklu britanske turiste...URL članka Za Britance se nakon Brexita vraća roaming unutar EU